Prof.Dr.

ŞAKİRE KARABAY


Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2010 - 2011

2010 - 2011

Post Doktora

Pennsylvania State University, Prevention Research Center , College Of Health And Human Development, Amerika Birleşik Devletleri

2001 - 2004

2001 - 2004

Doktora

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye

1997 - 2000

1997 - 2000

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye

1989 - 1995

1989 - 1995

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

Farklı Eğitim Yaklaşımları Uygulayan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme Becerisi Programının Etkisinin İncelenmesi

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Psikoloji

2000

2000

Yüksek Lisans

Wechsler Bellek Ölçegi`nin Alzheimer Tanısı Almış Hastalarda Geçerliliği

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Okul Öncesi Eğitim

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2012 - 2020

2012 - 2020

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2005 - 2012

2005 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2001 - 2005

2001 - 2005

Öğretim Görevlisi

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2001 - 2001

2001 - 2001

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Merkez Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Özel Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi , Temel Eğitim

2014 - 2017

2014 - 2017

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2009 - 2011

2009 - 2011

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Ege Üniversitesi, Kreş, Anaokulu, Gündüz Bakımevi, İyileştirilme-Geliştirme Alt Komisyonu Üyeliği

2007 - 2010

2007 - 2010

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

2007 - 2010

2007 - 2010

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Araştırma Projesi II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çocuklarda Saldırganlık, Uyum Sorunları ve Müdahale

Lisans

Lisans

Araştırma Projesi I

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması II

Lisans

Lisans

Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri

Lisans

Lisans

Yaratıcılık ve Geliştirilmesi

Lisans

Lisans

Erken Çocuk Döneminde Gelişim I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Okul Öncesi Dönemde Kişilerarası Problem Çözme Becerileri

Lisans

Lisans

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

Lisans

Lisans

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması I

Lisans

Lisans

Okul Öncesi Döneminde Sosyal ve Kişilerarası Problem Çözme Becerileri

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi

Lisans

Lisans

Çocukta Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi

Lisans

Lisans

Çocuklarda Saldırgan Davranışlar ve Davranış Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tez Çalışması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Materyal Geliştirme

Lisans

Lisans

Eğitim Psikolojisi

Lisans

Lisans

Psikoloji

Lisans

Lisans

Çocuk Ruh Sağlığı

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Okul Öncesi Dönemde Önleyici Müdahale Edici ProgramlarınKarşılaştırılması

Ocak Karabay Ş. , Arda Tuncdemir T. B.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.4, ss.171-188, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2010

2010

The Effects of Child-Teacher Relationships on Interpersonal Problem-Solving Skills of Children

Ocak Ş.

INFANTS & YOUNG CHILDREN, cilt.23, ss.312-322, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2009

2009

How Children's Interpersonal Cognitive Problem Solving Skills Change Through the Years

Anlıak Ş. , Dinçer Ç.

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.9, ss.71-90, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2008

2008

Career perspectives of male students in early childhood education

Anliak S. , Beyazkurk D. S.

EDUCATIONAL STUDIES, cilt.34, ss.309-317, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Classroom Management Skills of Teachers Leads to Creating Positive Classroom Climate

Karabay Ş. , Aydın Güzeldere D.

International Journal of Educational Review, cilt.1, ss.1-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The Effects of Social Gender Equality-Oriented Educational Activities and Materials on Gender Stereotypes of Children

Karabay Ş. , Güzeldere Aydın D., Tunç M., Kanbur B. N.

International Journal of Educational Research Review, cilt.4, ss.275-287, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Okul Öncesi Öğretmenleri Sınıftaki Farklı Durumlarla Nasıl Başa Çıkıyorlar? Öğretmen Bildirimlerine Dayalı Bir Çalışma

Karabay Ş.

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.87-108, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

EVALUATION OF AWARENESS LEVELS OF FIVE YEAR OLD CHILDREN ON SOCIAL GENDER EQUALITY

Karabay Ş. , Aydın D. G. , Kanbur B., Tunç M.

Journal of International Social Research, cilt.11, ss.686-696, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

“Sanatsal Açıdan Donanımlı” Okul Öncesi Eğitim Sınıfında Bir Pilot Uygulama Örneği

Karabay Ş. , Bilir Seyhan G.

Ege Eğitim Dergisi, cilt.19, no.1, ss.19-33, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kullandıkları Önlemsel Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi

Aydın D. G. , Karabay Ş. , Arıcı S.

