Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"DİJİTALLEŞEN GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ BAĞLAMINDA SEO HABERCİLİĞİ VE SEO HABERLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME", BAP Diğer, SGA-2018-20353, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiye de Demokrasi ve Yurttaşlık Düşüncesi Perspektifinden Kadınların Siyasal Hayattaki Temsili Kadın Politikacılar Üzerine Bir İnceleme ", BAP Doktora, 38996, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi