Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Posterior Servikal Mikrodisektomi Serisi: Beş Yıllık Klinik Tecrübe.

Türk Nöroşirurji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

klivus kordomalarının endoskopik endonazal tedavi sonuçları

13. türk rinoloji kongresi, 5. ulusal otoloji nörootoloji kongresi, 1. ulusal baş boyun cerrahisi kongresi, Türkiye, 4 Mayıs - 07 Temmuz 2017

C1 and C2 screw stabilization experience of a single institute for various diagnoses

Neurosurgery: From theClassics to the future (EANS 2016), ATİNA, Yunanistan, 4 - 08 Eylül 2016

Basilar invagination, surgical techniques, radiological results and clinical outcomes

Neurosurgery: From the Classics to the future EANS 2016, Athens, Yunanistan, 4 - 08 Eylül 2016

Endoskopik Endonazal Hipofizektomiler

12. Türk Rinoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Üst Servikal Travmalarda Cerrahi Seçenekler

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016

Omurga Metastazlarında Cerrahi Planlama

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016

Servikal Travmatik Dizilim Bozuklukları

Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016

Frenik Sinir Stimülatörü İmplantasyonu: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2015

Enstrümantasyon Revizyonları Klinik ve Radyolojik Analiz

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Epiduroskopi Serisi: Avantajlar ve Dezavantajlar Işığında Hasta Seçimi

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

En Bloc Spondylectomies: Resection Via a Single Posterior Approach.

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Treatment of Basilar Invagination with Goels’ Technique

Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Lomber Anevrizmal Kemik Kistleri: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Endoskopik Transnazal Transfenoidal Yolla Opere Edilmiş Tshoma Olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği 29.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Navigasyon Eşliğinde Yapılan Endoskopik Klivoodontoidektomi Olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği 29. BilimselKongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

C1-C2 Vida Stabilizasyonu: Klinik Seri

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Servikal Posterior Mikroforaminatomi ile Opere Edilen Servikal Disk Hernileri Serisi

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Anterior Yaklaşımla Opere Edilen Lomber Kist Hidatik Olgusu: Cerrahi Teknik ve Nüanslar

Türk Nöroşirurji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Nisan 2015

Transnazal Klivo odontoidektomi

11. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015

Treatment of Basilar İnvagination with Goels Technique

8th Asia Pasific Cervical Spine Meeting, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2014