Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Clinical Features and HSCT Outcome for SCID in Turkey

JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY, cilt.39, ss.316-323, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Radiotherapy-induced secondary cranial neoplasms in children

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.20, ss.46-49, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Immune deficiencies following cancer treatment in children

JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS, cilt.49, ss.286-290, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Rare tumors of the lung in children

PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, cilt.19, ss.421-428, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Letter to the editor: Primary cardiac rhabdomyosarcoma

MEDICAL AND PEDIATRIC ONCOLOGY, cilt.38, ss.146, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

False-negative scintigraphy with Tc-99m sestamibi in stage IV neuroblastoma

CLINICAL NUCLEAR MEDICINE, cilt.24, ss.267-270, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hematopoetic stem cell transplantation in pediatric DOCK8 deficiency related Hyper IgE syndrome.

45th Annual meeting of the European Society of Blood and Marrow Transplantation, 23 - 27 Mart 2019

Kök hücre nakli yapılan primer immün yetmezlik olgularının retrospektif değerlendirilmesi.

Uluslararası katılımlı 4. Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, ss.1-2

Steroide dirençli akut graft versus host hastalığı

10.Ulusal kemik iliği transplantasyonu ve hücresel tedaviler kongresi, Türkiye, 1 - 03 Mart 2018

Kronik granülamatöz hastalık ve hematopoietik kök hücre nakli ile ilişkili allerjik bronkopulmoner aspergillozis

10. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve hücresel tedaviler kongresi, 1 - 03 Mart 2018

DÜNDEN BUGÜNE ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLiniği

EGE PEDİATRİ KONGRESİ 2017, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2017

TÜRKİYE’de PEDİATRİK KÖK HÜCRE NAKLİ

22.ULUSAL KANSER KONGRESİ 2017, 19 - 23 Nisan 2017

TÜRKİYE’de PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ NAKLİ AKTİVİTESİ

2. ULUSAL KEMİK İLİĞİ NAKLİ KONGRESİ-KIBRIS, 16 - 19 Şubat 2017

Kemik İliği Nakli Uygulanan Metakromatrik Lökodistrofili İki Olgu

V. Uluslararası katılımlı lizozomal hastalıklar kongresi, 14-17 Nisan 2016, Bodrum, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2016

Kemik İliği Nakli Uygulanan Adrenolökodistrofi ve Metakromatik Lökodistrofi Tanılı Olgular

XIII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi-14-18 Nisan 2015, Adana, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2015

Akut İntermitant Porfiria ve Konjenital Eritropoetik Porfiria Tanılı Olgular Ege Tıp Deneyimi

XIII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi-14-18 Nisan 2015, Adana, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2015

National Stem Cell Acvtivity in Turkey

European Marrow and Blood Transplantation Group Congress, 22 - 25 Mart 2015, cilt.50

Relapse of Pediatric Leukemia Following Hematopoietic Stem Cell Transplantation: a Single Center Experience

41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 2015, cilt.50, ss.5609 Creative Commons License identifier identifier identifier

HEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS

19th Congress of the European-Hematology-Association, Milan, İtalya, 12 - 15 Haziran 2014, cilt.99, ss.725-726 identifier identifier identifier

Gastrointestinal Akut Graft Versus Host Hastalığının Endoskopik Tanısı

9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2012

Two cases with RAG-1 mutations with different clinical and laboratory phenotypes.

XIIIth Meeting of the European Society for Immunodeficiencies, Bosch, Hollanda, 16 Eylül 2008, ss.57-58

Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısında t 1 19 E2A PRL Translokasyonunun Gerçek Zamanlı PCR ile Kantitasyonu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu (Uluslar Arası Katılımlı), Bursa, Türkiye, 12 - 15 Mart 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Pediatrik olgularda allojenik nakil : Kime, nasıl, ne zaman ?

Hematopoetik Kök Hücre Nakli, Muhit Özcan, Editör, Galenos, İstanbul, 2019

Endikasyonlar: Allojenik Kök Hücre Nakil Kararı: Hangi Hastalıkta, Hangi Hastaya, Hangi Zamanlama ile?

Hematopoietik Kök Hücre Nakli, Güner Hayri Özsan, Editör, GALENOS, ss.10-16, 2019

AML ve MDS

Pediatrik Onkoloji, Tezer Kutluk, Nur Olgun, Editör, Nobel, Ankara, 2018 identifier identifier identifier

KLİNİK BULGULARA GÖRE KANSERLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, SAVAŞ KANSOY, Editör, META, İzmir, ss.751-754, 2017

Santral Sinir Sistemi Tümörleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, SAVAŞ KANSOY, Editör, META, İzmir, ss.783-786, 2017

ÇOCUKLARDA KEMİK İLİĞİ KÖK HCRE TRANSPLANTASYONU

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, SAVAŞ KANSOY, Editör, META, İzmir, ss.793-800, 2017

Türkiye’de Pediatrik Olgularda Kordon Kanı Nakilleri Deneyimi

HEMATOLOG, Meral Beksaç, Ahmet Muzaffer Demir, Editör, GALENOS, 2016

Bilirkişi Raporları

BİLİRKİŞİ KOMİSYON RAPORU

Akdeniz Üniversitesi, ss.3, Antalya, 2019