Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Can Reduced-Step Polishers Be as E'ective as Multiple-STep Polishers in Enhancing Sur-ace Smoothness?

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, cilt.29, ss.31-40, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tensile bond strength of an aged resin composite repaired with different protocols.

The journal of adhesive dentistry, cilt.13, ss.359-66, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Color changes of dental resin composites before and after polymerization and storage in water.

Journal of esthetic and restorative dentistry : official publication of the American Academy of Esthetic Dentistry ... [et al.], cilt.23, ss.179-88, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparative radiopacity of six flowable resin composites.

Operative dentistry, cilt.35, ss.436-40, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Bond Strength of Different Dentin Bonding Systems to Fluorotic Enamel

JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, cilt.11, ss.299-303, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bond strength of different dentin bonding systems to fluorotic enamel

Adhesive Dentistry, cilt.11, ss.299-303, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of different laser devices on the composition and microhardness of dentin.

Operative dentistry, cilt.33, ss.496-501, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Color stability of nanocomposites polished with one-step systems

OPERATIVE DENTISTRY, cilt.33, ss.413-420, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Evaluation of the shear bond strength of 3 curing bracket bonding systems combined with an antibacterial adhesive.

American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, cilt.132, ss.77-83, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surface roughness of novel resin composites polished with one-step systems

OPERATIVE DENTISTRY, cilt.32, ss.185-192, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Clinical performance of novel resin composites in posterior teeth: 18-month results

JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, cilt.9, ss.209-216, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Shear bond strength of different adhesives to Er:YAG laser-prepared dentin.

The journal of adhesive dentistry, cilt.8, ss.319-25, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Stain retention and surface characteristics of posterior composites polished by one-step systems.

AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY, cilt.19, ss.343-347, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Is an antibacterial adhesive system more effective than cavity disinfectants?

AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY, cilt.19, ss.166-170, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bactericidal effect of Er,Cr:YSGG laser on Streptococcus mutans.

DENTAL MATERIALS JOURNAL, cilt.25, ss.81-86, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Antibacterial activity of two adhesive systems using various microbiological methods

JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, cilt.7, ss.315-320, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical performance of a packable resin composite for a period of 3 years

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.36, ss.365-372, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The clinical performance of one- and two-step self-etching adhesive systems at one year

JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, cilt.136, ss.656-664, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Conservative restoration with resin composites of a case of amelogenesis imperfecta

INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL, cilt.55, ss.38-41, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of re-use of a disposable micro-polisher on the surface of a microhybrid resin composite

AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY, cilt.17, ss.279-282, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of cavity disinfectants on the sealing ability of nonrinsing dentin-bonding resins

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.35, ss.469-476, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of bleaching and repolishing procedures on coffee and tea stain removal from three anterior composite veneering materials.

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, cilt.16, ss.290-301, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effect of nonvital bleaching with 10% carbamide peroxide on sealing ability of resin composite restorations

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.37, ss.52-60, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Two-year clinical evaluation of a packable resin-based composite

JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, cilt.134, ss.1205-1212, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical evaluation of different posterior resin composite materials: A 7-year report

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.34, ss.418-426, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Twenty-four-month clinical evaluation of different posterior composite resin materials

JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, cilt.132, ss.196-203, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of calcium hydroxide as an intracanal dressing on apical leakage

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.31, ss.173-177, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Clinical evaluations cofirm longevity of glass ionomer cements

GC Get connected, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Restoratif cam iyonomer simanlarda güncel yaklaşımlar

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anterior conservative rehabilitation with composite resin

ESTHETICS IN DENTISTRY, ss.105-150, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier identifier

Restoratif Dişhekimliğinde renk seçimi

Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel, cilt.1, ss.21-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkin bireylerde minimal invaziv yaklaşımlar ve tedavi seçenekleri

Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel, cilt.1, ss.12-19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünden bugüne kompozit rezinler

Gmag, cilt.1, ss.14-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dentin hassasiyeti fizyoloji

Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel, cilt.1, ss.8-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiber post simantasyonunda kullanılan self adeziv rezin simanlarınmikrosızıntılarının karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.191-198, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİBER POST SİMANTASYONUNDA KULLANILAN SELF-ADEZİV REZİNSİMANLARIN MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Atatürk Üniv.ersitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.191-198, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Daimi restoratif materyal olarak yeni cam iyonomer kombine sistemler

Dental Klinik Dergisi, cilt.3, ss.32-36, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Amalgam ve rezin kompozit restorasyonların bağlanma direncinin incelenmesi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Posterior kompozitlerle bir ömür yoksa düşler gerçek mi oluyor

Dişhekimliği Dergisi, cilt.2, ss.26-30, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Tek aşamalı self etching adezivlerin dentine bağlanma dayanımının değerlendirilmesi

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.69, ss.157-162, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çürükle ilgili klinik çalışmalarda kurgulama yürütme ve analiz yöntemleri

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.25-35, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antibakteriyal adeziv ile uygulanan kompomer ve kompozit restorasyonların bir yıllık klinik performansı

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.1-8, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı nankompozitlerin radyoopasitelerinin karşılaştırılması

Selçuk Ünivrsitesi Diş Hek. Fak.Dergisi, cilt.16, ss.1-7, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı nanokompozitlerin radyoopasitelerinin karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.1-7, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern çürük teşhis yöntemleri

Dişhekimi Bilimsel, ss.15-20, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Restoratif Diş Hekimliğinde materyal seçimi hangi vakada hangi materyal

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, cilt.94, ss.74-83, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Er Cr YSGG lazer uygulamasnındentinin kompozisyonu ve mikrosertliği üzerine etkisi

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.15-20, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Poliasit modifiye kompozit rezin ile nanohybrit bir kompozit rezinin kenar sızıntılarının karşılaştırılması

Ankara Üniveristesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.181-190, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı kavite tiplerinde kendinden asitli sistemlerin kenar sızıntılarının incelenmesi

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.55-61, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Shear bond strength of a resin composite to dentin by eleven different adhesive systems

Journal of Marmara University Dental Faculty, cilt.5, ss.452-460, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

New trends in polishing direct resin composites.

practical procedures and aesthetic dentistry, cilt.16, ss.589-591, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of disinfectants o shear bond strengths of two self etching adhesive systems

Journal of Marmara University Denatl Faculty, cilt.5, ss.445-451, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavite dezenfeksiyonunun restorasyon sonrası hassasiyet üzerine etkisi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.181-186, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

iki yeni polisaj sistemin posterior rezin kompozitlerin renk stabilitesine etkisi

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.52-60, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estetik restoratif materyallerin mikrosızıntı çalışmalarında kullanılan gereç ve yöntemlerin karşılaştırılnması

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.143-151, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nanokompozitlerin mikrosızıntısında adezivlerin önemi

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.59-64, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir amelogenezis imperfekta olgusunun kompozit rezinlerle konservatif restorasyonu

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.65-70, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek basamaklı polisaj sistemlerinin posterior rezin kompozitlerin yüzeyine etkisi

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.45-52, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MDPB içeren self etching adeziv sistemin antibakteriyal aktivitesi

Gazi Üniversitesi Dişkhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.49-54, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek aşamalı ve tek kullanımlık bir mikro polisaj sistemin tekrar kullanımının bir mikro matris kompozit rezinin yüzeyine etkisi

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, cilt.5, ss.30-35, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Self etching ve tek şişe adeziv sistemlerin 6 yıllık klinik değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.123-130, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Poliasit modifiye kompozit rezin materyallerin aşınma ve sertlik özelliklerinin hibrit bir kompozitle karşılaştırılması

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.137-143, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişhekimliğinde kişisel korunma yöntemleri

İzmir Dilhekimleri Odası Dergisi, cilt.1, ss.3-5, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Farklı kompozit rezin materyallerinin aşınma ve sertlik özelliklerinin karşılaştırmalı incelenmesi

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.263-270, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

El yıkama maddelerinin etkinliklerinin belirlenmesi

Ankara Universitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıkıştırılabilen kompozit rezinlerde mikrosızıntının in vitro olarak değerlendirilmesi

