Prof.Dr.

ŞAHİN SAKA


Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

Yetiştiricilik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1990 - 1995

1990 - 1995

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik (Yl), Türkiye

1988 - 1990

1988 - 1990

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik (Yl), Türkiye

1984 - 1988

1984 - 1988

Lisans

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1995

1995

Doktora

Levrek (Dicentrarchus labrax) Larva Yetiştirme Teknolojisinde Tuzluluk Değişimlerinin Üzerine Etkileri

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri

1990

1990

Yüksek Lisans

Çipura (Sparus aurata) Balıklarının Mevsim Dışı Yumurtlatılması Üzerine Bir Araştırma

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

AKUAKİM

1992

1992

Deniz Balıkları Akuakültürü

Eğitim Yönetimi ve Planlama

P2M (Monaco)

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

2003 - 2009

2003 - 2009

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

1995 - 2003

1995 - 2003

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

1991 - 1995

1991 - 1995

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2009 - 2011

2009 - 2011

MYO Müdürü

Ege Üniversitesi, Bayındır Meslek Yüksekokulu

2006 - 2009

2006 - 2009

MYO Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu

2005 - 2007

2005 - 2007

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Balıkları Larva Yetiştiriciliğinde Mikroskoptan Fotoğraf Çekim Teknikleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Literatür İnceleme ve Değerlendirme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Morfometrik Analiz Yöntemlerinin Akuakültürde Kullanımı ve Deformasyonların Tanımlanması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Balıkları Larva Yetiştiriciliğinde Kapalı Devre Sistemler

Lisans

Lisans

Çipura-Levrek Yetiştiriciliği

Doktora

Doktora

Yetiştiricilikte Autocad Kullanımı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yetiştiricilik Uygulamaları 1

Lisans

Lisans

Damızlık Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Lisans

Lisans

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

EFFECTS OF DMSO AND THAWING RATES ON SPERM MOTILITY FOR CRYOPRESERVATION OF SPERM IN GILT-HEAD SEABREAM (SPARUS AURATA)

Engin S. , Saka Ş. , Fırat M. K.

Fresenius Environmental Bulletin, no.4, ss.2691-2697, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2016

2016

PRELIMINARY STUDY FOR UTILIZATION OF SOME INVASIVE AQUATIC PLANTS AS RAW MATERIAL FOR AQUACULTURE FEEDS

Korkut A. Y. , Güneş A., Kop A., Çakar H., Akat O., Güney M. A. , et al.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.25, ss.4915-4920, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2014

2014

Early Morphological Development and Allometric Growth Patterns in Hatchery-Reared Red Porgy (Pagrus pagrus)

Yildirim S. , Coban D., Suzer C. , Kirim B., Firat K. , Saka S.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.14, ss.817-824, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2014

2014

Stage Specific Ontogeny of Digestive Enzymes in the Cultured Common Dentex Dentex dentex Larvae

Suzer C. , Çoban D., Yıldırım Ş. , Hekimoğlu M. A. , Kamacı O., Fırat M. K. , et al.

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, cilt.14, ss.759-768, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2014

2014

Enzymatic characteristics and growth parameters of ornamental Koi Cyprinus carpio var Koi larvae fed by Artemia nauplii and cysts

Hekimoğlu M. A. , Suzer C., Saka Ş. , Fırat M. K.

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, cilt.1, no.1, ss.1-10, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

DETERMINATION OF THE BIOENERGY PRODUCTION CAPACITY FROM BIOCHEMICAL PROFILES OF SOME AQUATIC PHYTOREMEDIATION PLANTS. ENERGY WHILE CLEANING

Gunes A., Çakar H., Akat Ö., Guney M. A. , Ozkul B., Koru E. , et al.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.15, ss.1042-1050, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2014

2014

Skeletal deformities of cultured sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo) larvae during early life development

Yildirim S. , Coban D., Suzer C. , Firat K. , Saka S.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.61, ss.267-273, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Effects of Probiotic (Bacillus sp.) Supplementation during Larval Development of Gilthead Sea Bream (Sparus aurata, L.)

