Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1992 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1986 - 1992Doç.Dr.

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1981 - 1986Yrd.Doç.Dr.

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2009 - 2010Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2003 - 2009Dekan

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2001 - 2003Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2000 - 2001Rektör Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 1998 - 2000Dekan

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 1995 - 1998Dekan

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 1992 - 1994Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 1992 - 1994Bölüm Başkan Yardımcısı

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 1987 - 1991Bölüm Başkan Yardımcısı

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 1987 - 1991Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yönetilen Tezler

 • Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ürüne ilişkin kriz dönemlerinde tüketicilerin satın almaya yönelik davranışlarına etkisi: Atfetme teorisine yönelik bir uygulama

  TATLIDİL R.

  A.KAHRAMAN(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Etkin satış gücü oluşturmada motivasyonun rolü ve etkileri

  TATLIDİL R.

  Ö.ARACIOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Küresel pazarlarda tutundurma stratejilerinin tüketiciler üzerindeki etkileri

  TATLIDİL R.

  Y.KAAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010

 • Türkiye'de pazara sunulan yerli ve yabancı mamullerde stratejik marka yönetimi ve marka değerlerinin karşılaştırılması

  TATLIDİL R.

  İ.SAVAŞÇI(Öğrenci), Doktora, 2008

 • Tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatında pazarlama çevresinin ihracat pazar stratejisi üzerine etkileri

  TATLIDİL R.

  K.VENTURA(Öğrenci), Doktora, 2008

 • Avrupa Birliği sürecinde Türk beyaz eşya sanayiinin uluslararası pazarlara açılması

  TATLIDİL R.

  Ö.KOÇMAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007

 • Avrupa Birliği'nde çevre koruma politikaları ve Türkiye'deki yerli ve yabancı firmaların pazarlama politikalarına etkileri

  TATLIDİL R.

  D.KELGÖKMEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • Stratejik açıdan Avrupa Birliği enerji politikası ve uluslararası güvenlik sistemine etkisi

  TATLIDİL R.

  M.HAKAN(Öğrenci), Doktora, 2006

 • Modern pazarlamada müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) önemi ve kullanılan analitik yöntemlerin seçilmesi

  TATLIDİL R.

  Ö.HEPŞERBETÇİLER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • Sağlık hizmetleri pazarlaması

  TATLIDİL R.

  İ.DEMİRDÖĞEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Organik tarım ürünlerinin Avrupa Birliği`ne pazarlanması

  TATLIDİL R.

  H.TÜRK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • Tüketicilerde marka sadakatinin oluşturulması

  TATLIDİL R.

  Ö.ÖZDER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

 • Yeni ürün geliştirme stratejileri ve ürün yaşam dönemi planlaması

  TATLIDİL R.

  E.KOCACIK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003

 • Hizmet pazarlamasında fiyat ve hizmet kalitesi bilincinin oluşturulması: Cep telefonu markaları üzerine bir araştırma

  TATLIDİL R.

  A.BAĞÇECİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003

 • Tekstil sektöründe uluslararası pazarlara giriş yöntemleri

  TATLIDİL R.

  S.ÖZER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003

 • İşletmelerde mevcut ürünlerin pazarlama stratejilerinin oluşturulması

  TATLIDİL R.

  Y.KIRDAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003

 • Modern pazarlamada "pazar odaklı" yönetim: Ege bölgesinde gıda sanayi işletmelerinde "pazar odaklı" yönetim uygulamaları

  TATLIDİL R.

  I.ERBİL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001

 • Üniversite yönetiminde etkinliğin arttırılmasına yönelik bilgi sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması

  TATLIDİL R.

  Ö.YAŞAR(Öğrenci), Doktora, 2001

 • Avrupa Birliği`nde ortak para politikası ve Avrupa Para Birimi`nin (ECU) oluşturulması

  TATLIDİL R.

  O.ŞEFİK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000

 • Televizyon reklamlarının tüketiciler üzerindeki etkilerinin ölçülmesi: Bankacılık sektöründe bir uygulama

  TATLIDİL R.

  A.GÜL(Öğrenci), Doktora, 1999

 • Tüketicilerin korunması yönünden aldatıcı yanıltıcı reklamların etkileri: Gıda maddeleri üzerine bir araştırma

  TATLIDİL R.

  E.KARABACAK(Öğrenci), Doktora, 1997

 • A.B uyumlaştırılmış ambalajlama etiketleme standartlarının Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı üzerine etkileri

  TATLIDİL R.

  S.KÜÇÜKKOCA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1996

 • Avrupa Birliği'ne tekstil ve hazırgiyim ihracatımızda karşılaşılan tarife dışı engeller

  TATLIDİL R.

  A.DUYGU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1996

 • Mobilya mağazalarında satış verimliliğinin artırılması açısından sözleşmeye dayalı bayilik sisteminin etkinliği

  TATLIDİL R.

  M.TÜRK(Öğrenci), Doktora, 1990