Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ocak 2020 Tez Savunma (Doktora)

  Ege Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Ocak 2020 Doktora Yeterlik Sınavı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Ocak 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ocak 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Aralık 2019 Doktora Yeterlik Sınavı

  Ege Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Temmuz 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Haziran 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • Ekim 2007 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • Ağustos 2007 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • Haziran 2006 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • Eylül 2003 Ödül

  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri

 • Kasım 2002 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • Temmuz 2002 Tez Savunma (Doktora)

  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor T Ü B A - A R: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2004 - Devam Ediyor Sanat Tarihi Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2009 - 2016 Türkbilim Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Kent Kitaplığı Yayın Kurulu

  Üye

 • 2014 - 2014 Kent Kitaplığı Yayın Kurulu

  Üye

 • 2010 - 2013 İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

  Üye

 • 2000 - 2007 Muğla Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Ekim 2020 Sanat Tarihi Dergisi

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2020 Art-Sanat

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2020 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2020 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2020 Sanat Tarihi Dergisi

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2019 OMAD (Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ekim 2019 Art-Sanat Dergisi

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2019 Sanat Tarihi Dergisi

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2019 Tüba Ked

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2019 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2019 Sanat Tarihi Dergisi

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2019 Akdeniz Sanat Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Mayıs 2019 OMAD (Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2019 Balkan Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2019 Tüba Ked

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2019 OMAD (Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2019 Sanat Tarihi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2018 OMAD (Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2018 Art-Sanat Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2018 Sanat Tarihi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 OMAD (Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi)

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2018 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2017 Tüba-Ked

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2017 Tarih İncelemeleri Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2016 Sanat Tarihi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2016 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

 • 2013 - 2014 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye

 • 2008 - 2008 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye

 • 2007 - 2008 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Kasım 2017 Uluslararası Ege Dünyası Liman Kentleri Sikke, Mühür ve Ağırlıklar Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Çakmak Ş.

  İzmir, Türkiye

 • Ekim 2015 Birgi Araştırmaları Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Çakmak Ş.

  İzmir, Türkiye

 • Kasım 2013 2. Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Çakmak Ş.

  İzmir, Türkiye

 • Ekim 2007 XI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Çakmak Ş.

  İzmir, Türkiye

 • Aralık 2005 Karşıyaka Kültür ve Çevre Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Çakmak Ş.

  İzmir, Türkiye

 • Ekim 2001 Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu (Prof.Dr. Gönül Öney'e Armağan)

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Çakmak Ş.

  İzmir, Türkiye