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.10-18, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişhekimleri arasında eldiven kullanma alışkanlığı anket sonuçlarının değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.123-132, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalsiyum salisilat ve cam iyonomer esaslı kanal patlarının dentin tübüllerine penetrasyonu SEM çalışması

Ege universitesi dişhekimliği fakültesi dergisi, cilt.20, ss.147-150, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ultrasonik irrigasyon sırasında kanal içi ve kök yüzeyinde ortaya çıkan sıcaklık değişimlerinin incelenmesi

İstanbul Universitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.186-190, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anterior Kompozit Rezinlerin ve Doğal Diş Dokularının Translusensilerinin Karşılaştırılması

Restoratif Dişhekimliği Derneği 23.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.1-2

Multi-Center Clinical Evaluation of Bulk-Fill Glass Hybrid Restorations: One-year Report

96th General Session Exhibition of the IADR, IADR Pan European Regional Congress, 25 - 28 Temmuz 2018

Prefabrik ve direkt kompozit rezinlerdeki renk değişimleri diş fırçalanması ile giderilebilir mi?

Restoratif Dişhekimliği Derneği, 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

Alt yapıdan üst yapıya: quo vadis?

24 IZDO Uluslararası Bilimsel kongre ve sergisi, 10 - 12 Kasım 2017

Kompozit rezinlerle anterior estetik şimdi çok daha kolay

Dentadent Kliniği eğitim toplantısı, Türkiye, 03 Aralık 2016

Posterior restorasyonlarda farklı yaklaşımlar eski sorunlara yeni çözümler

Samsun Diş Hekimleri Odası Güz Sempozyumu, Türkiye, 26 Kasım 2016

Farklı Asit ve Adeziv Sistemlerin Streptococcus Mutans a Karşı Antibakteriyel Etkinliği

23. İzmir Dişhekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (23th IZDO International Scientific Congress and Exhibition), Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

Microhardness vs Energy Density of Bulk Fiil Resin composites possible correration

IADR/PER CONGRESS Annual Meeting of the British, Continental European, Irısh, Israeli and Scandinavian Divisions of the IADR Jerusalem, Israel, 20 - 22 Eylül 2016

Intrapulpal Temperature Changes During Bulk Fill Restorative Materials Curing

TDA 22th International Dental Congress (TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi), 19 - 21 Mayıs 2016 Creative Commons License

Mechanical testing of reinforced encapsulated glass ionomer cements

47th meeting of the CED division of the IADR, 15 - 17 Ekim 2015

Clinical evaluation of reinforced glass ionomer systems after 6 years

47th meeting of the CED division of the IADR, 15 - 17 Ekim 2015

Composite veneers with different techniques

47th meeting of the CED division of the IADR, 15 - 17 Ekim 2015

Endodontik Tedavi Uygulanan Dişlerde Farklı Tedavi Yaklaşımları İki Olgu Sunumu

İzmir Dişhekimleri Odası 22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1 - 03 Mayıs 2015

Do Bleaching Materials Affect The Color Of Aesthetic Restorative Materials?

89th General Session & Exhibition of the IADR, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 16 Mart 2011

Is Phosphoric Acid Suffciently Antibacterial?

84th General Session & Exhibition of the IADR, Brisbane, Avustralya, 28 Haziran 2006, ss.1

Er:YAG lazerle hazırlanmış dentine farklı adezivlerin bağlanma direnci

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Eylül 2005, ss.20

Nanohibrit kompozit rezinler ve mikrosızıntı

Restoratif Dişhekimliği Derneği IV. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 Mayıs 2005, ss.13

Effect of antibacterial adhesive on bond strength of all-ceramics

83rd General Session & Exhibition of the IADR, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Mart 2005, ss.9-12

Kitap & Kitap Bölümleri

Diş aşınmalarına restoratif ve estetik yaklaşım

Servikal restorasyonların ömrünü etkileyen faktörler, Prof. Dr. Arzu Aykor, Editör, Quintessence Yayıncılık, İstanbul, ss.77-98, 2016

Esthetics in Dentistry

Anterior conservative rehabilitation with composite resin, Devorah Schwartz-Arad, Editör, Quintessence Publishing, Surrey, ss.105-150, 2016

Bilirkişi Raporları