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.132-159, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Öğrenci - Öğretmen İlişki Ölçeği-Kısa Formunun Türkçe’ye Uyarlanması

Şahin Ası D. , Ocak Karabay Ş.

Ege Eğitim Dergisi, cilt.1, ss.67-82, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Programının Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İncelenmesi

Karabay Ocak Ş. , Arda Tuncdemir T. B.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.47, ss.51-67, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

Focusing on Teacher-Children Relationship Perception and Children’s Social Emotional Behaviors - the PATHS Preschool Program

Greenberg M., Domitrovich C., Karabay Ş. , Arda Tuncdemir T. B. , Guest S.

International Journal of Educational Research Review, cilt.3, ss.8-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Early Childhood Pre-service Teachers' Views about Visual Arts Education and Aesthetics

Bilir-Seyhan G. , Ocak-Karabay S.

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.131-148, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2018

2018

How preschool teachers handle problem situations:Discussing some indicators of emotional issues

Ası D. , Aydın D. G. , Karabay Ş.

JOURNAL OF THE EUROPEAN TEACHER EDUCATION NEWTWORK, ss.126-135, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Okul Öncesi Öğretmen Adayları için Görsel Sanat Eğitimi ve Estetik

Ocak Karabay Ş. , Bilir Seyhan G. , Ası D.

Sanat Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.213-236, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Farklı Geçmiş Yaşantılardan Gelen Çocukların Mutluluk ve Gelecek ile İlgili Görüşleri

Karabay Ş. , Aydın D.

İlköğretim-Online, cilt.16, ss.1816-1828, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2017

2017

5 Yaş Çocuklarının Sosyal Duygusal Uyumları ile Ebeveynlerinin Tutumları Arasındaki İlişki

Karabay Ş. , Ası D. , Demir T.

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

A Descriptive Study: Observing Behavioral Patterns of Preschool Children in Turkey and Belgium

Karabay Ş. , Ası D. , Swennen A.

Creative Education, cilt.6, ss.181-185, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

A Correlational Perspective on Child- Mother and Child- Teacher Relationships and Gender Differences

Karabay Ş.

E- Journal of New World Sciences Academy, cilt.8, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Okul Öncesi Eğitiminde Oyun YöntemiyleGrafik Oluşturmaya Yönelik Örnek Bir Model

Karabay Ş. , Şahin D. , Kefi S.

Çoluk Çocuk Anne Baba Eğitimci Dergisi, cilt.96, ss.8-15, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

Sosyal Yeterlilik ve Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi – ADSD Okulöncesi Program

Karabay Ş.

Educational Sciences: Theory & Practice , cilt.12, ss.2679-2698, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Önleyici Müdahale Biliminde Alternatif Düşünme Stratejilerini Destekleme Programı

Ocak Ş. , Arda Tuncdemir T. B.

International Journal of Early Childhood Special Education, cilt.3, ss.175-191, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2011

2011

Önleyici Programlarında Tartışılmakta Olan Unsurlar

Ocak Ş.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.3, ss.1375-1402, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

An observational study for evaluating the effects of interpersonal problem‐solving skills training on behavioural dimensions

Karabay Ş.

Early Child Development and Care, cilt.180, ss.995-1003, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2008

2008

Okul Öncesi Çocuklarının Öğretmenleriyle Kurdukları İlişkiyi Algılama Biçimleri

Karabay Ş. , Ası D.

Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, cilt.7, ss.215-230, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Okulöncesinde ve İlköğretimde Proje Yaklaşımı ve Uygulama Aşamaları.

Karabay Ş. , Şahin Beyazkürk D. , Yılmaz H.

Milli Eğitim, no.179, ss.101-112, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Okul Öncesi Dönemde Çocukların Öğretmenleriyle Kurdukları İlişkiyi Algılama Biçimlerinin Değerlendirilmesi

Anlıak Ş. , Şahin D.

Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, cilt.7, ss.215-230, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Çocuklukta Akran İlişkileri ve Arkadaşlık

Ası D. , Karabay Ş. , Dinçer F. Ç.

Eğitim Araştırmaları, ss.13-26, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2006

2006

PROJE YAKLAŞIMIYLA BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ:SÜT PROJESİ

Yılmaz H. , Ası D. , Anlıak Ş.

Milli Eğitim Dergisi, cilt.35, ss.155-174, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Okul Öncesi Dönemde Kişiler Arası BilişselProblem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi

Anlıak Ş. , Dinçer Ç.

