Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2018 54. ULusal psikiyatri kongresi

    Katılımcı

    İzmir, Türkiye

  • 2018 APA annual meetin

    Katılımcı

    New-York, Amerika Birleşik Devletleri

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 190

h-indeksi (WOS): 4