Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EFFECTSOF ANIMALMANURES ON YIELD QUALITY AND NUTRIENTCONTENT IN ORGANIC BROCCOLI(BRASSICA OLERACEAL.VAR.ITALICA)

Applied Ecology And Environmental Research, cilt.18, ss.4273-4281, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

EFFECT OF CHICKEN MANURE ON YIELD AND YIELD CRITERIA OF ONION (ALLIUM CEPA L.) AS SECOND CROP

Applied Ecology And Environmental Research, no.5, ss.12639-12647, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

EFFECT OF ORGANIC FERTILIZATION ON FIG LEAF NUTRIENTS AND FRUIT QUALITY

Journal Of Plant Nutrition, cilt.36, ss.1128-1137, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of organic and inorganic fertilizers on yield and mineral content of onion (Allium cepa L.)

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.10, no.55, ss.11488-11492, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Risk of boron and heavy metal pollution from agro-industrial wastes applied for plant nutrition

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.168, ss.353-361, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EFFECT OF ZINC ON YIELD AND SOME RELATED TRAITS OF ALFALFA

TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.14, ss.136-143, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of nitrogen fertilizer on yield quality and nutrient content in broccoli

JOURNAL OF PLANT NUTRITION, cilt.31, ss.1333-1343, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Organic Fertilizers on Some agronomic and Chemical Properties of Potato(Solonum tuberosum L.)

Asian Journal Of Chemistry, cilt.18, no.18, ss.1223-1230, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Various Agroındustrıal Wastes on Nutrıtıon Yield and Quality of Canola (Brassica napus L.)

The Open Waste Management Journal, cilt.11, ss.33-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of Grafting on Nutrient Element Content and Yield in Watermelon

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.67-74, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

organik tarıma genel bakış

Dünya Gıda, ss.38-41, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kumlu Tınlı Toprakta Yetiştirilen Kabak Bitkisinin Verim ve Mineral İçeriği Üzerine Yeşil Gübrelemenin Etkisi

Ege üniversitesi ziraat fakültesi dergisi, cilt.53, ss.375-381, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Various Agro Industrial Residues on Soil Fertility and Yield and Quality of Potatoes

Journal of Environmental Science and Engineering, cilt.54, ss.389-400, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Organic and Inorganic fertilizers on Yİield and Mineral Content of Onion

African Journal of Biotechnology, ss.11488-11492, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azotlu Gübrelemenin Sümbülteber Polianthes Tuberosa Çiçek Verimi Bazı Kalite Özellikleri Ve Yaprak Besin Element İçeriğine Etkisi

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.43-57, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van Yöresi Elma Bahçelerinin Beslenme Durumu

Anadolu Journal Of AARI, cilt.14, ss.151-165, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çinko Gübrelemesinin Çekirdeksiz Üzümde Vitis Vinifera cv Sultani Çekirdeksiz Verime Etkisi

Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., cilt.39, ss.111-118, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Van Yöresinde Yetiştirilen Mellaki Armut Çeşidinin Beslenme Durumunun Saptanması

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araş. Ens. Derg. BAHÇE, cilt.31, ss.1-7, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azotlu Gübrelemenin Marul Bitkisindeki Azot Birikimine Etkisi

Ege Üniv. Ziraat Fak.dergisi, no.1, ss.85-92, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitlis Yöresinde Tütün Tarımı Yapılan Toprakların Besin Elementi durumu ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri

Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak. Dergisi., cilt.6, ss.21-34, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azotlu Gübrelemenin Arpa Bitkisinin Farklı Gelişim Dönemlerinde Fe Zn Mn Cu İçeriğindeki Değişime Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fak.Dergisi., cilt.6, ss.21-34, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çimento Fabrikası Emisyonlarının Çevredeki Bitkilere Etkisi

Tr. J. of Agriculture and Forestry., cilt.20, ss.9-17, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rhizobium Japonicum L ile Aşılama Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Soya Bitkisinde Verim ve Kaliteye Etkisi

Yüzüncü Yıl Ünv. Ziraat Fak. Dergisi., cilt.5, ss.175-187, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Residue effect of chicken manure on yield and yield criteria of onion as second crop

29th International Scientific-Expert Conference of Agriculture And Food Industry, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018

RESIDUE EFFECT OF CHICKEN MANURE ON YIELD AND YIELD CRITERIA OF ONION AS SECOND CROP

29th SCIENTIFIC - EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, İzmir, Türkiye, 26 Eylül 2018, ss.1-6

Residue Effect of Chicken Manure on Yield and Yield Criteria of Second Crop of Onion

29th İnternational Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 26 - 28 Eylül 2018

Effects of Organic Chicken Manure on Nitrate Accumulation and Nutrient Element Content of Broccoli (Brassica oleracea L. var. Italica).

XIII. Congress of Ecology and Environment with International ParticipationUKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.456

Effects of Organic Fertilizer On Nitrate Accumulation and Nutrient Element Content of Lettuce

XIII. Congress of Ecology and Environment with International ParticipationUKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.470

Effects of Organic Fertilizer On Nitrate Accumulation and Nutrient Element Content of Lettuce.

