Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Shading and Covering on 'Sultana Seedless' Grape Quality and Storability

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.18, ss.245-254, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quality Changes of Different Sweet Cherry Cultivars at Various Stages of the Supply Chain

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, cilt.42, ss.501-506, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Different Packaging on Quality of Organic Dried Apricot Fruit During Shelf Life

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.10, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Modifiye Atmosfer Depolama Sürecinde Nar Meyvelerinin Kalitesi ve Çürüklük Gelişimine Etkilerinin Belirlenmesi

BahçeYalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merk, cilt.45, ss.1115-1159, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Overview of Horticulture in Turkey

Chronica Horticulturae, cilt.1, ss.17-22, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar