Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EMPOWERMENT THROUGH MUSIC: THE CASES OF AUSTRALIAN ABORIGINALS AND PAKISTANI SUFIS IN BRITAIN

Balkan Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Türkiye, 10 Mayıs 2020, ss.129-142

HİNDUSTAN İNANÇSAL MÜZİĞİ VE METİNLERİNDE ZAMAN KAVRAMININ İŞLENİŞİ

Balkan Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , Edirne, Türkiye, 10 Mayıs 2020, ss.116-128

Music and Dance of Imagined Ancestors in (Re)constructing Afro-Turkish Collective Identity: Observations from the Revived Calf Festival in Izmir, Turkey

Third Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Music and Dance in Southern Europe, Üsküp-Berovo, Makedonya, 17 Nisan 2014, ss.192-198

Kitap & Kitap Bölümleri

Gender in Zurna Practices in Traditional Contexts in Western Turkey

Double Reeds along the Great Silk Road, Gisa Janichen,Terada Yoshitaka, Editör, Logos Verlag Berlin, Berlin, ss.97-109, 2019 Creative Commons License

Diğer Yayınlar