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017

Evaluation of Hybrid Stocks on Vigor Yield and Quality of Watermelon

V. International Agricultural Symposium, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosna-Hersek, 23 - 26 Ekim 2014, ss.607-616

Yeşil gübrelemenin kabak yetiştirilen toprakların organik madde ve besin element içeriğine etkisi

Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013, cilt.1, ss.191-196

Yeşil Gübrelemenin Kabak Yetiştirilen Toprakların Organik madde ve besin Element İçeriğine Etkisi

Türkiye 5. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013, cilt.1, ss.191-196

Effect of Organic and İnorganik Fertilizer on Yield and Quality of Onion Plant (Allium cepa var.Valencia) Cultuveted with Directly Seed Method.

VII International Soil Science Congress on ’Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management’, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, ss.638-643

Effect of organic and Inorganic Fertilizer on Yield and Quality of Onion Plant Allium Cepa var Valencia Cultivated with Directly Seed Sowing Method

VII. International Soil Science Congress 'Land Degredation and Challenges in Sustainable Soil Management', İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, ss.638-643

Effect of Organic and Inorganic Fertilizer on Yield and Nutrient Uptake by Onion Cultuvated with Directly Seed Method

VIII. International Soil Science Congress “ Land Degrada tion and Challenges in Sustainable Soil Management“, izmir çeşme, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012

Effects of Some Solid Wastes from Medicinal and Aromatic Plant Factory used for Canola Growth on Soil Properties and Productivity

VIII. International Soil Science Congress “ Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management“., izmir çeşme, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012

Organik Tarımda Kompost Yeşil Gübre Ve Hayvansal Gübrelerin Kullanımı

Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 28 Temmuz - 01 Ağustos 2010, ss.646-649

Türkiye de Organik tarımı Belirleyen Faktörler Üretim Alanları ve Ürün Desenleri

Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2010, ss.732-735

Residual Effect of Agroindustrial Wastes on Soil Properties and Mais Nutrition

International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology, İzmir, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2008

Effects of Some Agro industrial Residues on Soil Fertility Yield and Quality of Potato

International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology., İzmir, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2008

Kekik Kimyon İşletme Artıklarının II Ürün Buğday Beslenmesi Verim ve Kalitesi Üzerine Kalıntı Etkileri

4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi., Konya, Türkiye, 8 Ekim - 10 Ağustos 2008, ss.442-455

MYO lardaki Tarım Programlarının Yeniden Yapılandırılması

3. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.53-58

Tarıma Dayalı Meslek Yüksekokullarına Bir Yaklaşım

2. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003

2003 e Girerken Meslek Yüksekokullarının Dünü ve Bugünü

2. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003

Effect of Organic Fertilization on Fig Leaf Nutrients and Fruit Quality I

International Conference on Sustainable Land use and Management., Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2002, ss.183-189

Effect of Manuring on Yield Quality and Mineral Content of Red Pepper

International Conference on Sustainable Land use and Management, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2002, ss.459-460

Tarıma Dayalı MYO larına Bir Örnek Ödemiş MYO Modeli Üzerine Bir Çalışma

I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2001, ss.291-299

Tarıma Dayalı Meslek Yüksek Okullarına Bir Örnek Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Modeli Üzerine Bir Araştırma

Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılanması, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2001, ss.291-298

Effect of Manuring on Yield Quality and Mineral Content of Red Pepper

International Conference on Sustainable Land Use and Management, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2002, ss.459-460

Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Hayvansal Gübrelerin Verim ve Kaliteye Etkisi

Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Hayvansal Gübrelerin Verim ve Kaliteye Etkisi, Isparta, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2000, ss.51-55

Effect of KNO3 Applications on Fruit Yield and N P K Content of Leaves in Vitis Vinifera Grapes

Improved Crop Quality by Nutrient Management Workshop, İzmir, Türkiye, 28 - 25 Ekim 1998

Nitrogen and Phosphorus Requirements of Cabbage Grown in Van Turkey

M.Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil., İzmir, Türkiye, 21 - 24 Eylül 1998, ss.724-727

A study on the nutritional status of fig orchards in Birgi-Irimagzi

1st International Symposium on Fig, İzmir, Türkiye, 24 - 28 Haziran 1997, ss.239-246 identifier identifier

Türkiye de Meslek Yüksekokullarında Tarım Eğitimi Üzerine Bir Envanter Çalışması

21. Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılanması, ankara çankırı, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 1996

Flourine Contents in Waters Soils and Plants of Van Lake Basin

IX.th International Symposium of CIEC “Soil Fertility and Fertilization Management Bridge Between Science, Industry and Practive, izmir kuşadası, Türkiye, 25 - 30 Ekim 1995

Toprak Kullanımında Bölgesel ve Ülkesel Dönüşümler

Türkiye Ziraat Mühendisliği 4. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 13 Ocak 1995, cilt.1, ss.211-226

Ege Bölgesinde Kavun Kurumaları ile Bazı Kültürel Uygulamalar ve Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler

Türkiye I Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 1992, ss.443-446

Doğu Anadolu ve Tezek

2. Ulusal Gübre Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 1991