Prof.Dr.

ŞAHİN SAKA


Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

Eğitim Bilgileri

1990 - 1995

1990 - 1995

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik (Yl), Türkiye

1988 - 1990

1988 - 1990

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Yetiştiricilik (Yl), Türkiye

1984 - 1988

1984 - 1988

Lisans

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1995

1995

Doktora

Levrek (Dicentrarchus labrax) Larva Yetiştirme Teknolojisinde Tuzluluk Değişimlerinin Üzerine Etkileri

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri

1990

1990

Yüksek Lisans

Çipura (Sparus aurata) Balıklarının Mevsim Dışı Yumurtlatılması Üzerine Bir Araştırma

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

AKUAKİM

1992

1992

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Deniz Balıkları Akuakültürü

P2M (Monaco)

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

2003 - 2009

2003 - 2009

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

1995 - 2003

1995 - 2003

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

1991 - 1995

1991 - 1995

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2009 - 2011

2009 - 2011

MYO Müdürü

Ege Üniversitesi, Bayındır Meslek Yüksekokulu

2006 - 2009

2006 - 2009

MYO Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu

2005 - 2007

2005 - 2007

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Çipura-Levrek Yetiştiriciliği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Balıkları Larva Yetiştiriciliğinde Mikroskoptan Fotoğraf Çekim Teknikleri

Lisans

Lisans

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Literatür İnceleme ve Değerlendirme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Morfometrik Analiz Yöntemlerinin Akuakültürde Kullanımı ve Deformasyonların Tanımlanması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Deniz Balıkları Larva Yetiştiriciliğinde Kapalı Devre Sistemler

Doktora

Doktora

Yetiştiricilikte Autocad Kullanımı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yetiştiricilik Uygulamaları 1

Lisans

Lisans

Damızlık Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yönetilen Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

Topan Kefal (Mugil cephalus) Spermlerinin Farklı Ortamlarda Kısa Süreli Korunumu

SAKA Ş.

O.ANTEPLİ(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

İş güvenliği ve sağlığı temel alınarak 10 milyon üretim kapasiteli deniz balıkları yavru üretim pilot tesisi planlanması

SAKA Ş.

A.ÇABUK(Öğrenci)

2012

2012

Doktora

Çipura (Sparus aurata, L. 1758) spermlerinin uzun süreli korunumu

Saka Ş. (Danışman)

S.ENGİN(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

Minekop (Umbrina cirrosa) larvalarında (0-40 gün) gastrointestinal sistem gelişimi

SAKA Ş.

S.ÖZTÜRK(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Düşük ve yüksek tuzluluk teknolojisi kullanan 10.000.000 yavru kapasiteli deniz balıkları tesisinin planlanması ve projelendirilmesi

SAKA Ş.

N.KARSLI(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Çipura (Sparus aurata, L.) larvalarında gelişimin enzimatik ve histolojik açıdan incelenmesi

SAKA Ş.

Y.SAVAŞ(Öğrenci)

2009

2009

Doktora

Bir levrek (Dicentrarchus labrax) populasyonu için uygun ıslah programının oluşturulması

Saka Ş. (Eş Danışman) , Hekimoğlu M. A.

E.ÖZCAN(Öğrenci)

2008

2008

Doktora

Deniz Balıkları Üretiminde Toplam Kalite Yönetimi

Saka Ş. (Danışman)

E.TERZİOĞLU(Öğrenci)

2007

2007

Yüksek Lisans

Çipura (Sparus aurata , linneaus , 1758) spermlerinin kısa süreli korunumu ve yoğunluk, hacim, hız, konsantrasyon-ebeveyn ilişkilerinin araştırılması

SAKA Ş.

S.ENGİN(Öğrenci)

2005

2005

Doktora

Sparidae familyasına ait balıklarda yetiştiricilik koşularında gözlenen kemik ve kıkırdak deformasyonlarının belirlenmesi

SAKA Ş.

D.ÇOBAN(Öğrenci)

2004

2004

Doktora

Kültürü yapılan levrek (Dicentrarchus labrax L.1758) balığının larval gelişim dönemlerindeki davranış özelliklerinin video görüntüleme tekniği kullanılarak belirlenmesi

SAKA Ş.

F.BAŞARAN(Öğrenci)

2003

2003

Doktora

Doğadan yakalanan çipura (Sparus aurata L. 1758) yavrularının farklı besinlere bağlı gelişimlerinin ve karaciğer histolojilerinin incelenmesi

Saka Ş. (Danışman)

H.OKAN(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

Levrek (Dicentrarchus labrax) ve çipura (Sparus aurata) yumurtalarının embriyolojik gelişimlerinin karşılaştırılması

SAKA Ş.

A.HACIOĞLU(Öğrenci)

2001

2001

Yüksek Lisans

2-phenoxyethanol'ün farklı sıcaklık ve konsantrasyonlarda çipura (sparus aurata, L) balıkları üzerindeki anestezik etkisi

SAKA Ş.

E.TERZİOĞLU(Öğrenci)

2000

2000

Yüksek Lisans

Türkiye'deki akuakültür tesislerinin levrek (dicentrarchus labrax L.) larva yetiştiricilik teknikleri

SAKA Ş.

D.ÇOBAN(Öğrenci)

1999

1999

Yüksek Lisans

Hava kesesi hipertrofisi görülen levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758) larvalarında ışık ve tuzluluğun etkileri

SAKA Ş.

F.BAŞARAN(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

PRELIMINARY STUDY FOR UTILIZATION OF SOME INVASIVE AQUATIC PLANTS AS RAW MATERIAL FOR AQUACULTURE FEEDS

Korkut A. Y. , Güneş A., Kop A., Çakar H. , Akat O., Güney M. A. , et al.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.25, ss.4915-4920, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2014

2014

Early Morphological Development and Allometric Growth Patterns in Hatchery-Reared Red Porgy (Pagrus pagrus)

Yildirim S. , Coban D., Suzer C. , Kirim B., Firat K. , Saka S.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.14, ss.817-824, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2014

2014

Enzymatic Characteristics and Growth Parameters of Ornamental Koi Carp (Cyprinus carpio var. Koi) Larvae Fed by Artemia Nauplii and Cysts

Hekimoğlu M. A. , Suzer C. , Saka Ş. , Firat K.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.14, ss.125-133, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2014

2014

Stage Specific Ontogeny of Digestive Enzymes in the Cultured Common Dentex Dentex dentex Larvae

Suzer C. , Çoban D., Yıldırım Ş. , Hekimoğlu M. A. , Kamacı O., Fırat M. K. , et al.

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, cilt.14, ss.759-768, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

Skeletal deformities of cultured sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo) larvae during early life development

Yildirim S. , Coban D., Suzer C. , Firat K. , Saka S.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.61, ss.267-273, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2014

2014

Enzymatic characteristics and growth parameters of ornamental Koi Cyprinus carpio var Koi larvae fed by Artemia nauplii and cysts

Hekimoğlu M. A. , Suzer C., Saka Ş. , Fırat M. K.

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, cilt.1, no.1, ss.1-10, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

DETERMINATION OF THE BIOENERGY PRODUCTION CAPACITY FROM BIOCHEMICAL PROFILES OF SOME AQUATIC PHYTOREMEDIATION PLANTS. ENERGY WHILE CLEANING

GUNES A., ÇAKAR H. , AKAT Ö., GUNEY M. A. , OZKUL B., KORU E. , et al.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.15, ss.1042-1050, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2013

2013

Effects of Illumination Intensity on Growth Parameters and Swim Bladder Development in Common dentex (Dentex dentex, L.) Larvae

Yildirim S. , Suzer C. , Coban D., Kamaci H. O. , Firat K. , Saka S.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.13, ss.657-663, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2013

2013

Effects of Probiotic (Bacillus sp.) Supplementation during Larval Development of Gilthead Sea Bream (Sparus aurata, L.)

Arig N., Suzer C. , Gokvardar A., BASARAN F., Coban D., Yildirim S. , et al.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.13, ss.407-414, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2012

2012

Morphological Development and Allometric Growth of Sharpsnout Seabream (Diplodus puntazzo) Larvae

Coban D., Suzer C. , Yildirim S. , Saka S. , Firat K.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.12, ss.883-891, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2011

2011

Effect of Some Morphometric Characteristics on Egg Quality in Common Dentex, Dentex dentex (Linnaeus, 1758)

Coban D., Kamaci H. O. , Suzer C. , Yildirim S. , Arda G., Korkut A. Y. , et al.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.11, ss.425-431, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2011

2011

Early Weaning of Sea Bass (D. labrax) Larvae: Effects on Growth Performance and Digestive Enzyme Activities

Suzer C. , Kamaci H. O. , Coban D., Saka S. , Firat K. , KARACAOGLAN A.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.11, ss.491-497, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2011

2011

External morphology of European seabass (Dicentrarchus labrax) related to sexual dimorphism

Coban D., Yildirim S. , Kamaci H. O. , Suzer C. , Saka S. , Firat K.

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.35, ss.255-263, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2010

2010

Exocrine Pancreas Development and Trypsin Expression in Cultured European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Larvae

Kamaci H. O. , Coban D., Suzer C., AKSU B., Saka S. , Firat K.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.10, ss.123-130, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2010

2010

Osteological development of vertebral column and caudal fin in sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo)

Coban D., Suzer C., Kamaci H. O. , Yildirim S. , Saka S. , Firat K.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.57, ss.119-124, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2010

2010

Serum Electrolytes of Wild and Captive Bluefin Tuna (Thunnus thynnus L.) in Turkish Seas

Percin F. , Konyalioglu S., Firat K. , Saka S.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.9, ss.2207-2213, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2009

2009

Organogenesis and Enzymatic Functionality of Exocrine Pancreas in Cultured Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) Larvae

Kamaci H. O. , Suzer C. , Coban D., Firat K. , Saka S.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, ss.2477-2484, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2009

2009

Allometric Growth in Hatchery-Reared Gilthead Seabream

Coban D., Kamaci H. O. , Suzer C., Saka S. , Firat K.

NORTH AMERICAN JOURNAL OF AQUACULTURE, cilt.71, ss.189-196, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2008

2008

Early Development of Cephalic Skeleton in Hatchery-Reared Gilthead Seabream, Sparus aurata

Saka S. , Coban D., Kamaci H. O. , Suezer C., Firat K.

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.8, ss.341-345, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2008

2008

Early Development of the Cephalic Skeleton in Hatchery Reared the Gilthead Seabream Sparus aurata

SAKA Ş. , ÇOBAN D., KAMACI O., SUZER C. , FIRAT M. K.

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, ss.341-345, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2008

2008

Morphometric comparison of cultured and lagoon caught gilthead seabream (Sparus aurata L. 1758)

Coban D., Saka S. , Firat K.

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.32, ss.337-341, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2007

2007

Effects of early weaning on growth and digestive enzyme activity in larvae of sea bass (Dicentrarchus labrax L.)

SUZER C. , Firat K. , Saka S. , KARACAOGLAN A.

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, cilt.59, ss.81-90, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2007

2007

Digestive Enzyme Activities in Larvae of Sharpsnout Seabream Diplodus puntazzo

SUZER C. , HAMZAÇEBİ S., ÇOBAN D., KAMACI O., SAKA Ş. , FIRAT M. K. , et al.

Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, ss.470-477, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2006

2006

Ontogenic development of the digestive enzymes in common pandora, Pagellus erythrinus, L. larvae

Suzer C. , Firat K. , Saka S.

AQUACULTURE RESEARCH, cilt.37, ss.1565-1571, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2006

2006

Nutriment content comparison of the new culture species brown meagre (Sciaena umbra)

Cakli S. , Dincer T. , Cadun A., Saka S. , Firat K.

ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, cilt.57, ss.80-84, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2006

2006

Embryonic development of common dentex (Dentex dentex L.) eggs

SAKA S. , Firat K. , COBAN D.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.30, ss.35-40, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2006

2006

Daily microgrowth increments in Otoliths of common dentex (Dentex dentex Linneaus, 1758) larvae reared in culture conditions

METIN G., Saka S. , Firat K. , COBAN D.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.30, ss.435-441, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2006

2006

Nutriment content comparison of the new culture species brown meagre Sciena umbra

ÇAKLI Ş. , DİNÇER M. T. , CADUN A., SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Archive für Lebensmittelhygiene,, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2006

2006

The effects of different light intensities on early life development of sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo, Cetti, 1777) larvae

Korkut A. Y. , Saka S. , Firat K.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.30, ss.381-387, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2005

2005

Quality characteristics of wild and cultured common dentex (Dentex dentex, Linnaeus, 1758)

Caklı S. , Dıncer T. , Cadun A., Fırat K. , Saka S.

ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, cilt.56, ss.104-108, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2005

2005

Effect of temperature on embryonic development in sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo) eggs

Firat K. , SAKA S. , OZDEN O.

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, cilt.57, ss.105-114, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2005

2005

Embryonic and larval development of striped sea bream (Lithognathus mormyrus L 1758)

Firat K. , SAKA S. , KAMACI H.

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, cilt.57, ss.131-140, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2005

2005

Early life history of cultured common dentex (Dentex dentex L. 1758)

Firat K. , SAKA S. , COBAN D.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.29, ss.735-741, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2005

2005

Gonadal oocyte development in LHRHa hormone treated European sea bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) broodstock

Firat K. , SAKA Ş. , SUZER C.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.29, ss.83-87, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2005

2005

Early life history of cultured common dentex (Dentex dentex L. 1758)

FIRAT M. K. , SAKA Ş. , ÇOBAN D.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.29, ss.735-741, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2004

2004

Development of the common dentex (Dentex dentex) eggs in relation to temperature

SAKA S. , Firat K. , COBAN D.

AQUACULTURE RESEARCH, cilt.35, ss.224-231, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2001

2001

Effects of light intensity on early life development of gilthead sea bream larvae (Sparus aurata)

SAKA Ş. , Firat K. , SUZER C.

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, cilt.53, ss.139-146, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

2001

2001

The development of sea bass Dicentrarchus labrax L eggs in relation to temperature

SAKA Ş. , FIRAT M. K. , KAMACI O.

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2001

2001

The development of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) eggs in relation to temperature

SAKA S. , Firat K. , KAMACI H.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.25, ss.139-147, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Short Term Storage of Gilthead Sea Bream (Sparus aurata, Linneaus, 1758) Spermatazoa and Investigation of Spematological Characteristic with Parental Relationships

Engin S. , Saka Ş. , Fırat M. K.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.6, ss.372-379, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

SERUM BIOCHEMISTRY OF FARMED BLUEFIN (Thunnus thynnus L.) IN THEAEGEAN SEA

Perçin F. , Konyalıoğlu S. , Fırat M. K. , Saka Ş. , Özden O.

Engineering Sciences, cilt.12, ss.271-276, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet
Link

2016

2016

Skeletal deformities in hatchery reared European sea bass (Dicentrarchus labrax)

Çoban D., Suzer C. , Yıldırım Ş., Saka Ş. , Fırat M. K.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.33, ss.373-379, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Bluefin tuna (Thunnus thynnus L., 1758): fishing, towing and the problems during transportation to the fattening farms

Perçin F. , Fırat M. K. , Saka Ş.

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.26, no.3, ss.235-241, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Skeletal Formation of the Fins in the Common Dentex (Dentex dentex, L. 1758) Under Intensive Culture Condition

YILDIRIM Ş. , COBAN D., KAMACI O., SUZER C. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, cilt.26, ss.165-170, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Variations of digestive enzyme activities in gilthead sea bream larvae (Sparus aurata L., 1758) during the weaning stage

Suzer C. , Çoban D., Kamacı O., Aytepe B., Saka Ş. , Fırat M. K.

E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, cilt.24, ss.253-259, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Sinagrit (Dentex dentex) Larvalarının Kültür Koşullarında Morfometrik ve Allometrik Gelişimleri

ÇOBAN D., SUZER C. , KAMACI O., SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri dergisi, cilt.3, no.1, ss.40-50, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Osteological development of jaw in cultured european seabass (Dicentrarchus labrax L. 1758) larvae.

Çoban D., Suzer C. , Kamacı O., Ertan N., Saka Ş. , Fırat M. K.

E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences , cilt.25, no.2, ss.111-115, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Sivriburun Karagöz (Diplodus puntazzo) Larvalarının Kültür Koşullarında Erken Dönem Gelişimleri

ÇOBAN D., KAMACI O., SUZER C. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.17-25, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Kontrollü koşullarda stoklama yoğunluğunun Lolig vulgaris Lamarck 1798 yumurtalarının inkübasyonuna etkisi

ŞEN H. , FIRAT M. K. , SAKA Ş.

Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, cilt.20, ss.289-294, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2007

2007

Yetiştiricilik Ortamında Çipura (Sparus aurata) Larvalarında Meydana Gelen İskelet Deformasyonları

ÇOBAN D., SAKA Ş. , FIRAT M. K. , KAMACI O., SUZER C.

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilgileri Dergisi, cilt.19, no.3, ss.309-316, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Sinagrit (Dentex dentex, L.) Larva Yetiştiriciliğinde Kullanılan Üretim Teknikleri

SUZER C. , ÇOBAN D., KAMACI O., SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.31-35, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

İzmir Merkez İlçelerinde Kamuoyunun Balık Tüketimi ve Balık Yetiştiriciliğine Yaklaşımı

SAYĞI H. , SAKA Ş. , FIRAT M. K. , Katağan T.

Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Farklı Kültür Sistemlerinde Fangri (Pagrus pagrus, L.1758) Larva Üretim Teknolojisi

SUZER C. , SAKA Ş. , FIRAT M. K. , ÖZDEN O.

Türk Sucul Yaşam Dergisi, ss.564-572, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

The effect of temperature on embryonic development of the red porgy (Pagrus pagrus) eggs.

Saka Ş. , Fırat M. K. , Kamacı O., Büke E.

Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.22, ss.83-87, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

The cleavage and embryonic phase of gilthead sea bream Sparus aurata L eggs

KAMACI O., SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Türkiye’deki Çipura (Sparus aurata, L. 1758) Larva Üretim Tesislerinin Anaç Yönetim Teknikleri

ÇOBAN D., SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.133-138, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Biochemical composition of fertilized dentex (Dentex dentex) eggs

MUSA B., ÖZDEN O. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Pakistan Journal of Biological Science, cilt.7, ss.1096-1098, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Türkiye’deki Levrek (Dicentrarchus labrax, L. 1758) Larva Üretim Tesislerinin Anaç Yönetim Teknikleri

FIRAT M. K. , SAKA Ş. , ÇOBAN D.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.123-128, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Lüfer (Pomatomus saltatrix L. 1758) Balığının Kültür Sistemlerine Adaptasyonu

BULUT M., ÖZDEN O. , FIRAT M. K. , SAKA Ş.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi dergisi, cilt.21, ss.85-87, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

The study on the technology of producing sea bream (Sparus aurata) larvae in marine fish hatcheries in Turkey

SAKA Ş. , ÇOBAN D., FIRAT M. K.

Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.21, ss.215-218, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Levrek (Dicentrarchus labrax, L. 1758) Larvalarının Karma Yeme Geçiş Döneminde Probiotik Ürün Kullanımının Gelişime Etkisi

SAKA Ş. , FIRAT M. K. , CAN E.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.10, no.2, ss.251-256, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

The preliminary study on survival of gilthead sea bream (Sparus aurata L. 1758) juveniles after abrupt transfer to low salinity.

FIRAT M. K. , SAKA Ş. , SUZER C. , TERZİOĞLU E.

Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,, cilt.17, ss.225-231, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Farklı Aydınlatma Koşullarında Çipura (Sparus aurata, L.) Prelarvalarının Endogen Besin Rezervlerinin Absorbsiyonu

SAKA Ş. , FIRAT M. K. , SUZER C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.90-98, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Yoğun Kültürü Yapılan Çipura (Sparus aurata, L.) ve Levrek (Dicentrarchus labrax, L.) Balıklarında Ortam Koşullarına Bağlı Deformasyonlar

Fırat M. K. , Saka Ş.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İzmir Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, 24 (38): 95-100., cilt.24, no.38, ss.95-100, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

The effects of low salinity on the swimbladder volume and the hypertrophy of swimbladder in the sea bass larvae (Dicentrarchus labrax L.1758)

FIRAT M. K. , SAKA Ş. , BAŞARAN F.

Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.16, ss.335-343, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Ege Bölgesi Bafa Gölü Havzası Yer Altı Kaynak Suyunda Levrek (Dicentrarchus labrax, L.) Larva Yetiştiriciliği

FIRAT M. K. , SAKA Ş. , SUZER C.

Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.25-31, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Pisi Platichthys flesus luscus L 1758 Kalkan Scophthalmus maeoticus Pallas 1831 Türlerinin Transferine ve Adaptasyonuna Ait Ön Çalışma

BAŞARAN F., SAKA Ş. , FIRAT M. K. , ÖZDEN O., GÜNTAL A.

Ege University Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,, cilt.16, ss.301-307, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Farklı Stok Yoğunluklarına ve Değişik Göz Açıklığına Sahip İnkübatörlerin Çipura (S. aurata, L.) Yumurtalarının İnkübasyonuna Etkisi

FIRAT M. K. , SAKA Ş. , KAMACI O.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, ss.32-39, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Hava Kesesi Hipertrofisi Görülen Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) Larvalarına Farklı Tuzluluk ve Aydınlatma Koşullarının Etkisi.

ÖZDEN O. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.77-87, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Hava Keseli ve Hava Kesesiz Levrek (Dicentrarchus labrax, L, 1758) Larvalarının Gelişimlerinin Farklı Tuzluluklarda Karşılaştırılması

ÖZDEN O. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İzmir Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, cilt.24, no.38, ss.91-94, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Farklı Ekim Yoğunlukları ve Hacimlerin Culture Selco ile Beslenen Rotiferlerin (Brachionus plicatilis O.F. Müller, 1758) Üretimine Etkisi

ÖZDEN O. , FIRAT M. K. , SAKA Ş.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.97-103, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1996

1996

Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

ÖZDEN O. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İzmir Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, cilt.20, no.34, ss.15-30, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1993

1993

Farklı Orijinli Çipura (Sparus aurata) Yavru Balıklarının Yemden yararlanma ve Gelişme Özelliklerinin Araştırılması

Özden O. , Saka Ş.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.21-25, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

DEVELOPMENT OF AQUACULTURE AND AQUARIUM SECTOR IN TURKEY

Hekimoğlu M. A. , Güleç F. , Engin S. , Suzer C. , Saka Ş. , Fırat M. K.

38th Pakistan Congress of. Zoolgy, Lahore, Pakistan, 27 Şubat - 02 Mart 2018, cilt.91, no.101, ss.91-101 Özet

2011

2011

Orkinoslar Doğandan Canlı Yakalama Canlı Nakil ve Kayıplar

Perçin F. , Saka Ş. , Fırat M. K.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011, ss.310-311 Özet

2011

2011

Besi Orkinoslarında Serum Karaciğer ve Kolesterol Profilleri Üzerine Bir Ön Çalışma

Perçin F. , Saka Ş. , Fırat M. K. , Suzer C. , Çoban D.

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011, ss.172-173 Özet

2011

2011

Çipura Sparus aurata Spermlerinin Kısa Süreli Korunması

ENGİN S. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Akdeniz Üniversitesi XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2011

2009

2009

Effect Of Aquaculture Foundation To Marine Environment

ENGİN S. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

1st International 5th National Vocational Schools Symposium, 27 Mayıs 2009 - 29 Mayıs 2010

2009

2009

Morfolojik Karakterlerin Yumurta Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Etkisi

ÇOBAN D., KAMACI O., SUZER C. , ARDA G., KORKUT A. Y. , SAKA Ş. , et al.

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009

2009

2009

Applied of Different Cryo Solutions Methods on Marine Fish

ENGİN S. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

XV. Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009

2009

2009

Situtation Of Aquaculture Sector And Projection On Turkey

ENGİN S. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

1st International 5th National Vocational Schools Symposium, 27 - 29 Mayıs 2009

2007

2007

Determination of Bone and Cartilage Deformation in Culture Condition in Sparidae

Çoban D., Suzer C., Kamacı O., Saka Ş. , Fırat M. K. , Perçin F. , et al.

Aquaculture Europe & Future Fish Eurosia, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007, ss.116 Özet

2007

2007

Determination of Bone and Cartilge Deformation in Culture Condition in Sparidae

Çoban D., SUZER C. , Kamacı O., SAKA Ş. , FIRAT M. K. , PERÇİN F. , et al.

Aquaculture Europe 07, İstanbul, Türkiye, 24 Ekim 2007, cilt.1, ss.116-117

2007

2007

Kafes ve doğa orkinos Thunnus thynnus L 1758 larında kan elektrolit düzeylerinin tayini

Perçin F. , Konyalıoğlu S. , Saka Ş. , Fırat M. K.

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2007, ss.130 Özet

2007

2007

Kafes ve Doğa Orkinoslarında (Thunnus thynnus L.) Kan Elektrolit Düzeylerinin Tayini

PERÇİN F., KONYALIOĞLU S. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

14. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 04 Eylül 2007, ss.130

2007

2007

Fangri Pagrus pagrus Yetiştiriciliği

ENGİN S. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

IV. Ulusal Meslek YüksekOkulları Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2007

1991

1991

Deniz Balıkları Yetiştiriciliğinde Ağ Kafesler

ALPBAZ A., ÖZDEN O. , KORKUT A. Y. , SAKA Ş.

Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 1991

1991

1991

SÜYO (Homa) Dalyanı’nda Avlanan Akivadeslerin (Tapes decussatus L.) Gelişmeleri Üzerine Araştırmalar

KINACIGİL H. T. , ALPBAZ A. G. , KARA A. , FIRAT M. K. , SAKA Ş.

Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 1991, ss.439-453

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

THE AEGEAN SEA MARINE BIODIVERSITY FISHERIES CONSERVATION AND GOVERNANCE

ÖZDEN O., SAKA Ş. , FIRAT M. K. , SUZER C.

LAGOONS FISHERIES IN THE TURKISH PART OF THE AEGEAN SEA, Tuncer KATAĞAN, Adnan TOKAÇ, Şükrü BEŞİKTEPE, Bayram ÖZTÜRK – Istanbul University, Editör, TUDAV, İstanbul, ss.408-432, 2015

2007

2007

Marine Aquaculture in Turkey

SAKA Ş. , TUNCER H., FIRAT M. K. , UÇAL O.

Culture of European sea bass (D. labrax), gilthead sea bream (S. aurata) and other Mediterranean species, Candan A., Karataş S., Küçüktaş H., Okumus İ., Editör, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanul, ss.11-17, 2007

2006

2006

Seafood Research from Fish to Dish

ÇAKLI Ş. , DİNÇER M. T. , YÜNLÜ A. , SAKA Ş. , FIRAT M. K.

Seasonal Variation of Proximate and Fatty Asid Class Composition of Wild and Cultured Brown Meagre (Sciena umbra), a New Species for Aquaculture, J.B. Luten, C. Jacobsen, K. Bekaert, A. Sæbø, J. Oehlenschläger,, Editör, Wageningen Academic Hunter House Publishers, Inc., Wageningen, ss.468-477, 2006

2005

2005

Fangri Balığı (Pagrus pagrus) Yetiştiriciliği

ÖZDEN O. , BÜKE E., FIRAT M. K. , SAKA Ş.

Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı, Tügem, Ankara., Ankara, 2005

Bilirkişi Raporları

Desteklenen Projeler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

SARI KULAK (LİZA SALİENS )SPEMLERİNİN FARKLI İNAKTİVATÖRLER KULLANILARAK KISA SÜRELİ MUHAFAZASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ENGİN S. (Yürütücü) , FIRAT M. K. , HEKİMOĞLU M. A. , ÖZDEN O. , SAKA Ş. , SUZER C. , et al.

2017 - 2019

2017 - 2019

YAPAY SULAK ALANLARDA KULLANILAN BAZI SU BİTKİLERİNİN FARKLI MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN GİDERİLMESİ ÜZERİNE ARAŞTIRILMASI,

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÖZDEN O. (Yürütücü) , ENGİN S. , FIRAT M. K. , ÖZDEMİR G. , SAKA Ş. , SUZER C. , et al.

2016 - 2019

2016 - 2019

FARKLI PEPTİSİDLERİN KARADENİZ KALKAN BALIĞI (PSETTA MAXİMA) SPERMASINA ETKİLERİ VE GONADLARDA Kİ DEĞİŞİMİN HİSTOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

SAKA Ş. (Yürütücü) , ENGİN S. , FIRAT M. K. , ÖZDEN O. , BEKEN A. T. , AYDIN İ.

2015 - 2019

2015 - 2019

FARKLI DÜZEYDEKİ MANYETİK ALANLARIN ERKEN DÖNEMDEKİ ÇİPURA (SPARUS AURATA L. 1758) YUMURTA VE LARVALARINDA GELİŞİME OLAN ETKİSİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

SUZER C. (Yürütücü) , FIRAT M. K. , HEKİMOĞLU M. A. , SAKA Ş. , YILDIRIM Ş. , YOLDAŞ G., et al.

