Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 Tarihi İzmir Rotaları Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2019 Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi

  Davetli Konuşmacı

  Aydın, Türkiye

 • 2018 Smyrna/İzmir Kazı ve Araştırmaları III. Uuslararası Çalıştayı

  Oturum Başkanı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Smyrna/İzmir Kazı ve Araştırmaları III. Uuslararası Çalıştayı/ Aşağı Kale, Hisar Camii ve Smyrna Agorası

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2018 İzmir Arkeoloji Müzesi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 Kent Söyleşileri

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimari Restorasyon Programı

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 Uluslararası Ege Dünyası Liman Kentleri Sikke, Mühür ve Ağırlıklar Sempozyumu/Smyrna Agorası Osmanlı Sikkeleri (2013-2016)

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2017 21.Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu/Tire Yalınayak Hamamı Restorasyonu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 İzmir Ticaret Odası Müze Söyleşileri

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Antik Smyrna/İzmir Kazı ve Araştırmaları II. Uluslararası Çalıştayı/Smyrna Agorası Çevresindeki Bazı Osmanlı Yapıları Hakkında Değerlendirmeler

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Beydağ Araştırmaları Sempozyumu/Beydağ'da Bir Hamam Kalıntısı Üzerine Tespitler

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 15th International Congress of Turkish Art/ İncir Khan in the Light of Excavations and Documents

  Katılımcı

  Naples, İtalya

 • 2015 Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi

  Davetli Konuşmacı

  Aydın, Türkiye

 • 2015 Tire Araştırmaları Sempozyumu/Tire Bedesteni Restorasyonu Çalışmaları Hakkında

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Ege Art

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2014 ULUSLARARASI XVIII. ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU/Denizli-Çivril Menteş Köyü Camisi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2014 Basmane ve Çevresi Günleri

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2014 Smyrna/İzmir Kazı ve Araştırmaları I. Çalıştayı/Smyrna Agorası'nda Ele Geçen İslami Sikkeler Hakkında Bir Değerlendirme (2007-2012)

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2013 Karşıyaka 2. Kültür ve Çevre Sempozyumu/Karşıyaka'daki Osmanlı Mezarlıklarında Mezar Taşı Envanteri Projesi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 Adnan Menderes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

  Davetli Konuşmacı

  Adana, Türkiye

 • 2012 XVI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu/Birgi Derviş Ağa Darülhadisi Restorasyonu Hakkında Bir Değerlendirme

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2012 Birgi Ulu Camii'nin Yapılışının 700. Yılı Anma ve Birgi Ulu Camii Paneli

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2012 Kaledavaz Sempozyumu/Kale-i Tavas (Tabae) Beylikler Dönemi Hamam Kazısı Çalışmaları

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2012 Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempoyumu-II/Beçin'de Çağatay Hamza Zaviyesi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2011 Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu/Manisa Kurşunlu Han'ın İnşa Evreleri Hakkında Gözlemler

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2011 14th International Congress of Turkish Art/The Construction Process of Susuz Khan Within the Light of Excavation and the New Title and Name the Construction Activities of the Anatolian Seljukid Period

  Katılımcı

  Paris, Fransa

 • 2011 2. Uluslararası Bodrum Sempozyumu/Strobilos'tan Sıravolos'a: Menteşe Beyliği ve Osmanlı Dönemlerinde Strobilos

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2010 Menteşe Beyliği Sempozyumu/Balat İlyas Bey Külliyesi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2010 Bozdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu/Bozdoğan Çarşı Hamamı

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2009 Ege Üniversitesi 50. Yıl Köşkü

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2009 XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu/Y.Demiralp-Ş. Çakmak, Balat İlyas Bey Külliyesi 2008 Yılı Kazı ve Temizlik Çalışmaları

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2008 XII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu/Y. Demiralp-Ş. Çakmak, Balat İlyas Bey Külliyesi 2007 Yılı Kazı ve Temizlik Çalışmaları

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2007 Hanlar Kervansaraylar Geleneksel ve Modern Mimaride Taş Sempozyumu/Erken Dönem Osmanlı Taçkapılarında Taş İşçiliği

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2006 21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi Sempozyumu/Çal-Kocaköy (Şalvan) Camii

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2004 Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu/Seferihisar Ulu Cami

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2004 Türk Amerikan Derneği

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2004 VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu/Ersoy, İ.K.-Çakmak, Ş., Manisa Saray Hamamı Kazısı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2001 Tarihin Kucağında Gömeç Sempozyumu/Tarihi Yapıları ve Kent Dokusuyla Gömeç

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2001 Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu/Işıklı'da Gedik Ahmed Paşa Hamamı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2000 Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu/Kuşadası'ndaki Türk Hamamları

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 1999 11th International Congress of Turkish Art/Erken Dönem Osmanlı Taçkapılarının Tipolojisi ve Yapıların Tarihlendirilmesindeki Rolü

  Katılımcı

  Utrecht, Hollanda

 • 1997 Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu/Selçuk Türbeleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1996 Geçmişten Günümüze Foça/Foça'daki Türk Eserleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 1991 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi/Boğaziçi Kasabası Eski Cami (Baklan-Denizli)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 15

h-indeksi (WOS): 2

Davetli Konuşmalar

 • Aralık 2019 Türk Hamam Mimarisi

  Konferans

  Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2019 Birgi

  Seminer

  İzmir Kalkınma Ajansı/Ödemiş Ticaret Odası, Türkiye

 • Eylül 2019 Kemeraltı ve Çevresine Dair Yeni Bulgu ve Öneriler

  Konferans

  Tarkem, Türkiye

 • Şubat 2019 Türk Hamam Mimarisi

  Konferans

  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye