Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansBioreactors

Yönetilen Tezler

 • DERİN KÜLTÜRDE UNLU MAMULLER SEKTÖRÜNE YÖNELİK KSİLANAZ ENZİMİ ÜRETİMİ, SARGIN S. , D.ŞAHİNBAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Unlu mamuller sektörüne yönelik ksilanaz enziminin katı kültür fermentasyonu ile üretimi, SARGIN S. , G.EZGİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Mikroakışkan kanalda hidrojel içinde tutuklanmış enzim ile model bir saponinin aglikonuna dönüşümü, SARGIN S. , C.MÜDERRİSOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Biyokontrol ajanı olarak Trichoderma mikropropagüllerinin katı kültür ve statik kültür koşullarında biyoreaktör üretimlerinin incelenmesi, SARGIN S. , I.ÇOBAN(Öğrenci), Doktora, 2015
 • Hava kaldırmalı ve kabarcık kolon biyoreaktörlerde Aureobasidium pullulans ile pullulan üretimi ve üretim koşullarının optimizasyonu, GÖKSUNGUR M. Y. , SARGIN S. , E.ÖZCAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Dev kralotu (Pennisetum hybridum) ve çin kılıçotu (Miscanthus sinensis) kullanılarak biyoetanol üretiminin optimum koşullarının belirlenmesi, SARGIN S. , S.AHMADİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Lakkaz üreticisi Streptomyces türlerinin katı kültür performanslarının karşılaştırılması, SARGIN S. , M.DURAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Zeytin yapraklarından katı kültür fermentasyonu ile lakkaz enzimi üretimi, SARGIN S. , T.AYDINOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Serbest ve immobilize Rhizopus oryzae fungusu ile laktik asit üretiminin optimum koşullarının belirlenmesi, SARGIN S. , I.ÇOBAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008