Eğitim Araştırmaları, ss.122-134, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2005

2005

Kuramsal Bakış Acısıyla Proje Yaklaşımı

Karabay Ş. , Yılmaz H.

EGITIM ARASTIRMALARI, ss.92-101, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2004

2004

OKULÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞUN YAŞAMINDA BABA VE ERKEK ÖĞRETMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Anlıak Ş.

Ege Eğitim Dergisi, cilt.5, no.5, ss.25-33, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

“Ben Problem Çözebilirim (BPÇ) Programının” Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Karabay Ş. , Atıl İ.

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2019, ss.86

2019

2019

A multinational investigation of quality of day care centers

Massari G., Alat Z. , Karabay Ş. , Miron F. M. , Mesquita C., Vasques C., et al.

4th International Conference on Teacher Education (INCTE), Braga, Portekiz, 3 - 04 Mayıs 2019, cilt.0, no.0, ss.472-481

2019

2019

A multinational investigation of quality in preschools

Massari G. M. , Alat Z. , Karabay Ş. , Miron F. M. , Mesquita C., Vasques C., et al.

4th International Conference on Teacher Education (INCTE), Braga, Portekiz, 3 - 04 Mayıs 2019, cilt.0, no.0, ss.464-471

2018

2018

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Kullandıkları Önleyici Yaklaşım Biçimlerine Yönelik Farkındalıklarının incelenmesi

Güzeldere Aydın D., Karabay Ş. , Arıcı S.

II. International Education Research and Teacher Education Congress, Aydın, Türkiye, 13 Eylül 2018 - 15 Eylül 2019, ss.504-505

2018

2018

Okul Öncesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Eğitim Etkinliklerinin ve Eğitici Materyallerin Çocukların Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarına Etkisinin İncelenmesi

Karabay Ş. , Aydın D., Tunç M., Kanbur B. N.

II. International Education Research and Teacher Education Congress Adnan Menderes Üniveristesi, Aydın, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2018, ss.501-503

2018

2018

“Toplumsal Cinsiyet” Teması Çerçevesinde Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Eğitici Oyun Materyalleri

Barış M. S. , Tunç M., Aydın D., Karabay Ş.

3.Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018

2018

2018

Okulöncesi Dönem Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarının İncelenmesi

Yıldırım M., Aydın D., Kanbur B. N. , Karabay Ş.

3.Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.60-61

2018

2018

Okulöncesi Öğretmenlerinin Kullandıkları Önlemsel Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi

Aydın D., Karabay Ş. , Arıcı S.

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, no.1, ss.1885-1887 Creative Commons License

2018

2018

Okulöncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Öğretmenlik Stilleri Üzerindeki Etkisi

Aydın D., Karabay Ş.

VthInternational Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1885-1887 Creative Commons License

2017

2017

Okulöncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımlarının Çocukların Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesİ

Aydın D., Karabay Ş.

IVth International Eurasian Educational Research Congress Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.570-571

2017

2017

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Gözünden Görsel Sanat Eğitimi ve Estetik: Bir Odak Grup Çalışması

Karabay Ş. , Bilir Seyhan G. , Güzeldere Aydın D.

IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.581-582

2017

2017

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Materyallerinde Değerler Eğitimi

Bilir Seyhan G. , Karabay Ş.

IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.61-62

2016

2016

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Gözünden Görsel Sanat Eğitimi ve Estetik

Bilir Seyhan G. , Karabay Ş.

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1516-1517

2016

2016

Okul Öncesi Öğretmen Adayları İçin Görsel Sanat Eğitimi ve Estetik

Karabay Ş. , Bilir Seyhan G.

III. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1514-1515

2016

2016

Geçmişten Günümüze Tercih Edilen Oyun Oyun Materyalleri ve Mekanlarının Değişim Süreci

Karabay Ş. , Ası D. , Bilir Seyhan G.

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.868-869

2015

2015

Okul Öncesi Öğretmen Adayları Erken Müdahaleyi Tartışıyor

BİLİR SEYHAN G. , KARABAY Ş. , ASI D.

Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi “Erken Müdahale“, Ankara, Türkiye, 11 Mayıs 2015, ss.188-189

2015

2015

Öğrenci- Öğretmen İlişki Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlanması (Sözlü Bildiri)

Şahin Ası D. , Ocak Karabay Ş.

Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi “ Erken Müdahale“, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2015, ss.105 Creative Commons License

2015

2015

Türkiye Örnekleminde Sosyal-Duygusal Yeterliğe Yönelik Erken Müdahale Programlarının Değerlendirilmesi

Karabay Ş.

Uluslararası Katılımlı III.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2015, ss.30 Creative Commons License

2012

2012

Promoting Alternative Thinking Strategies- PATHS Preschool Curriculum in Turkey

Ocak Ş. , Bilir G. , Arda Tuncdemir T. B.

III. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Adana, Türkiye, 12 Eylül 2012 - 15 Eylül 2019, ss.149-150 Creative Commons License

2012

2012

Roots Project : A Sample Study By Project Approach

Karabay Ş. , Beyazkürk D. , Kefi S.

III. Uluslar Arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, 12 Eylül 2012 - 15 Eylül 2019, ss.108-110 Creative Commons License

2009

2009

A Descriptive Study Observing Behavioral Patterns Of Preschool Children in Turkey and Belgium

Karabay Ş. , Sahin D.

Second ENSEC Conference, İzmir, Türkiye, 09 Ekim 2009 - 12 Kasım 2019, ss.1-2

2009

2009

“Kişilerarası Bilişsel Problem Çözme Programının Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yaygınlaştırılması” Projesi

DİNÇER Ç., KARABAY Ş. , ASI D. , KARAMAN G.

Uluslar arası Katılımlı II.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 07 Ekim 2009, ss.1

2009

2009

The Effects of Child-Teacher Relationships on Interpersonal Problem Solving Skills of Children

ANLIAK Ş. , SAHİN D.

ENSEC Annual Conference, İstanbul, Türkiye, 09 Eylül 2009, ss.1

2009

2009

The Perceptions of Preschool Children about Their Relationships with Teachers

ŞAHİN D. , ANLIAK Ş.

ETEN Annual Conference, İzmir, Türkiye, 23 Nisan 2009, ss.1

2008

2008

Preschool Teachers, Preschoolers and Interpersonal Problem Solving Skills

ANLIAK Ş. , SAHİN D.

ETEN Annual Conference, Liverpool, İngiltere, 24 Nisan 2008, ss.1

2005

2005

The Effects of Interpersonal Cognitive Problem Solving Program on Preschool Children

ANLIAK Ş. , DİNÇER Ç.

7th International Conference on Education, Atina, Yunanistan, 20 Mayıs 2005, ss.19-26

2004

2004

5 Yaş Grubu Çocukları Kişiler Arası Problemlerini Nasıl Çözüyorlar? (How Does 5 Years Old Children Solve Interpersonal Problems?)

ANLIAK Ş. , DİNÇER Ç.

I. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran 2004, cilt.2, ss.162-172

2000

2000

Biliş ve Beyin İlişkisi: Nöropsikoloji ve Bilişsel Psiko-Fizyoloji

KARAKAŞ S., KARABAY Ş. , KAFADAR H., KURT M., IRAK M.

XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 Eylül 2000, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Raising Authentic Children in to Modern World

Karabay Ş.

Sociological Perspectives on Educating Children in Contemporary Society , Pelin Önder,Belgin Arslan Cansever, Editör, IGI GLOBAL (yayın aşamasında), Alabama, ss.1, 2019

2018

2018

CİNSEL GELİŞİM

Karabay Ş.

ÇOCUK GELİŞİMİ, Prof. Dr. Z. Neriman ARAL,Prof. Dr. Fulya TEMEL, Editör, Hedef Yayıncılık, Ankara, ss.350-383, 2018

2018

2018

CHILDREN AND TEACHERS’ PREFERENCES REGARDING PHYSICAL EQUIPMENT IN PRESCHOOL CLASSROOMS

Karabay Ş.

INNOVATIVE APPROACHES IN EDUCATIONAL SCIENCES, YEKE Y,YAZICI T,HAYIRLI O, Editör, GECE ACADEMIC PRESS, ANKARA, pp.23-38, 2018 (Link), Ankara, ss.23-38, 2018

2017

2017

Okul Oncesi Eğitim Ortamlarında İlişkiler: Oğretmenler Ve Akranlar

Ası D. , Karabay Ş.

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Yoleri Sibel, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.131-154, 2017

2017

2017

Sınıf Yönetim Modelleri ve Yaklaşımları

Karabay Ş.

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Yoleri Sibel, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.33-69, 2017

2017

2017

Sınıf Yonetimi Modellerinde Surec Ve Değişimler

Karabay Ş.

Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi, Yoleri Sibel, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.75-96, 2017

2013

2013

Günlük Yaşamın Travmaları

Karabay Ş. , Karabay F.

Yol Yayınları, New-York, 2013

2007

2007

Eğitim Psikolojisi

Karabay Ş. (Editör)

Eğitim Psikolojisi, Anlıak Ş.,Akbaba S., Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.1-436, 2007

2007

2007

Öğrenmeyi Çekici Kılan Öğrenme Ortamlarının Hazırlanması

Karabay Ş.

Eğitim Psikolojisi, Anlıak Ş.,Akbaba S., Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.205-243, 2007

2006

2006

Part I: Child Development

KARABAY Ş. , DİNÇER Ç.

International Perspectives on Education and Training, John Kelvyn Richards, Editör, Athens Institute For Education And Research, Atina, ss.19-26, 2006

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

TEGEV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı)

Danışman

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Üye

1996 - 1999

1996 - 1999

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2017

Nisan 2017

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Ege Eğitim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education)

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2015

Şubat 2015

JASS

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2012

Mart 2012

Makale

Diğer Dergiler

Ocak 2009

Ocak 2009

Ege Eğitim Dergisi / Davetli Hakem

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2008

Ocak 2008

Milli Eğitim Dergisi / Güz Sayısı Davetli Hakem

Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Ege Üniversitesi Kampüs Anaokulu

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Mavişehir Martı Anaokulu

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Diğer

Özel Çakabey Okulu

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Diğer

Ege Üniversitesi, Kampüs Anaokulu

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

Diğer

Osman Çınar İlkokulu

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Diğer

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Anaokulu ve Kreşler

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2012 - 2012

2012 - 2012

Diğer

Karşıyaka Bağımsız Anaokulu

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

Diğer

Karşıyaka Bağımsız Anaokulu

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

Diğer

Karşıyaka Anaokulu, Karşıyaka, İZMİR,

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2009 - 2009

2009 - 2009

Diğer

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2009 - 2009

2009 - 2009

Diğer

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Anaokulu ve Kreşler,

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2009 - 2009

2009 - 2009

Diğer

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Anaokulu ve Kreşler

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2008 - 2009

2008 - 2009

Diğer

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2008 - 2008

2008 - 2008

Diğer

Konak Zübeyde Hanım Bağımsız Anaokulu,

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2008 - 2008

2008 - 2008

Diğer

Karşıyaka Bağımsız Anaokulu

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2008 - 2008

2008 - 2008

Diğer

Özel İzmir Sev İlköğretim Okulu

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2008 - 2008

2008 - 2008

Diğer

Konak Zübeyde Hanım Bağımsız Anaokulu,

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2008 - 2008

2008 - 2008

Diğer

Aliağa Anaokulu

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2008 - 2008

2008 - 2008

Diğer

Çiğli Neriman-Haşim Emirli Anaokulu

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2008 - 2008

2008 - 2008

Diğer

Karşıyaka Bağımsız Anaokulu

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2008 - 2008

2008 - 2008

Diğer

Bornova Anaokulu

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2007 - 2008

2007 - 2008

Diğer

Milli Eğitime Bağlı Okul Öncesi Eğitim Kurumları

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2006 - 2006

2006 - 2006

Diğer

Özel Ege Lisesi

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2006 - 2006

2006 - 2006

Diğer

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Anaokulu ve Kreşler

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2005 - 2005

2005 - 2005

Diğer

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2005 - 2005

2005 - 2005

Diğer

Ege Üniversitesi, Kreş, Anaokulu, Gündüz Bakımevi

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

2004 - 2004

2004 - 2004

Diğer

Ege Üniversitesi, Kampüs Anaokulu

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2014

2014

International Week 'Over the Frontiers'

Davetli Konuşmacı

Hasselt-Belçika

2014

2014

International Week, " Over The Frontiers"

Katılımcı

Hasselt-Belçika

Burslar

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Doktora Sonrası Araştırma Bursu

YÖK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 34

h-indeksi (WOS): 3

Jüri Üyelikleri

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Çukurova Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Afyon Kocatepe Üniversitesi

Aralık-2016

Aralık 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ankara Üniversitesi

Kasım-2015

Kasım 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Eylül-2013

Eylül 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Mayıs-2009

Mayıs 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi