Biodesign Team Turkey

Vizyonumuz:

Gündelik hayatta kullanılabilecek biyotasarım ürünleri geliştirmek

Misyonumuz:

Türkiye'de biyotasarım alanında geliştirdiğimiz disiplinlerarası ilişkilerle bilimsel değer üreterek sektörde öncü olmak ve sürdürülebilir bir çevreye katkı vermek

Recent Publications