Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1992 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1986 - 1992Doç.Dr.

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1981 - 1986Yrd.Doç.Dr.

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2009 - 2010Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2003 - 2009Dekan

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2001 - 2003Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2000 - 2001Rektör Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 1998 - 2000Dekan

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 1995 - 1998Dekan

  Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 1992 - 1994Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 1992 - 1994Bölüm Başkan Yardımcısı

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 1987 - 1991Bölüm Başkan Yardımcısı

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 1987 - 1991Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yönetilen Tezler

 • Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ürüne ilişkin kriz dönemlerinde tüketicilerin satın almaya yönelik davranışlarına etkisi: Atfetme teorisine yönelik bir uygulama, TATLIDİL R. , A.KAHRAMAN(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Etkin satış gücü oluşturmada motivasyonun rolü ve etkileri, TATLIDİL R. , Ö.ARACIOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Küresel pazarlarda tutundurma stratejilerinin tüketiciler üzerindeki etkileri, TATLIDİL R. , Y.KAAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Türkiye'de pazara sunulan yerli ve yabancı mamullerde stratejik marka yönetimi ve marka değerlerinin karşılaştırılması, TATLIDİL R. , İ.SAVAŞÇI(Öğrenci), Doktora, 2008
 • Tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatında pazarlama çevresinin ihracat pazar stratejisi üzerine etkileri, TATLIDİL R. , K.VENTURA(Öğrenci), Doktora, 2008
 • Avrupa Birliği sürecinde Türk beyaz eşya sanayiinin uluslararası pazarlara açılması, TATLIDİL R. , Ö.KOÇMAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Avrupa Birliği'nde çevre koruma politikaları ve Türkiye'deki yerli ve yabancı firmaların pazarlama politikalarına etkileri, TATLIDİL R. , D.KELGÖKMEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Stratejik açıdan Avrupa Birliği enerji politikası ve uluslararası güvenlik sistemine etkisi, TATLIDİL R. , M.HAKAN(Öğrenci), Doktora, 2006
 • Modern pazarlamada müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) önemi ve kullanılan analitik yöntemlerin seçilmesi, TATLIDİL R. , Ö.HEPŞERBETÇİLER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Sağlık hizmetleri pazarlaması, TATLIDİL R. , İ.DEMİRDÖĞEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Organik tarım ürünlerinin Avrupa Birliği`ne pazarlanması, TATLIDİL R. , H.TÜRK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Tüketicilerde marka sadakatinin oluşturulması, TATLIDİL R. , Ö.ÖZDER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Yeni ürün geliştirme stratejileri ve ürün yaşam dönemi planlaması, TATLIDİL R. , E.KOCACIK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Hizmet pazarlamasında fiyat ve hizmet kalitesi bilincinin oluşturulması: Cep telefonu markaları üzerine bir araştırma, TATLIDİL R. , A.BAĞÇECİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Tekstil sektöründe uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, TATLIDİL R. , S.ÖZER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • İşletmelerde mevcut ürünlerin pazarlama stratejilerinin oluşturulması, TATLIDİL R. , Y.KIRDAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Modern pazarlamada "pazar odaklı" yönetim: Ege bölgesinde gıda sanayi işletmelerinde "pazar odaklı" yönetim uygulamaları, TATLIDİL R. , I.ERBİL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Üniversite yönetiminde etkinliğin arttırılmasına yönelik bilgi sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması, TATLIDİL R. , Ö.YAŞAR(Öğrenci), Doktora, 2001
 • Avrupa Birliği`nde ortak para politikası ve Avrupa Para Birimi`nin (ECU) oluşturulması, TATLIDİL R. , O.ŞEFİK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000
 • Televizyon reklamlarının tüketiciler üzerindeki etkilerinin ölçülmesi: Bankacılık sektöründe bir uygulama, TATLIDİL R. , A.GÜL(Öğrenci), Doktora, 1999
 • Tüketicilerin korunması yönünden aldatıcı yanıltıcı reklamların etkileri: Gıda maddeleri üzerine bir araştırma, TATLIDİL R. , E.KARABACAK(Öğrenci), Doktora, 1997
 • A.B uyumlaştırılmış ambalajlama etiketleme standartlarının Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı üzerine etkileri, TATLIDİL R. , S.KÜÇÜKKOCA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1996
 • Avrupa Birliği'ne tekstil ve hazırgiyim ihracatımızda karşılaşılan tarife dışı engeller, TATLIDİL R. , A.DUYGU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1996
 • Mobilya mağazalarında satış verimliliğinin artırılması açısından sözleşmeye dayalı bayilik sisteminin etkinliği, TATLIDİL R. , M.TÜRK(Öğrenci), Doktora, 1990