Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımı İle Özel Alışveriş Kulüplerine Yönelik “Mobil Uygulamalar

16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 22 Kasım 2011, ss.231-247

Building Store Personality For Consumer Electronics Chain Stores in Turkey

Third Biennial International Conference on Service Marketing, İzmir, Türkiye, 07 Eylül 2011, ss.348-358

Determinants of the Tendency for Using Mobile Banking

Third Biennial International Conference on Services Marketing, 7 - 09 Eylül 2011, ss.394-406

Competition Strategies of Turkish Firms In Textile and Clothing Industry With the Approach of China’s Opening to the World Markets

First International Conference on Business, Management and Economics,, İzmir, Türkiye, 16 Haziran 2005, cilt.2, ss.253-279

“İhracatta Markalaşma Stratejileri ve Marka Yaratma”,

DPT İzmir İktisat Kongresi,, İzmir, Türkiye, 10 Mayıs 2004, cilt.5, ss.57-80

Kitap & Kitap Bölümleri