Arig N., Suzer C. , Gokvardar A., BASARAN F., Coban D., Yildirim S. , et al.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.13, ss.407-414, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2012

2012

Morphological Development and Allometric Growth of Sharpsnout Seabream (Diplodus puntazzo) Larvae

Coban D., Suzer C. , Yildirim S. , Saka S. , Firat K.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.12, ss.883-891, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2011

2011

Effect of Some Morphometric Characteristics on Egg Quality in Common Dentex, Dentex dentex (Linnaeus, 1758)

Coban D., Kamaci H. O. , Suzer C. , Yildirim S. , Arda G., Korkut A. Y. , et al.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.11, ss.425-431, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2011

2011

Early Weaning of Sea Bass (D. labrax) Larvae: Effects on Growth Performance and Digestive Enzyme Activities

Suzer C. , Kamaci H. O. , Coban D., Saka S. , Firat K. , KARACAOGLAN A.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.11, ss.491-497, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2011

2011

External morphology of European seabass (Dicentrarchus labrax) related to sexual dimorphism

Coban D., Yildirim S. , Kamaci H. O. , Suzer C. , Saka S. , Firat K.

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.35, ss.255-263, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Exocrine Pancreas Development and Trypsin Expression in Cultured European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Larvae

Kamaci H. O. , Coban D., Suzer C., AKSU B., Saka S. , Firat K.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.10, ss.123-130, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2010

2010

Osteological development of vertebral column and caudal fin in sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo)

Coban D., Suzer C., Kamaci H. O. , Yildirim S. , Saka S. , Firat K.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.57, ss.119-124, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Serum Electrolytes of Wild and Captive Bluefin Tuna (Thunnus thynnus L.) in Turkish Seas

Percin F. , Konyalioglu S., Firat K. , Saka S.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.9, ss.2207-2213, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2009

2009

Organogenesis and Enzymatic Functionality of Exocrine Pancreas in Cultured Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) Larvae

Kamaci H. O. , Suzer C. , Coban D., Firat K. , Saka S.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, ss.2477-2484, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Allometric Growth in Hatchery-Reared Gilthead Seabream

Coban D., Kamaci H. O. , Suzer C., Saka S. , Firat K.

NORTH AMERICAN JOURNAL OF AQUACULTURE, cilt.71, ss.189-196, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Early Development of Cephalic Skeleton in Hatchery-Reared Gilthead Seabream, Sparus aurata

Saka S. , Coban D., Kamaci H. O. , Suezer C., Firat K.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.8, ss.341-345, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Early Development of the Cephalic Skeleton in Hatchery Reared the Gilthead Seabream Sparus aurata

SAKA Ş. , ÇOBAN D., KAMACI O., SUZER C. , FIRAT M. K.

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, ss.341-345, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2008

2008

Morphometric comparison of cultured and lagoon caught gilthead seabream (Sparus aurata L. 1758)

Coban D., Saka S. , Firat K.

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.32, ss.337-341, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Effects of early weaning on growth and digestive enzyme activity in larvae of sea bass (Dicentrarchus labrax L.)

SUZER C. , Firat K. , Saka S. , KARACAOGLAN A.

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, cilt.59, ss.81-90, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Digestive Enzyme Activities in Larvae of Sharpsnout Seabream Diplodus puntazzo

SUZER C. , HAMZAÇEBİ S., ÇOBAN D., KAMACI O., SAKA Ş. , FIRAT M. K. , et al.

Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, ss.470-477, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2006

2006

Ontogenic development of the digestive enzymes in common pandora, Pagellus erythrinus, L. larvae

Suzer C. , Firat K. , Saka S.

AQUACULTURE RESEARCH, cilt.37, ss.1565-1571, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2006

2006

Daily microgrowth increments in otoliths of common Dentex Dentex dentex Linneaus 1758 larvae reared in culture conditions

Metin G. , Saka Ş. , Fırat M. K. , Çoban D.

Turkish Journal Of Veterinary Sciences, cilt.30, ss.435-441, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2006

2006

Nutriment content comparison of the new culture species brown meagre (Sciaena umbra)

Cakli S. , Dincer T. , Cadun A., Saka S. , Firat K.

ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, cilt.57, ss.80-84, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2006

2006

The effects of different light intensities on early life development of sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo, Cetti, 1777) larvae

Korkut A. Y. , Saka S. , Firat K.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.30, ss.381-387, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2006

2006

Embryonic development of common dentex (Dentex dentex L.) eggs

SAKA S. , Firat K. , COBAN D.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.30, ss.35-40, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2006

2006

Nutriment content comparison of the new culture species brown meagre Sciena umbra

ÇAKLI Ş. , DİNÇER M. T. , CADUN A., SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Archive für Lebensmittelhygiene,, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2005

2005

Quality characteristics of wild and cultured common dentex (Dentex dentex, Linnaeus, 1758)

Caklı S. , Dıncer T. , Cadun A., Fırat K. , Saka S.

ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, cilt.56, ss.104-108, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

Effect of temperature on embryonic development in sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo) eggs

Firat K. , SAKA S. , OZDEN O.

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, cilt.57, ss.105-114, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

Embryonic and larval development of striped sea bream (Lithognathus mormyrus L 1758)

Firat K. , SAKA S. , KAMACI H.

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, cilt.57, ss.131-140, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

Early life history of cultured common dentex (Dentex dentex L. 1758)

FIRAT M. K. , SAKA Ş. , ÇOBAN D.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.29, ss.735-741, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

Early life history of cultured common dentex (Dentex dentex L. 1758)

Firat K. , SAKA S. , COBAN D.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.29, ss.735-741, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

Gonadal oocyte development in LHRHa hormone treated European sea bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) broodstock

Firat K. , SAKA Ş. , SUZER C.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.29, ss.83-87, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

Development of the common dentex (Dentex dentex) eggs in relation to temperature

SAKA S. , Firat K. , COBAN D.

AQUACULTURE RESEARCH, cilt.35, ss.224-231, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2001

2001

Effects of light intensity on early life development of gilthead sea bream larvae (Sparus aurata)

SAKA Ş. , Firat K. , SUZER C.

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, cilt.53, ss.139-146, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2001

2001

The development of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) eggs in relation to temperature

SAKA S. , Firat K. , KAMACI H.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.25, ss.139-147, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2001

2001

The development of sea bass Dicentrarchus labrax L eggs in relation to temperature

SAKA Ş. , FIRAT M. K. , KAMACI O.

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Effect of Different Media on Short Term Storage of Leaping Mullet (Liza saliens (Risso, 1810)) Sperm

Engin S. , Fırat M. K. , Suzer C. , Hekimoğlu M. A. , Saka Ş. , Özden O.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.8, ss.996-1000, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

Short Term Storage of Gilthead Sea Bream (Sparus aurata, Linneaus, 1758) Spermatazoa and Investigation of Spematological Characteristic with Parental Relationships

Engin S. , Saka Ş. , Fırat M. K.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.6, ss.372-379, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

SERUM BIOCHEMISTRY OF FARMED BLUEFIN (Thunnus thynnus L.) IN THEAEGEAN SEA

Perçin F. , Konyalıoğlu S. , Fırat M. K. , Saka Ş. , Özden O.

Engineering Sciences, cilt.12, ss.271-276, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Skeletal deformities in hatchery reared European sea bass (Dicentrarchus labrax)

Çoban D., Suzer C. , Yıldırım Ş., Saka Ş. , Fırat M. K.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.33, ss.373-379, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Bluefin tuna (Thunnus thynnus L., 1758): fishing, towing and the problems during transportation to the fattening farms

Perçin F. , Fırat M. K. , Saka Ş.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.26, no.3, ss.235-241, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Skeletal Formation of the Fins in the Common Dentex (Dentex dentex, L. 1758) Under Intensive Culture Condition

YILDIRIM Ş. , COBAN D., KAMACI O., SUZER C. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, cilt.26, ss.165-170, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Sinagrit (Dentex dentex) Larvalarının Kültür Koşullarında Morfometrik ve Allometrik Gelişimleri

ÇOBAN D., SUZER C. , KAMACI O., SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri dergisi, cilt.3, no.1, ss.40-50, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Osteological development of jaw in cultured european seabass (Dicentrarchus labrax L. 1758) larvae.

Çoban D., Suzer C. , Kamacı O., Ertan N., Saka Ş. , Fırat M. K.

E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences , cilt.25, no.2, ss.111-115, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Sivriburun Karagöz (Diplodus puntazzo) Larvalarının Kültür Koşullarında Erken Dönem Gelişimleri

ÇOBAN D., KAMACI O., SUZER C. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.17-25, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Variations of digestive enzyme activities in gilthead sea bream larvae (Sparus aurata L., 1758) during the weaning stage

Suzer C. , Çoban D., Kamacı O., Aytepe B., Saka Ş. , Fırat M. K.

