Genel Bilgiler

Biyografi

Doktorasını 1996 yılında  “Changing Stories: Realism and Postmodernism in Doris Lessing’s Novels” başlıklı tezi ile Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan alan Dr. Rezzan Kocaöner Silkü’nün sömürgecilik sonrası çalışmalar konusunda pek çok yayını ve faaliyeti bulunmaktadır. Türkiye, İngiltere, İrlanda ve Avusturya’da sömürgecilik sonrası yazını alanında katıldığı konferans ve verdiği bildirilerin yanısıra, Dr. Silkü İngiltere’de Sömürgecilik Sonrası Çalışmaları Derneği’nin kuruluşunda da yer almıştır. Ayrıca 2011 yılında Avrupa İngiliz Milletler Topluluğu Yazın ve Dil Çalışmaları Derneği’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği uluslar arası konferansın düzenleme komitesinde de görev alan Dr. Rezzan Kocaöner Silkü halen Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Edebiyat Fakültesi
Bölüm
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Ana Bilim Dalı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
rezzan.silku@ege.edu.tr
Posta Adresi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü