Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Changing patterns of upper gastrointestinal bleeding over 23 years in Turkey

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.30, ss.877-882, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Role of Microaspiration in the Pathogenesis of Gastroesophageal Reflux-related Chronic Cough

JOURNAL OF NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY, cilt.23, ss.41-48, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Supragastric belching

CURRENT OPINION IN GASTROENTEROLOGY, cilt.32, ss.302-309, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of antireflux surgery on laryngeal symptoms, findings and voice parameters

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.272, ss.3375-3383, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Turkish version of the Rome III criteria for IBS is valid and reliable

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.25, ss.386-392, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Cookie Test: An easy, reliable cheap alternative method for measuring of colonic transit time

NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY, cilt.24, ss.104, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ornidazole-induced autoimmune hepatitis

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.22, ss.494-499, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Celiac and Crohn’s Disease in an Elderly Patient

European Journal Of Geriatrics And Gerontology, cilt.1, ss.36-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Endoskopik Submukozal Tünel Açma Yöntemi

Güncel Gastroenteroloji, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Endoskopik Mukozal Rezeksiyon ve Endoskopik Submukozal Diseksiyon: Kime? Ne Zaman?

Güncel Gastroenteroloji, cilt.22, ss.7-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Non Çölyak Gluten Duyarlılığı. Güncel Gastroenteroloji

Güncel Gastroenteroloji, cilt.22, ss.65-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impacts of Prognostic Scores on Short Term Mortality in Liver Cirrhotic Patients with HepatorenalSyndrome

International Journal of Scientific Research, cilt.7, ss.40-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of Esophageal Impedance beyond Diagnosis of GERD

Gastroenterology Hepatology: Open Access, cilt.6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

güncel gastroenteroloji 21/125TEDAVİGÖRH olgularında, medikal tedavi ile yaklaşık 80 nüks gözlendiğinden, kür şansı düşüktür. Bu nedenle tedavideki amaç, semptomların ortadan kaldırılması, özofajitin iyileş-tirilmesi ve komplikasyonlardan korunma (striktür, Barrett özofagusu v.b.) olmalıdır (4). Bu tedaviler şöyle gruplandırılabilir:1. Yaşam tarzında değişiklikler (sosyal tedbirler) 2. Medikal tedaviler3. Endoskopik tedaviler4. Cerrahi tedavilerSosyal TedbirlerSigara içilmesi, miktara bağımlı olarak GÖRH semptomları-nın gelişimi için bir risk faktörüdür. Olgulardan sigarayı bırak-maları istenmelidir (5). Yine obezitenin GÖRH için önemli bir risk faktörü olduğu kanıtlanmıştır, bu nedenle aşırı kilo-lu GÖRH’lü olgulara kilo vermeleri önerilmelidir (6). Aşırı fiziksel aktivite, GÖRH gelişimi için önemli bir risk faktörü olmasına karşın düzenli hafif-orta düzeyde fiziksel aktivitesi olan bireylerde reflü semptomları daha az görülmektedir. TANIM ve TANIMLAMABaşta asit olmak üzere, pepsin, safra, pankreas sıvısı gibi mide içeriğinin zorlanma olmaksızın özofagusa geçmesi yani “gastroözofageal reflü”, fizyolojik bir olay olmasına karşın, özofagusa geçen materyal ile oluşan, hastanın yaşam kalite-sini bozabilen semptomlar ve/veya bulgular “gastroözofageal reflü hastalığı” (GÖRH) olarak tanımlanmaktadır (1). Gast-roözofageal reflüden koruyucu ilk bariyer olan alt özofagus sfinkterinin (AÖS), reflü olan materyalin kleransını sağlayan özofagus motilitesinin, üst özofagus sfinkterinin ve reflüjenik materyalin dilüe olmasını sağlayan tükrük içeriğinin herhangi biri ya da birkaçındaki fonksiyonel yetersizlik, yine mide bo-şalımının gecikmesi GÖRH etyopatogenezinde rol oynayan mekanizmalar olarak bilinmektedir. Bununla birlikte günü-müzde GÖRH etyopatogenezinde rol oynayan en önemli et-kenin geçici alt özofagus sfinkter relaksasyonu (GAÖSR) ol-duğuna inanılmaktadır . GAÖSR’nunu yutma sırasındaki AÖS relaksasyonundan ayıran en önemli 2 özellik faringeal kont-raksiyon ve özofageal peristaltizm oluşmadan ortaya çıkması ve relaksasyon süresinin daha uzun (10 saniye) olmasıdır. Bugünkü bilgilerimiz ışığında GÖRH tanımlaması Grafik 1’de verilmiştir (3).Gastroözofageal Reflü Hastalığı Tedavisinde Yeni Yaklaşım Ne Olmalıdır: Proton Pompası İnhibitörleri Tahttan İndiriliyor mu?

Güncel Gastroenteroloji, cilt.21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychometric Properties of the Irritable Bowel Syndrome Quality of Life Scale inTurkey

Journal of Hepatology andGastrointestinal Disorders, cilt.2, ss.1-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Domperidone Klinik Kullanımı ve Güvenirliği

Güncel Gastroenteroloji, cilt.20, ss.107-111, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary Gastric Invasive Micropapillary Carcinoma: A Case Report

TURKISH JOURNAL OF PATHOLOGY, cilt.31, ss.219-222, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Kronik İdiyopatik KonstipasyondaTedavi Etyopatogenez Yol Gösterir mi

Güncel Gastroenteroloji, cilt.19, ss.79-85, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OBEZİTE VE İNTESTİNAL ALKALEN FOSFATAZ İLİŞKİSİ

Ulusal gastroenteroloji Haftası, Türkiye, 21 - 25 Kasım 2018

PROGNOSIS AND PREDICTOR FACTORS OF ANTI HBS SEROCONVERSION FOLLOWING HBSAG SEROCLEARANCE IN HEPATITIS B INFECTION

62nd Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases (AASLD, 4 - 08 Kasım 2011, cilt.54, ss.613 identifier

Nissen fundoplikasyonu cerrahisinin larengofaringeal reflü üzerine etkisi

33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011

COX-2 EXPRESSION IN NON ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS WITH AND WITHOUT FIBROSIS

62nd Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases (AASLD), San-Francisco, Kostarika, 4 - 08 Kasım 2011, cilt.54 identifier

HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN SEROCLEARANCE RATES AND ASSOCIATED FACTORS IN CHRONIC HEPATITIS B INFECTION

45th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, 14 - 18 Nisan 2010, cilt.52, ss.287 identifier

A PROSPECTIVE EVALUATION OF HISTOLOGIC CHANGES IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

45th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, Vienna, Avusturya, 14 - 18 Nisan 2010, cilt.52 identifier

“Laringofaringeal Reflü Tanisinda Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinin Rolü”,

31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2009, ss.5

Correlation of immunohistochemistry on liver biopsy and serum HBVDNA levels

43rd Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver, 23 - 27 Nisan 2008, cilt.48, ss.251 identifier

Fibrozis Skorunun Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Olan Hastalarımızda Kullanımı

24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Nevşehir, 2007, Türkiye, 16 - 21 Ekim 2007, cilt.18, ss.57

Hepatosellüler Karsinomlu Hastalarda Prognozu Etkileyen Faktörler

6. Ulusal Hepatoloji Kongresi, İstanbul, 2007, Türkiye, 7 - 10 Haziran 2007, cilt.1, ss.55

Kitap & Kitap Bölümleri

Endoskoik Tanı

Mide Kanseri Cerrahi Tedavisi, Mehmet Mihmanlı, Enver İlhan, Ali Alemdar, Editör, tym Tıbbi Yayınlar Merkezi, İstanbul, 2016

Epidemiology of extra-esophageal reflux disease

Effects, Diagnosis and Management of Extra-Esophageal Reflux, Nikki Johnston, Robert J. Toohill, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , Wisconsin, ss.11-18, 2010