Yol Güvenliği Araştırma Grubu

Trafik kazaları ülkemizde binlerce can almıştır ve bu problem henüz önemli oranda çözülememiştir. Trafik kazalarının oluşumunda üç temel faktör vardır; insan (sürücü veya yaya), çevre ve yol. Çoğunlukla kazalarda kusur insan faktörüne kesilse de yol ve çevre önemli faktörlerdir. Yola ait bazı geometrik özellikler veya işaretleme gibi diğer alanlarda da yapılacak değişikliklerle kazaların azaltılması ve böylelikle trafik güvenliğinin artırılması mümkündür. Bu araştırma grubunun amacı eldeki kısıtlar kullanılarak yol güvenliğini artırmak için ne tür önlemlerin alınması gerektiği üzerine çalışmaktadır. Çalışma alanlarımız Yol Güvenliğini arttırmak İçin tedbirlerin planlanmasının Tamsayılı programlama modelleri şeklinde matematiksel modellerinin hazırlanması, hazırlanmış modellerin ayrık optimizasyon yöntemleri ve bilgisayar yazılımları ile çözülmesi veya yeni çözüm yöntemleri, bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi ve Paket Program hazırlanmasıdır.

Recent Publications