Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Ulusal Yayın Yapan Televizyon Kanallarının Yayın Akışlarının Türsel Bazda Analizi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, ss.164-177, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE ULUSAL KANALLARDA YAYIMLANAN DİZİ FRAGMANLARINDA ŞİDDETİN SUNUMU

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.606-620, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANİMASYON SİNEMASINDA ANLATI VE FİLM AFİŞLERİNDEKURGULANAN GÖRSEL KODLAR

The Journal of academic social science, cilt.5, ss.290-301, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reklam Dünyasında İmgenin Gücü Arçelik ve Vestel Reklamlarında Robot Karakterlerle Yaratılan Evren

NWSA-NEW WORLD SCIENCES ACADEMY, cilt.9, ss.95-106, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dergi Kapaklarında Kullanılan Haber Başlıklarının Dili ve Söylemi Diyet ve Moda haberleri aracılığıyla oluşturulan kadın kimlikleri

Selcuk üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, cilt.7, ss.174-191, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dijital Dünyanın Kadınları: Çevrim içi Oyunlarda Kurgulanan Kadın Karakterler

1. Uluslararası Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu, Uşak, Türkiye, 28 Mayıs 2014 - 30 Mayıs 2020

Türkiye’de Ulusal Yayın Yapan Televizyon Kanallarının Yayın Akışlarının Türsel BazdaAnalizi

2. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Paris, Fransa, 11 - 13 Ekim 2019, ss.57-58

Yeni Medyada Dijital Nefretin Örnekler Üzerinden İncelenmesi

2. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Paris, Fransa, 11 - 13 Ekim 2019, ss.95

Dijital Dünyanın Sinemadaki Yansımaları: Yapay Zeka

Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi (CAPASS2019), Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019

Televizyon Reklamlarında Yaşlılık Temsili

Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2018

The Development of the Element of Violence Through the Characters and Narrative Structure in Animation Films

3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.97

Sine Terapi Aracılığı ile Sinema Okuryazarlığı

Filmotheraphy – Metamorphoses Konferansı, İzmir, Türkiye, 06 Haziran 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Filmlerin Gücünden Yararlanmak: Sinema Okuryazarlığı Bağlamında Sineterapi

İletişimde Serbest Yazılar, Göztaş Aylin, Editör, Literatürk Academia, Konya, ss.13-28, 2017

İletişimde Göstergebilim ve Anlamlandırma Sürecini Örneklerle Değerlendirme

İletişim Araştırmalarında Göstergebilim Yazınsaldan Görsele Anlam Arayışı, Ahmet Güneş, Editör, Literatürk Academia, Konya, ss.89-110, 2014

İletişimde Göstergebilim ve Anlamlandırma Sürecini Örneklerle Değerlendirme

İletişim Araştırmalarında Göstergebilim, Ahmet Güneş, Editör, Literatürk Yayınları, İstanbul, 2014

Türk Sinemasında İslamınTemsili: Takva

FİLM ÇÖZÜMLEMELRİ, Seyide Parsa, Editör, Multilingual, İstanbul, ss.37-66, 2008