2016 - 2018

2016 - 2018

Topan Kefal (Mugil cephalus) Spermlerinin Farklı Ortamlarda (İnaktivatör, Extender) Kısa Süreli Korunumu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

SAKA Ş. (Yürütücü) , ENGİN S. , FIRAT M. K. , ÖZDEN O. , SUZER C.

2016 - 2017

2016 - 2017

Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Deniz Balıkları Kuluçkahaneleri Çalışanlarının Mesleki Risk Bilgi Düzeyleri

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Fırat M. K. (Yürütücü) , Saka Ş. , Özden O. , Suzer C. , Türk M. , Perçin F. , et al.

2015 - 2017

2015 - 2017

Karina Dalyanı Aktif Boğazlarındaki İdeal Kuzuluk Yerlerinin Tespiti

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Fırat M. K. (Yürütücü) , Saka Ş. , Özden O. , Suzer C. , Engin S.

2014 - 2016

2014 - 2016

Ege Bölgesi Lagünlerinin Genel Özellikleri ve Yetiştiricilik Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Fırat M. K. (Yürütücü) , Saka Ş. , Özden O. , Suzer C.

2013 - 2015

2013 - 2015

Mırmır (Lithognathus mormyrus, Linneaus 1758) Gonadlarında Gözlemlenen Mevsimsel Değişimlerin İzlenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Fırat M. K. (Yürütücü) , Saka Ş. , Suzer C. , Çoban D., Hekimoğlu M. A. , Perçin F. , et al.

2012 - 2015

2012 - 2015

Sarıağız (Argyrosomus regius) Larvalarında Gastrointestinal Sistemin Gelişimi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Suzer C. (Yürütücü) , Fırat M. K. , Saka Ş. , Çoban D., Perçin F.

2011 - 2015

2011 - 2015

Çipura S aurata Larva Kültüründe Probiotiklerin Bacillus Spp Kullanımı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Suzer C. (Yürütücü) , Fırat M. K. , Saka Ş. , Perçin F. , Nalıncıoğlu N.

2011 - 2011

2011 - 2011

Açılma Oranı Düşük Artemia Kistinin Kol Balıklarında Yem Olarak Değerlendirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Hekimoğlu M. A. (Yürütücü) , Fırat M. K. , Saka Ş. , Korkut A. Y. , Suzer C. , Kop A. , et al.

2004 - 2006

2004 - 2006

Sparid Larvalarının Besinsel Sorunlarına Yeni Bir Yaklaşım: Enzimatik Gelişimlerin Sinagrit (Dentex dentex) Larva Kültüründe Değerlendirilmesi

TÜBİTAK Projesi

Fırat M. K. (Yürütücü) , Saka Ş. , Çoban D., Özden O. , Terzioğlu E.

2004 - 2006

2004 - 2006

Sinarit (Dentex dentex) ve Sivriburun Karagöz (Diplodus puntazzo) Balıklarında Kültür Koşullarında Gözlenen Anormal Kemik ve Kıkırdak Yapılarının Belirlenmesi

TÜBİTAK Projesi

Fırat M. K. (Yürütücü) , Saka Ş. , Çoban D., Özden O. , Terzioğlu E.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

EgeJFAS

Yayın Kurul Üyesi

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Eylül 2000

Eylül 2000

T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ticari Balık Türlerinin Biyolojisi ve Yetiştirme Teknikleri Hizmet İçi Eğitim Semineri

Ankara

Bilimsel Hakemlikler

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, TÜBİTAK, Türkiye

Temmuz 2018

Temmuz 2018

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2018

Mart 2018

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2017

Mart 2017

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

TrjFAS

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

TrjFAS

SCI Kapsamındaki DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 518

h-indeksi (WOS): 10

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Şubat-2019

Şubat 2019

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Atama - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Jürisi - Su Ürünleri Fakültesi

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Jürisi - Su Ürünleri Fakültesi

Nisan-2013

Nisan 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - ÜAK

Nisan-2013

Nisan 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - ÜAK

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - ÜAK

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - ÜAK

Nisan-2011

Nisan 2011

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - ÜAK

Nisan-2011

Nisan 2011

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - ÜAK

Nisan-2011

Nisan 2011

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul - ÜAK