Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1993 - 1998 Tıpta Uzmanlık

    Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 1998 Tıpta Uzmanlık

    Kan kültürlerinden soyutlanan Candida kökenlerinin flukonazole in vitro duyarlılığının makrodilüsyon ve kolorimetrik mikrodilüsyon yöntemleri ile saptanması

    Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yabancı Diller

  • B2 Orta Üstü İngilizce