Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Unlu Mamul Sektörüne Yönelik Endüstriyel Enzime Ait Ekonomik Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi/İyileştirilmesi (Un-En)", TÜBITAK Projesi, 115O052, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Mikroakışkan Sistemlerde Sol-Gel Teknolojisi Odaklı Enzimatik Tepkimeler: Deneysel Çalışma Ve Model Geliştirme", TÜBITAK Projesi, 113M050, Araştırmacı, 2017
"Mikrobiyal Kaynaklı Lakkaz enziminin Saflaştırılması ve Potansiyel Uygulama Alanlarındaki Etkinliğinin İncelenmesi", BAP Diğer, 14MÜH061, Yönetici, 2016
"Biyokütle Kaynaklarından Olan Pirinanin Yüksek Basınç Prosesi Ile Değerlendirilerek Katma Değeri Yüksek Biyorafineri Ürünlerinin Üretimi", TÜBITAK Projesi, 113M363, Araştırmacı, 2014
"Tarımsal Yan Ürünler Kullanılarak Aureobasidium pullulans İle Ksilanaz Üretimi İçin Biyoproses Stratejilerinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 112O521, Araştırmacı, 2015
"Hava Kaldırmalı Biyoreaktörde Pullulan Üretiminin Optimum Koşullarının Belirlenmesi", BAP Diğer, 12MÜH006, Yönetici, 2014
"Kirlilik Oluşturan Atık Deniz Fanerogamlarının Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu Ve Rafinat Fazı Oluşturan Biyokütleden Biyoetanol Eldesinin Araştırılması: Matematiksel Modelleme Ve Optimizasyon", TÜBITAK Projesi, 110M790, Araştırmacı, 2012
"Endüstriyel Atık Sulardan Fenolün Enzimatik Yollarla Uzaklaştırılması ve Geri Kazanımı", BAP Y.Lisans, 10MÜH058, Yönetici, 2012
"Biyokontrol Ajanı Olarak Trichoderma Mikropropagüllerinin Üretimi için Optimum Koşulların Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 109M551, Araştırmacı, 2012
"Zeytin Yapraklarından Katı Kültür Fermentasyonu ile Lakkaz Enzimi Üretimi", BAP Y.Lisans, 09MÜH008, Yönetici, 2010
"Yem Endüstrisine Yönelik Endüstriyel Enzimlerin Üretimi (Yem-En)", TÜBITAK Projesi, 107G278, Araştırmacı, 2012
"Lignoselülozik Atıklardan Biyoetanol Üretimi", TÜBITAK Projesi, 107M650, Araştırmacı, 2011
"Kabuklu Katı Deniz Ürünleri Artıkarından Kitin, Kitosan ve Türevlerinin Üretimi", TÜBITAK Projesi, 106M241, Araştırmacı, 2008
"Fotobiyoreaktör Sistemlerinde Mikroalg ve Maya Ko-kültivasyonu ile Astaksantin Üretiminin Optimum Koşullarının Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 106T254, Araştırmacı, 2009
"Otizimde Kazein ve Gluten İntoleransının Tedavisi İçin Dipeptidil Peptidaz IV (DPP IV) Üretimi ve Formulasyonu", TÜBITAK Projesi, 105T195, Araştırmacı, 2008
"Katı Kültür Fermentasyonu İle Laktik Asit Üretiminin Optişmum Koşullarının Yüzey Yanıt Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi", BAP Diğer, MÜH, Yönetici, 2007
"Zeytin Karasuyundan Mikrobiyal Kaynaklı Lakkaz Enzimi Üretimi", TÜBITAK Projesi, 199O054, Araştırmacı, 2001
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Sargin S,Rengin Eltem,Sayıt Sargın,Seçil Sözer,Fazilet Vardar Sukan, "PRODUCTION OF TRICHODERMA CITRINOVIRIDE MICROPROPAGULES AS A BIOCONTROL AGENT BY MEANS OF AN ECONOMICAL PROCESS", , Patent, PCT/TR 2013/0003796 (US20150368673), Ocak 2016
Sargin S,Melih Soner Çeliktaş,Özlem Yeşil Çeliktaş,Müge Pilavtepe,Sayıt Sargın, "Lignoselülozik atıkların biyorafineri yaklaşımı ile değerlendirilmesini sağlayan bir yöntem.", , Patent, TR 2013 00524 B, Ocak 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi