Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kadın Uzun Mesafe Koşucusunda Pubik Ramus Stres Kırığı: Olgu Sunumu

Spor Hekimliği Dergisi, cilt.52, ss.70-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİZİKSEL AKTİVİTE VE MENTAL SAĞLIK İLİŞKİSİ: FİZİKSEL AKTİVİTENİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ, BİYOKİMYASAL, FİZYOLOJİK VE PSİKOSOSYAL MEKANİZMALAR

TÜRKİYE KLİNİKLERİ SPOR HEKİMLİĞİ ÖZEL DERGİSİ, cilt.2, ss.1-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TIBBİ DURUMLAR VE SPORA KATILIM: NÖROLOJİK BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SPORA KATILIM

TÜRKİYE KLİNİKLERİ SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.1, ss.56-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KANSER VE EGZERSİZ

Spor Hekimliği Dergisi, cilt.49, ss.99-110, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPOR YARALANMALARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK OYUN KURALLARININ DÜZENLENMESİ

Spor Hekimliği Dergisi, cilt.48, ss.49-56, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GENÇ ERGENLERDE DÜZENLİ EGZERSİZİN İNTERNET KULLANIMI İLE İLİŞKİSİ

Spor Hekimliği Dergisi, cilt.46, ss.127-132, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GENÇ FUTBOLCUDA TEK TARAFLI PARS İNTERARTİKÜLARİS KIRIĞI

Spor Hekimliği Dergisi, cilt.46, ss.107-114, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPAN VE YAPMAYAN ERGENLERDE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Spor Hekimliği Dergisi, cilt.46, ss.39-46, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TRAVMASIZ MYOZİTİS OSSİFİKANS

Spor Hekimliği Dergisi, cilt.46, ss.21-27, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Egzersizin Genel Yararları ve Beyin Fonksiyonlarına Etkileri

MS’xxDE SAĞLIKLI YAŞAM SEMPOZYUMU, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2019

Nörodejeneratif Hastalıklarda Egzersiz Reçetelendirmesi

17. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Mart 2019

Futbolcularda oluşan yaralanmalar üzerinde psikolojik faktörlerin etkisi

17. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Mart 2019

Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Sonrası Spora Dönüş

18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri, Türkiye, 15 - 16 Şubat 2019

Düzenli Egzersiz Yapan Ve Yapmayan Ergenlerde Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.1163-1165

Elit Futbolcularda İzokinetik Kas Kuvveti Ve Ön Çapraz Bağ Yaralanması Arasındaki İlişki

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.2300-2303

Exercise Intervention In A Patient With Anorexia Nervosa

27th TURKISH CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY CONGRESS, İzmir, Türkiye, 10 Mayıs 2017, ss.311-313

Exercise Intervention In A Patient With Anorexia Nervosa

27th TURKISH CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY CONGRESS, İzmir, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2017

Profesyonel Futbolcuda İntrakranial Arteriovenöz Malformasyon - Olgu Sunumu

16. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 02 Nisan 2017, ss.20

Futbolun büyüme ve gelişme üzerine etkileri

16. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2017, ss.21

COMMON HIP AND GROIN INJURIES

34th WORLD CONGRESS OF SPORTS MEDICINE, Ljubljana, Slovenya, 29 Eylül 2016, ss.1-2

ÇOCUK GELİŞİMİ VE SPOR

ENGELSİZMİR 2016 KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 02 Mart 2016, ss.1

KANSER HASTALARINA EGZERSİZ REÇETESİ NASIL DÜZENLENİR

15. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 20 Kasım 2015, ss.3-4

KADIN KOŞUCUDA PUBİK RAMUS STRES KIRIĞI

15. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 20 Kasım 2015, ss.1-2

ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARINDA EKSTRENSEK RİSK FAKTÖRLERİ

12. TUSYAD KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 23 Eylül 2014, ss.1-2

PERONEUS BREVİS SPLİT SEMDROMUNDA ORTOKİN TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

14. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 12 Aralık 2013, ss.55-56

PSİKOLOJİK FAKTÖRLERİN SPOR YARALANMALARINI ÖNLEMEDEKİ ROLÜ

14. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 12 Aralık 2013, ss.25-26

DÜZENLİ EGZERSİZİN ENDOTEL FONKSİYON GÖSTERGELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

X. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 12 Ağustos 2005, ss.73-74

Kitap & Kitap Bölümleri

Siyatik Sinir Tuzak Nöropatisi

Sporcularda Periferik Sinir Yaralanmaları ve Tuzak Nöropatileri, Seçkin ŞENIŞIK, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.64-69, 2019

SENSORİMOTOR KONTROLDE SANTRAL İNTEGRASYON VE İŞLEM BİLEŞENLERİ

SENSORİMOTOR SİSTEMİN SPOR HEKİMLİĞİNDEKİ ÖNEMİ, CENGİZHAN ÖZGÜRBÜZ, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.27-37, 2018

TAKIM DOKTORLUĞU

TAKIM DOKTORU OLARAK SPOR ORTOPEDİSTİ, KARAHAN M., Editör, Karınca Kitabevi, Ankara, ss.43-48, 2018