Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1993 - 1998Tıpta Uzmanlık

    Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 1998Tıpta Uzmanlık

    Kan kültürlerinden soyutlanan Candida kökenlerinin flukonazole in vitro duyarlılığının makrodilüsyon ve kolorimetrik mikrodilüsyon yöntemleri ile saptanması

    Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

  • B2 Orta Üstüİngilizce