E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, cilt.24, ss.253-259, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Kontrollü koşullarda stoklama yoğunluğunun Lolig vulgaris Lamarck 1798 yumurtalarının inkübasyonuna etkisi

Şen H. , Fırat M. K. , Saka Ş.

Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, cilt.20, ss.289-294, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Yetiştiricilik Ortamında Çipura (Sparus aurata) Larvalarında Meydana Gelen İskelet Deformasyonları

ÇOBAN D., SAKA Ş. , FIRAT M. K. , KAMACI O., SUZER C.

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilgileri Dergisi, cilt.19, no.3, ss.309-316, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

İzmir Merkez İlçelerinde Kamuoyunun Balık Tüketimi ve Balık Yetiştiriciliğine Yaklaşımı

SAYĞI H. , SAKA Ş. , FIRAT M. K. , Katağan T.

Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Sinagrit (Dentex dentex, L.) Larva Yetiştiriciliğinde Kullanılan Üretim Teknikleri

SUZER C. , ÇOBAN D., KAMACI O., SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.31-35, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Farklı Kültür Sistemlerinde Fangri (Pagrus pagrus, L.1758) Larva Üretim Teknolojisi

SUZER C. , SAKA Ş. , FIRAT M. K. , ÖZDEN O.

Türk Sucul Yaşam Dergisi, ss.564-572, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

The effect of temperature on embryonic development of the red porgy (Pagrus pagrus) eggs.

Saka Ş. , Fırat M. K. , Kamacı O., Büke E.

Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.22, ss.83-87, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

The cleavage and embryonic phase of gilthead sea bream Sparus aurata L eggs

KAMACI O., SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Biochemical composition of fertilized dentex (Dentex dentex) eggs

MUSA B., ÖZDEN O. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Pakistan Journal of Biological Science, cilt.7, ss.1096-1098, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Türkiye’deki Levrek (Dicentrarchus labrax, L. 1758) Larva Üretim Tesislerinin Anaç Yönetim Teknikleri

FIRAT M. K. , SAKA Ş. , ÇOBAN D.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.123-128, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Türkiye’deki Çipura (Sparus aurata, L. 1758) Larva Üretim Tesislerinin Anaç Yönetim Teknikleri

ÇOBAN D., SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.133-138, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Lüfer (Pomatomus saltatrix L. 1758) Balığının Kültür Sistemlerine Adaptasyonu

BULUT M., ÖZDEN O. , FIRAT M. K. , SAKA Ş.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi dergisi, cilt.21, ss.85-87, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

The study on the technology of producing sea bream (Sparus aurata) larvae in marine fish hatcheries in Turkey

SAKA Ş. , ÇOBAN D., FIRAT M. K.

Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.21, ss.215-218, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Levrek (Dicentrarchus labrax, L. 1758) Larvalarının Karma Yeme Geçiş Döneminde Probiotik Ürün Kullanımının Gelişime Etkisi

SAKA Ş. , FIRAT M. K. , CAN E.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.10, no.2, ss.251-256, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

The preliminary study on survival of gilthead sea bream (Sparus aurata L. 1758) juveniles after abrupt transfer to low salinity.

FIRAT M. K. , SAKA Ş. , SUZER C. , TERZİOĞLU E.

Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,, cilt.17, ss.225-231, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Farklı Aydınlatma Koşullarında Çipura (Sparus aurata, L.) Prelarvalarının Endogen Besin Rezervlerinin Absorbsiyonu

SAKA Ş. , FIRAT M. K. , SUZER C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.90-98, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Yoğun Kültürü Yapılan Çipura (Sparus aurata, L.) ve Levrek (Dicentrarchus labrax, L.) Balıklarında Ortam Koşullarına Bağlı Deformasyonlar

Fırat M. K. , Saka Ş.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İzmir Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, 24 (38): 95-100., cilt.24, no.38, ss.95-100, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Pisi Platichthys flesus luscus L 1758 Kalkan Scophthalmus maeoticus Pallas 1831 Türlerinin Transferine ve Adaptasyonuna Ait Ön Çalışma

BAŞARAN F., SAKA Ş. , FIRAT M. K. , ÖZDEN O., GÜNTAL A.

Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,, cilt.16, ss.301-307, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

The effects of low salinity on the swimbladder volume and the hypertrophy of swimbladder in the sea bass larvae (Dicentrarchus labrax L.1758)

FIRAT M. K. , SAKA Ş. , BAŞARAN F.

Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.16, ss.335-343, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Ege Bölgesi Bafa Gölü Havzası Yer Altı Kaynak Suyunda Levrek (Dicentrarchus labrax, L.) Larva Yetiştiriciliği

FIRAT M. K. , SAKA Ş. , SUZER C.

Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.25-31, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Farklı Stok Yoğunluklarına ve Değişik Göz Açıklığına Sahip İnkübatörlerin Çipura (S. aurata, L.) Yumurtalarının İnkübasyonuna Etkisi

FIRAT M. K. , SAKA Ş. , KAMACI O.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, ss.32-39, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Hava Keseli ve Hava Kesesiz Levrek (Dicentrarchus labrax, L, 1758) Larvalarının Gelişimlerinin Farklı Tuzluluklarda Karşılaştırılması

ÖZDEN O. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İzmir Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, cilt.24, no.38, ss.91-94, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Farklı Ekim Yoğunlukları ve Hacimlerin Culture Selco ile Beslenen Rotiferlerin (Brachionus plicatilis O.F. Müller, 1758) Üretimine Etkisi

ÖZDEN O. , FIRAT M. K. , SAKA Ş.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.97-103, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Hava Kesesi Hipertrofisi Görülen Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) Larvalarına Farklı Tuzluluk ve Aydınlatma Koşullarının Etkisi.

ÖZDEN O. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.77-87, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1996

1996

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

ÖZDEN O. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İzmir Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, cilt.20, no.34, ss.15-30, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1993

1993

Farklı Orijinli Çipura (Sparus aurata) Yavru Balıklarının Yemden yararlanma ve Gelişme Özelliklerinin Araştırılması

Özden O. , Saka Ş.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.21-25, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

DEVELOPMENT OF AQUACULTURE AND AQUARIUM SECTOR IN TURKEY

Hekimoğlu M. A. , Güleç F. , Engin S. , Suzer C. , Saka Ş. , Fırat M. K.

38th Pakistan Congress of. Zoolgy, Lahore, Pakistan, 27 Şubat - 02 Mart 2018, cilt.91, no.101, ss.91-101

2014

2014

Preliminary Study for Utilization of Some Invasive Aquatic Plants as Raw Material for Aquaculture Feeds

Korkut A. Y. , Güneş A., Çakar H., Akat Saraçoğlu Ö. , Güney M., Özkul B., et al.

25th International Scientific- Experts Congress on Agriculture and Food Industry , İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.1-11

2011

2011

Orkinoslar Doğandan Canlı Yakalama Canlı Nakil ve Kayıplar

Perçin F. , Saka Ş. , Fırat M. K.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011, ss.310-311

2011

2011

Besi Orkinoslarında Serum Karaciğer ve Kolesterol Profilleri Üzerine Bir Ön Çalışma

Perçin F. , Saka Ş. , Fırat M. K. , Suzer C. , Çoban D.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011, ss.172-173

2011

2011

Çipura Sparus aurata Spermlerinin Kısa Süreli Korunması

ENGİN S. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Akdeniz Üniversitesi XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2011

2009

2009

Effect Of Aquaculture Foundation To Marine Environment

ENGİN S. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

1st International 5th National Vocational Schools Symposium, 27 Mayıs 2009 - 29 Mayıs 2010

2009

2009

Applied of Different Cryo Solutions Methods on Marine Fish

ENGİN S. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

XV. Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009

2009

2009

Morfolojik Karakterlerin Yumurta Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Etkisi

ÇOBAN D., KAMACI O., SUZER C. , ARDA G., KORKUT A. Y. , SAKA Ş. , et al.

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009

2009

2009

Situtation Of Aquaculture Sector And Projection On Turkey

ENGİN S. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

1st International 5th National Vocational Schools Symposium, 27 - 29 Mayıs 2009

2007

2007

Determination of Bone and Cartilage Deformation in Culture Condition in Sparidae

Çoban D., Suzer C., Kamacı O., Saka Ş. , Fırat M. K. , Perçin F. , et al.

Aquaculture Europe & Future Fish Eurosia, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007, ss.116

2007

2007

Determination of Bone and Cartilge Deformation in Culture Condition in Sparidae

Çoban D., SUZER C. , Kamacı O., SAKA Ş. , FIRAT M. K. , PERÇİN F. , et al.

Aquaculture Europe 07, İstanbul, Türkiye, 24 Ekim 2007, cilt.1, ss.116-117

2007

2007

Kafes ve doğa orkinos Thunnus thynnus L 1758 larında kan elektrolit düzeylerinin tayini

Perçin F. , Konyalıoğlu S. , Saka Ş. , Fırat M. K.

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2007, ss.130

2007

2007

Kafes ve Doğa Orkinoslarında (Thunnus thynnus L.) Kan Elektrolit Düzeylerinin Tayini

PERÇİN F., KONYALIOĞLU S. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 04 Eylül 2007, ss.130

2007

2007

Fangri Pagrus pagrus Yetiştiriciliği

ENGİN S. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

IV. Ulusal Meslek YüksekOkulları Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2007

1991

1991

Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Ağ Kafesler

ALPBAZ A., ÖZDEN O. , KORKUT A. Y. , SAKA Ş.

Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 1991

1991

1991

SÜYO (Homa) Dalyanı’nda Avlanan Akivadeslerin (Tapes decussatus L.) Gelişmeleri Üzerine Araştırmalar

KINACIGİL H. T. , ALPBAZ A. G. , KARA A. , FIRAT M. K. , SAKA Ş.

Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 1991, ss.439-453

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

LAGOONS FISHERIES IN THE TURKISH PART OF THE AEGEAN SEA

ÖZDEN O., SAKA Ş. , FIRAT M. K. , SUZER C.

THE AEGEAN SEA MARINE BIODIVERSITY FISHERIES CONSERVATION AND GOVERNANCE, Tuncer KATAĞAN, Adnan TOKAÇ, Şükrü BEŞİKTEPE, Bayram ÖZTÜRK – Istanbul University, Editör, TUDAV, İstanbul, ss.408-432, 2015

2007

2007

Culture of European sea bass (D. labrax), gilthead sea bream (S. aurata) and other Mediterranean species

SAKA Ş. , TUNCER H., FIRAT M. K. , UÇAL O.

Marine Aquaculture in Turkey, Candan A., Karataş S., Küçüktaş H., Okumus İ., Editör, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanul, ss.11-17, 2007

2006

2006

Seasonal Variation of Proximate and Fatty Asid Class Composition of Wild and Cultured Brown Meagre (Sciena umbra), a New Species for Aquaculture

ÇAKLI Ş. , DİNÇER M. T. , YÜNLÜ A. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Seafood Research from Fish to Dish, J.B. Luten, C. Jacobsen, K. Bekaert, A. Sæbø, J. Oehlenschläger,, Editör, Wageningen Academic Hunter House Publishers, Inc., Wageningen, ss.468-477, 2006

2005

2005

Fangri Balığı (Pagrus pagrus) Yetiştiriciliği

ÖZDEN O. , BÜKE E., FIRAT M. K. , SAKA Ş.

Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı, Tügem, Ankara., Ankara, 2005

Bilirkişi Raporları

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

EgeJFAS

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2019

Haziran 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

Temmuz 2018

Temmuz 2018

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2018

Mart 2018

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2017

Mart 2017

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

TrjFAS

SCI Kapsamındaki DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2000

2000

T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ticari Balık Türlerinin Biyolojisi ve Yetiştirme Teknikleri Hizmet İçi Eğitim Semineri

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 590

h-indeksi (WOS): 11

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Şubat-2019

Şubat 2019

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Atama - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Jürisi - Su Ürünleri Fakültesi

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Jürisi - Su Ürünleri Fakültesi

Nisan-2013

Nisan 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - ÜAK

Nisan-2013

Nisan 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - ÜAK

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - ÜAK

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - ÜAK

Nisan-2011

Nisan 2011

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - ÜAK

Nisan-2011

Nisan 2011

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - ÜAK

Nisan-2011

Nisan 2011

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - ÜAK