Education Information

Doctorate, Ege University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey 2012 - 2020
Post Doctorate of Medicine, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey 2006 - 2009
Expertise In Medicine, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi , Çocuk Sağlığı Ve Hastalıları , Turkey 1999 - 2004
Doctorate, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey 1993 - 1999

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Post Doctorate of Medicine, Tarımda kullanılan pestisitlerin erken ergenlik gelişimi üzerine olan etkisi., Ege University, 2009

Research Areas

Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Child Health and Diseases, Pediatric Endocrinology and Metabolism

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Ege University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2013 - Continues

Professional Experience

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi, Ege University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2013 - Continues
Member of Programme Steering Committee, Ege University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2017 - 2019
Head of Department, Ege University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, 2014 - 2016

Courses

5 SINIF , Doctorate, 2016 - 2017

Advising Theses

Özen S., Klinik ve laboratuvar ile kanıtlanmış hiperandrojenizmli çocuk ve ergenlerde steroid paneli sonuçlarının değerlendirilmesi, Expertise In Medicine, M.Uçar(Student), Continues
ÖZEN S., Kız çocuklarında poliklorinobifenillerin erken ergenliğe etkisi, Expertise In Medicine, R.BURCU(Student), 2017

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Book & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Expert Reports

Supported Projects

ÇOĞULU M. Ö. , DARCAN Ş., PARILTAY E., ÖZEN S., BÖLÜK E., KARACA E., ATA A., Project Supported by Higher Education Institutions, Turner sendromlu 45X0 tanısı ile takipli olgularda mikroarray çalışması ile kopya sayısı değişiklikleri saptanması ve klinik varyasyonlarla ilişkilendirilmesi, 2020 - Continues
GÖKŞEN ŞİMŞEK R. D. , KÖSE S., ÖZBARAN N. B. , YAŞAR Ş., ÖZEN S., ER E., ÖZCAN T., DARCAN Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuk ve Adolesanlarda Kognitif Fonksiyonlar ve HbA1c Değişkenliği, 2020 - Continues
DİVARCI E., ATASEVEN E., ERTAN Y., ÇELİK A., ERGÜN M. O. , ULMAN H., ÖZEN S., ORAL A., ÖZOK M. G. , Project Supported by Higher Education Institutions, B RAF Mutasyonunun Çocukluk Çağı Tiroid Papiller Karsinomunda Prevelansı ve Prognoza Etkileri, 2019 - Continues
ONAY H., ÖZEN S., TUBITAK Project, Monogenik Diyabetes Mellitusu Olan Hastalarda Yeni Nesil Dizi Analizi Yöntemi ile Hedeflenmiş Moleküler Genetik Tanı, Sorumlu Yeni Genlerin Tespiti ve Monogenik Diyabet Kit Dizaynı: MODY-TURK, 2018 - Continues
ÖZEN S., ÇOĞULU M. Ö. , ONAY H., ATİK T., IŞIK E., GÖKŞEN ŞİMŞEK R. D. , DARCAN Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Osteogenezis imperfektalı hastalarda yeni nesil dizi analizi yöntemi ile hedeflenmiş moleküler genetik tanı ve sorumlu aday genlerin araştırılması, 2018 - 2020
GÖKŞEN ŞİMŞEK R. D. , ÖZEN S., DARCAN Ş., ATİK ALTINOK Y. H. , DEMİR G., BASA E. G. , Project Supported by Higher Education Institutions, TİP 1 DİYABETES MELLİTUS’LU ÇOCUK VE ERGENLERDE YAĞ – PROTEİN SAYIMININ GLİSEMİK DEĞİŞKENLİK ÜZERİNE ETKİSİ, 2018 - 2019
DARCAN Ş., GÖKŞEN ŞİMŞEK R. D. , ALPER H. H. , KIZILCAN ÇETİN S., ÖZEN S., IŞIK E., Project Supported by Higher Education Institutions, OSTEKONDRODİSPAZİLERDE SERUM C - TİP NATRİÜRETİK PEPTİD PLAZMA DÜZEYİ, 2018 - 2018
Özen S., Demir K., Project Supported by Other Private Institutions, Çocuk Endokrinoloji Alanında Ölçümleri Değerlendirilmesinde Kullanılan Akıllı Uygulama , 2017 - 2018
ONAY H., ÖZEN S., Project Supported by Higher Education Institutions, KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİLİ OLGULARDA CYP11B1 GENİNDEKİ MUTASYONLARIN ARAŞTIRILMASI, 2016 - 2018
Özen S., Onay H., Project Supported by Higher Education Institutions, KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ OLGULARINDA CYP21A2 GENİNDEKİ MUTASYONLARIN ARAŞTIRILMASI, 2016 - 2018
ÖZEN S., Project Supported by Higher Education Institutions, KIZ ÇOCUKLARINDA POLİKLORİNOBİFENİLLERİN ERKEN ERGENLİK ÜZERİNE ETKİSİ, 2016 - 2017
ÖZEN S., Project Supported by Higher Education Institutions, 46, XY CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUĞU OLGULARINDA YENİ NESİL DİZİ ANALİZ YÖNTEMİ İLE HIZLI MOLEKÜL GENETİK TANI, 2015 - 2016
Özen S., Gökşen Şimşek R. D. , Darcan Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Ergenlerde Sürekli Cilt Altı Glukoz Ölçüm Sistemleri ile Hipoglisemi Duyarsızlığının Saptanması ve Eğitimin Etkinliği, 2015 - 2016
Özen S., Aykut A., Özkınay F. F. , Gökşen Şimşek R. D. , Darcan Ş., Onay H., Project Supported by Higher Education Institutions, Alilesel obez olgularda MC4R gen değişeknliklerinin saptanması, 2014 - 2016

Activities in Scientific Journals

Journal of Clinical Resesrch in Pediatric Endocrinology , Assistant Editor, 2017 - Continues
The Journal of Pediatric Research , Editor, 2015 - Continues

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği , Board Member, 2017 - Continues
European Society for Paediatric Endocrinology , Principal Member, 2009 - Continues
Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi , Board Member, 2015 - 2018
Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği , Board Member, 2014 - 2017

Scientific Refereeing

TUBITAK Project, March 2019
The Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology , National Scientific Refreed Journal, January 2018
The Journal of Pediatric Research, Other Indexed Journal, January 2018

Tasks In Event Organizations

Özen S., Pediatrik Endokrinoloji İleri Kursu 2018, Workshop Organization, Turkey, Kasım 2019
Özen S., XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , Scientific Congress, Antalya, Turkey, Nisan 2019
Özen S., XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , Scientific Congress, Antalya, Turkey, Nisan 2018
Özen S., XXI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , Scientific Congress, Antalya, Turkey, Nisan 2017
Özen S., Pediatrik Endokrinoloji İleri Kursu , Workshop Organization, Turkey, Aralık 2016
Özen S., XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , Scientific Congress, Antalya, Turkey, Ekim 2016
Özen S., Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Bahar Okulu , Scientific Congress, Antalya, Turkey, Nisan 2016
Özen S., XIX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , Scientific Congress, İstanbul, Turkey, Ekim 2015

Scientific Research / Working Group Memberships

Genex, Ege University, Turkey, www.ege.edu.tr, 2019 - Continues
Tulip- Türkiye Lipodistrofi Çalışma Grubu , Dokuz Eylul University, Turkey, http://www.european-lipodystrophies.org/en/turkish-lipodystrophy-study-group.asp, 2015 - Continues

Invited Congress and Symposium Activities

63. Milli Pediatri Kongresi , Working Group, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 2019
1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu , Working Group, Ankara, Turkey, 2019
The 58th Annual ESPE Meeting, Working Group, Vienna, Austria, 2019
XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2019
XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi - Genetik Kursu , Invited Speaker, Antalya, Turkey, 2019
XXIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi , Working Group, Antalya, Turkey, 2019
15.ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ, Attendee, Bursa, Turkey, 2019
3. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempzoyumu, Attendee, İzmir, Turkey, 2019
7.Temel Endokrin Kursu , Working Group, İzmir, Turkey, 2018
The 57th Annual ESPE Meeting , Working Group, Vienna, Austria, 2018
21. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2018

Citations

Total Citations (WOS):1241
h-index (WOS):16

Invited Talks

Çocuklarda Obezite, Egzojen mi Monogenik mi , Conference, 63. Milli Pediatri Kongresi, Turkey, October 2019

Awards

Ata A., Er E., Gürkan F., Özen S., Darcan Ş., Gökşen Şimşek R. D. , Beş Yaşından Önce Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanısı Alan Olguların Tedavi ve Uzun Süreli İzlemi , Çocuk Endokrinoljisi Ve Diyabet Derneği , October 2019
ÖZEN S., sözel sunu 2.lik ödülü Osteogenezis İmperfektalı Hastalarda Yeni Nesil Dizi Analizi Yöntemi ile Hedeflenmiş Moleküler Genetik Tanı ve Sorumlu Aday Genlerin Araştırılması, Çocuk endokrin ve Diyabet Derneği, April 2019
ÖZEN S., Cinsiyet gelişim bozukluklarının klinik ve genetik özellikleri- tek merkez deneyimi, 3. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, March 2019
ÖZEN S., en iyi orjinal yayın, ESPE Avrupa Çocuk Endokrin Derneği, September 2018
Özen S., Darcan Ş., Gökşen Şimşek R. D. , Reliability and Validity of the Diabetes Eating Problem Survey in Turkish Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus., Journal Of Clinical Research İn Pediatric Endocrinology, April 2018
Özen S., Onay H., Atik T., Ece Solmaz A., Özkınay F. F. , Gökşen Şimşek R. D. , Darcan Ş., Hedeflenmiş yeni nesil dizi analizi ile tanı konulamayan 46,XY cinsiyet gelişim bozukluğu olgularında ekzom sonuçları: sorumlu yeni genler, Çocuk Endokrin Ve Diyabet Derneği , April 2017
Kotan L. D. , Darcan Ş., Gürbüz F., Özen S., Turan İ., Yüksel B., Akkuş G., Topaloğlu A. K. , Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism Caused by Inactivating Mutations in SRA1 , Journal Of Clinical Research İn Pediatric Endocrinology - Yayın 1.Lik , April 2016
Özen S., Onay H., Darcan Ş., Gökşen Şimşek R. D. , Atik T., Ece Solmaz A., 46,XY Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Olgularında Yeni Nesil Dizi Analiz Yöntemi ile Hızlı Moleküler Genetik Tanı. , Çocuk Endokrinolojisi Ve Diyabet Derneği , November 2015
Özen S., Onay H., Atik T., Akıncı B., Genetic Analysis of Lipodystrophies and Novel Mutations. Sözel bildiri ödülü, 1. Ege Endokrin Hastalıklar Ve Genetik Sempozyumu , March 2015
Çoğulu M. Ö. , Özen S., Atik T., Onay H., Gökşen Şimşek R. D. , Özkınay F. F. , Darcan Ş., Korkmaz Ö., 46,XX karyotipli farklı cinsiyette büyütülen kardeş 2 olguda aromataz eksikliği: CYP19A1 geninde yeni mutasyon, Ulusal Pediatrik Endokrin Ve Diabet Kongresi, November 2012

Entrepreneurship Activities

Limited, EMER-GENE ARGE VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LTD STİ , 01 June 2020, Co-Founder