Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., EGE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Bioreactors, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, I.Çoban, "Biyokontrol ajanı olarak Trichoderma mikropropagüllerinin katı kültür ve statik kültür koşullarında biyoreaktör üretimlerinin incelenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, G.Tekkol, "Unlu mamuller sektörüne yönelik ksilanaz enziminin katı kültür fermentasyonu ile üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, D.Şahinbaş, "DERİN KÜLTÜRDE UNLU MAMULLER SEKTÖRÜNE YÖNELİK KSİLANAZ ENZİMİ ÜRETİMİ", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, C.Müderrisoğlu, "Mikroakışkan kanalda hidrojel içinde tutuklanmış enzim ile model bir saponinin aglikonuna dönüşümü", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, E.Özcan, "Hava kaldırmalı ve kabarcık kolon biyoreaktörlerde Aureobasidium pullulans ile pullulan üretimi ve üretim koşullarının optimizasyonu", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, S.Ahmadi, "Dev kralotu (Pennisetum hybridum) ve çin kılıçotu (Miscanthus sinensis) kullanılarak biyoetanol üretiminin optimum koşullarının belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, M.Duran, "Lakkaz üreticisi Streptomyces türlerinin katı kültür performanslarının karşılaştırılması", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, T.Aydinoğlu, "Zeytin yapraklarından katı kültür fermentasyonu ile lakkaz enzimi üretimi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, I.Çoban, "Serbest ve immobilize Rhizopus oryzae fungusu ile laktik asit üretiminin optimum koşullarının belirlenmesi", EGE ÜNIVERSITESI Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim Dalı, Ocak, 2008.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi