Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The clinical performance of one- and two-step self-etching adhesive systems at one year

JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, cilt.136, ss.656-664, 2005 Özet

Two-year clinical evaluation of a packable resin-based composite

JOURNAL OF THE AMERICAN DENTAL ASSOCIATION, cilt.134, ss.1205-1212, 2003 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Restoratif cam iyonomer simanlarda güncel yaklaşımlar

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2016

Restoratif Dişhekimliğinde renk seçimi

Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel, cilt.1, ss.21-27, 2015

Erişkin bireylerde minimal invaziv yaklaşımlar ve tedavi seçenekleri

Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel, cilt.1, ss.12-19, 2015

Dentin hassasiyeti fizyoloji

Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel, cilt.1, ss.8-15, 2015

Çürükle ilgili klinik çalışmalarda kurgulama yürütme ve analiz yöntemleri

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.25-35, 2007

New trends in polishing direct resin composites.

practical procedures and aesthetic dentistry, cilt.16, ss.589-591, 2004

Kavite dezenfeksiyonunun restorasyon sonrası hassasiyet üzerine etkisi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.181-186, 2004

iki yeni polisaj sistemin posterior rezin kompozitlerin renk stabilitesine etkisi

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.52-60, 2004

Nanokompozitlerin mikrosızıntısında adezivlerin önemi

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.59-64, 2004

Bir amelogenezis imperfekta olgusunun kompozit rezinlerle konservatif restorasyonu

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.65-70, 2003

Tek basamaklı polisaj sistemlerinin posterior rezin kompozitlerin yüzeyine etkisi

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.45-52, 2003

MDPB içeren self etching adeziv sistemin antibakteriyal aktivitesi

Gazi Üniversitesi Dişkhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.49-54, 2003

Self etching ve tek şişe adeziv sistemlerin 6 yıllık klinik değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.123-130, 2002

Dişhekimliğinde kişisel korunma yöntemleri

İzmir Dilhekimleri Odası Dergisi, cilt.1, ss.3-5, 2002

El yıkama maddelerinin etkinliklerinin belirlenmesi

Ankara Universitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, 2002

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Multi-Center Clinical Evaluation of Bulk-Fill Glass Hybrid Restorations: One-year Report

96th General Session Exhibition of the IADR, IADR Pan European Regional Congress, 25 - 28 Temmuz 2018
Link

Prefabrik ve direkt kompozit rezinlerdeki renk değişimleri diş fırçalanması ile giderilebilir mi?

Restoratif Dişhekimliği Derneği, 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

Alt yapıdan üst yapıya: quo vadis?

24 IZDO Uluslararası Bilimsel kongre ve sergisi, 10 - 12 Kasım 2017

Kompozit rezinlerle anterior estetik şimdi çok daha kolay

Dentadent Kliniği eğitim toplantısı, Türkiye, 03 Aralık 2016

Posterior restorasyonlarda farklı yaklaşımlar eski sorunlara yeni çözümler

Samsun Diş Hekimleri Odası Güz Sempozyumu, Türkiye, 26 Kasım 2016

Farklı Asit ve Adeziv Sistemlerin Streptococcus Mutans a Karşı Antibakteriyel Etkinliği

23. İzmir Dişhekimleri Odası Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi (23th IZDO International Scientific Congress and Exhibition), Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

Microhardness vs Energy Density of Bulk Fiil Resin composites possible correration

IADR/PER CONGRESS Annual Meeting of the British, Continental European, Irısh, Israeli and Scandinavian Divisions of the IADR Jerusalem, Israel, 20 - 22 Eylül 2016

Intrapulpal Temperature Changes During Bulk Fill Restorative Materials Curing

TDA 22th International Dental Congress (TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi), 19 - 21 Mayıs 2016

Mechanical testing of reinforced encapsulated glass ionomer cements

47th meeting of the CED division of the IADR, 15 - 17 Ekim 2015
Link

Clinical evaluation of reinforced glass ionomer systems after 6 years

47th meeting of the CED division of the IADR, 15 - 17 Ekim 2015
Link

Composite veneers with different techniques

47th meeting of the CED division of the IADR, 15 - 17 Ekim 2015
Link

Endodontik Tedavi Uygulanan Dişlerde Farklı Tedavi Yaklaşımları İki Olgu Sunumu

İzmir Dişhekimleri Odası 22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1 - 03 Mayıs 2015

Do Bleaching Materials Affect The Color Of Aesthetic Restorative Materials?

89th General Session & Exhibition of the IADR, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 16 Mart 2011

Is Phosphoric Acid Suffciently Antibacterial?

84th General Session & Exhibition of the IADR, Brisbane, Avustralya, 28 Haziran 2006, ss.1

Er:YAG lazerle hazırlanmış dentine farklı adezivlerin bağlanma direnci

Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Eylül 2005, ss.20

Nanohibrit kompozit rezinler ve mikrosızıntı

Restoratif Dişhekimliği Derneği IV. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 Mayıs 2005, ss.13

Effect of antibacterial adhesive on bond strength of all-ceramics

83rd General Session & Exhibition of the IADR, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Mart 2005, ss.9-12

Kitap & Kitap Bölümleri

Diş aşınmalarına restoratif ve estetik yaklaşım

Servikal restorasyonların ömrünü etkileyen faktörler, Prof. Dr. Arzu Aykor, Editör, Quintessence Yayıncılık, İstanbul, ss.77-98, 2016

Esthetics in Dentistry

Anterior conservative rehabilitation with composite resin, Devorah Schwartz-Arad, Editör, Quintessence Publishing, Surrey, ss.105-150, 2016

Bilirkişi Raporları

Combined esthetic therapy of severe dental fluorosis a case report

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016