Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tramadol Use In a Patient With Brugada Syndrome and Morphine Allergy.

JOURNAL OF PAIN RESEARCH, cilt.11, ss.191-194, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Correlation between serum lactate levels and outcome in pediatric patients undergoing congenital heart surgery

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, ss.375-385, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Postoperative Outcomes of the Largest HeartMate-II Experience in Turkey

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.47, ss.1499-1502, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anesthesia for Ventricular Assist Device Placement: Experience From a Single Center

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.45, ss.1005-1008, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anesthesia for Cardiac Transplantation: Experience From a Single Center

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.45, ss.1001-1004, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Thermogenic and metabolic response to amino acid solution in brain-dead patients

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.15, ss.39-44, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Anesthetic management of Guillain-Barre syndrome in pregnancy

JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA, cilt.19, ss.299-302, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The efficacy of intrathecal morphine in post-thoracotomy pain management

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.35, ss.314-322, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The neuromuscular effects of rocuronium in elderly and young adults with or without renal failure

European Journal of Anaesthesiology, cilt.25, ss.940-946, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Ondansetron does not block tramadol-induced analgesia in mice

METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY, cilt.27, ss.629-632, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erişkin Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım Yatış Süresinde Uzama ile İlişkili Risk Faktörleri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, cilt.46, ss.283-291, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisinde Laktat Düzeyleri ile Komplikasyonlar Arasındaki İlişki.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.24, ss.74-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lidokain Toksisitesinin Lipid Emülsiyonu ile Başarılı Tedavisi

Klinik Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.36-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisi Sonrası Erken Dönemde Gelişen Komplikasyonlar ve İlişkili Etiyolojik Faktörler

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.22, ss.16-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Pediyatrik Hastada Preoperatif Otolog Donasyon

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi,, cilt.22, ss.38-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fast Track Kardiyak Anestezide Postoperatif Sedasyon için Propofol ve Deksmedetomidinin Karşılaştırılması

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.21, ss.8-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Limb Girdle musküler distrofili hastada anestezi yönetimi

Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Venous Catheter Complication: Venous Perforation and Lung Injury.

Turkish journal of anaesthesiology and reanimation, cilt.42, ss.270-2, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Pierre Robin Sendromlu Bir Olguda Anestezi Yönetimi

Ege Klinikleri Tıp Dergisi, cilt.52, ss.124-127, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sol Pnömonektomi Sonrası Ani Kollaps İyatrojenik Bir Komplikasyon

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.20, ss.113-117, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amiodaron İlişkili Tirotoksikozlu Kalp Transplantasyonunda Anestezi Yönetimi

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.19, ss.206-210, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık Kalp Cerrahisinde Postoperatif Solunum Sistemi Komplikasyonlarının Preoperatif İntraoperatif ve Postoperatif Belirleyicileri

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.19, ss.175-183, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bilateral akciğer transplantasyonunda anestezi yönetimi

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.16, ss.23-27, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radiyal arter kanülasyonunda lidokain infiltrasyonu ile lidokain prilokain krem uygulamasının karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyet Mecmuası, cilt.38, ss.418-427, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık kalp cerrahisi uygulanan hastaların nütrisyon durumunun belirlenmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.13, ss.145-150, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endovasküler cerrahi uygulanan aort anevrizmalı hastalarda anestezi yönetimi

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIV. Kongresi, Özet Kitabı, cilt.13, ss.139-144, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fast track kardiyak anestezide fentanil ve remifentanilin anestezi kalitesi ve maliyet yönünden karşılaştırılması

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, cilt.11, ss.23-29, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The use of tramadol and morphine for pain relief after abdominal hysterectomy

Clinical and Experimental Obstetrics Gynecology, cilt.32, ss.45-48, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Jinekolojik endoskopik cerrahide anestezi yaklaşımı

Klinik Bilimler ve Doktor, cilt.9, ss.778-786, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Editöre Mektup

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyet Mecmuas, cilt.30, ss.139-142, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günübirlik cerrahi anestezi uygulamalarında yüz maskesine alternatif olarak laringeal maske uygulaması

İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.40, ss.49-55, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu uygulanan olguda gelişen pnömotoraks

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyet Mecmuası, cilt.29, ss.524-526, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vazopleji Sendromunda Klinik Uygulamalar.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) 53. Ulusal Kongresi (Tark 2019), Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

Akılcı İlaç Oturumu: İdeal İnhalasyon Anestezik Ajanını Ararken: Sevofluran mı? Desfluran mı? Hemodinamik Stabilitede.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) 53. Ulusal Kongresi (Tark 2019), Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019

Pediyatrik Sol Ventrikül Destek Cihazı İmplantasyon Cerrahisinde Nitrik Oksit İnhalasyonuna Bağlı Methemoglobinemi.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 25.Ulusal Kongresi (GKDA 2019), İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019

Soğuk Aglutinin Hastalığında Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisi ve Anestezi Yönetimi.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 25.Ulusal Kongresi (GKDA 2019), İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019

Koroner Arter Bayps Greftleme Uygulanan Hemofili Hastalarında Anestezik Yaklaşım

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Tez / Antitez: Torasik Cerrahi Sonrası En İyi Analjezi Yöntemi: Paravertebral Blok.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) 52. Ulusal Kongresi (Tark 2018), 7-11 Kasım 2018, Antalya., Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Olgularla Probleme Dayalı Öğrenme: HİT ve Heparin Alternatifleri.

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXIV. Ulusal Kongresi, Çeşme, İzmir, 3-6 Mayıs 2018., Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018

İntübation Trauma

3rd Compromised Difficult Airway and Laryngotracheal Stenosis Conference, 24 - 25 Kasım 2017

Toraks Cerrahisinde Anestezi ve Fiberoptik Bronkoskopi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Eğitimi Geliştirme Kursu, Solunum ve Toraks (Modül I), İzmir, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2017

Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisinde Laktat Düzeyleri İle Komplikasyonlar Arasındaki İlişki.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 23.Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2017

Transkateter aortik Valv İmplantasyonu’nda (TAVİ) Genel Anestezi

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXIII. Ulusal Kongresi,”, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2017

Postoperatif Solunumsal Komplikasyonlar-Olgular

TARD Ege- Akdeniz Şubesi XIX. Sempozyumu, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2017

Anestezide Farkına Varma

İzmir Anestezi Günleri Sempozyumu, Türkiye, 08 Nisan 2017

Perioperatif Kardiyovasküler Komplikasyonlar

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Eğitimi Geliştirme Kursu, Kalp ve Dolaşım (Modül II), Kurs Eğiticisi, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2016

Aort Cerrahisi ve Endovasküler Aort Greftleri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Eğitimi Geliştirme Kursu, Kalp ve Dolaşım (Modül II), Kurs Eğiticisi, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2016

Non Kardiak Cerrahide Miyokardiyal Hasar

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2016

Kardiyotorasik Anestezi ve Yoğun Bakım da Kalite Yönetimi

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXII. Kongresi, Fethiye, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Tek Akciğer Ventilasyonunda Strok Volümü Değişimi SVV ile Sıvı Tedavimiz Değişti mi Retrospektif Çalışma

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXII. Kongresi, Fethiye, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016

Konjenital Kalp Cerrahisi Geçiren Pediyatrik Hastalarda Serebral Hipoksi ile Komplikasyonlar Arasındaki İlişki

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, 2-6 Aralık 2015, Antalya., Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakımda Yatış Süresinde Uzama ile İlişkili Risk Faktörlerinin Araştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, 2-6 Aralık 2015, Antalya., Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Toraks Cerrahisinde Anestezi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Eğitimi Geliştirme Kursu, Solunum ve Toraks (Modül I), İzmir, 21-22 Kasım 2015., Türkiye, 21 - 22 Kasım 2015

Becker Musküler Distrofi li Pediyatrik Olguda Sol Ventrikül Destek Cihazı İmplantasyonunda Anestezi Yönetimi Olgu Sunumu

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXI. Kongresi, Kapadokya, 23-26 Nisan 2015., Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Minimal invaziv yöntemle sol ventrikülü destekleyici cihaz takılması 4 Olguda Anestezik Yaklaşım

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXI. Kongresi, Kapadokya, 23-26 Nisan 2015., Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalarda Kan Transfüzyonunun Erken Dönem Solunumsal Morbidite Ve Mortalite Üzerine Etkisi

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXI. Kongresi, Kapadokya, 23-26 Nisan 2015., Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

İnhale Nitrik Oksit kullanımına bağlı gelişen Methomoglobinemi

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXI. Kongresi, Kapadokya, 23-26 Nisan 2015., Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Kardiyopulmoner Baypas Oturumu Serebral ve Hepatorenal Değişiklikler

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XXI. Kongresi, Kapadokya, 23-26 Nisan 2015., Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Heparin Direnci ve Protamin Reaksiyonları

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, 2-6 Aralık 2015, Antalya., Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Lobektomi Uygulanan Brugada Sendromu Tanılı Olguda Tramadol Kullanımı

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Ankara., Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014

Beyin Omurilik Sıvısı Drenaj Kateteri Çekilmesi Sonrası Epidural Hematom

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Ankara., Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014

Total Yapay Kalp Cihazı İmplantasyonunda Anestezik Yaklaşım Olgu Serisi

Transplantasyon’14, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi, Bodrum, 15-18 Ekim 2014, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014

Kardiyopulmoner Baypas kullanılmadan torakotomi ile ventriküler destek cihazı implantasyonunda anestezik yaklaşım Olgu Serisi

Transplantasyon’14, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi, Bodrum, 15-18 Ekim 2014., Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014

Anaesthetic Management in Low Birth Weight Infants Undergoing Cardiac Surgery

ASPA 2014, The Meeting of Asian Society of Paediatric Anaesthesiologists 2014, Istanbul, May 8-10, 2014., 8 - 10 Mayıs 2014

Preoperative Autologous Blood Donation in a Paediatric Patient Undergoing Cardiac Surgery

ASPA 2014, The Meeting of Asian Society of Paediatric Anaesthesiologists 2014, Istanbul, May 8-10, 2014., 8 - 10 Mayıs 2014

Uydu Sempozyumu 2 Yeni Jenerasyon Kolloid Solüsyonların Kalp Cerrahisindeki Yeri Priming solüsyonu olarak kullanımları ve kanama pıhtılaşma sistemi üzerine etkileri

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XX. Kongresi, Marmaris, 17-20 Nisan 2014., Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014

Koroner arter baypas greftleme uygulanan olgularda Diyabetes Mellitus un insidansı perioperatif morbidite ve mortalite üzerine etkileri

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XX. Kongresi, Özet Kitabı, Marmaris, 17-20 Nisan 2014., Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014

Pierre Robin Sendrom lu çocuk hastada anestezi yönetimi Olgu Sunumu

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XX. Kongresi, Özet Kitabı, Marmaris, 17-20 Nisan 2014., Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014

Kardiyopulmoner baypas kullanmadan ve tek akciğer ventilasyonu ile ventriküler destek cihazı implantasyonunda anestezik yaklaşım Olgu

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XX. Kongresi, Özet Kitabı, Marmaris, 17-20 Nisan 2014., Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014

Fast Track Recovery Uygulanan Hastalarda Erken Postoperatif Yönetim Sıvı Tedavisinin Düzenlenmesi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Bölgesel Toplantısı, İzmir, 14-15 Aralık 2013., Türkiye, 14 - 15 Aralık 2013

Açık kalp cerrahisi uygulanan pediatrik hastada preoperatif otolog donasyon

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 20-24 Kasım 2013, Antalya., Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

Koroner arter baypas greftleme cerrahisi sonrası erken dönemde gelişen komplikasyonlar ve etkileyen etiyolojik faktörler

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 20-24 Kasım 2013, Antalya., Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

What if it happens Unexpected does not mean impossible

European Resuscitation Council Congress, 25-26 Oct 2013, Krakow, Poland.Resuscitation 2013 84: S13., 25 - 26 Ekim 2013, cilt.84, ss.13 identifier

Bir kateter komplikasyonu Ven perforasyonu ve akciğer hasarı

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIX. Kongresi, Trabzon, 16-19 Mayıs 2013., Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013

Transkateter aortik kapak implantasyonunda anestezi deneyimimiz

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIX. Kongresi,Trabzon, 16-19 Mayıs 2013., Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013

Sol pnömonektomi sonrası ani kollaps Postpnömonektomi Sendromu

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIX. Kongresi, Trabzon, 16-19 Mayıs 2013., Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013

Kardiyopulmoner Baypastan Ayrılamama Nedenleri

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIX. Kongresi, Trabzon, 16-19 Mayıs 2013., Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013

Yaşlı kardiyak cerrahi hastada uzun süreli başarılı kardiyopulmoner resusitasyon deneyimimimiz

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIX. Kongresi, Trabzon, 16-19 Mayıs 2013., Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013

Geç parapleji gelişen aort anevrizması cerrahisinde beyin omurilik sıvısı drenajı amacıyla epidural kateter takılması

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIX. Kongresi, Trabzon, 16-19 Mayıs 2013., Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2013

Transsternal Timektomi Uygulanan Hastalardaki Anestezi Deneyimimiz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, Girne, KKTC, 7-11 Kasım 2012., Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Miyastenia Gravise Eşlik Eden Miyotonik Distrofili Hastada Timektomi Operasyonu İçin Anestezi Yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, Girne, KKTC, 7-11 Kasım 2012., Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Amiodaron İlişkili Tirotoksikozlu Kalp Transplantasyonunda Anestezi Yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, Girne, KKTC, 7-11 Kasım 2012., Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Guillian Barre Sendromu Tanılı Wheat Operasyonu Geçirecek Hastada Anestezi Yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, Girne, KKTC, 7-11 Kasım 2012., Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Kalp Naklinde Anestezik Yaklaşım Ege Üniversitesi Deneyimi

Transplantasyon 2012 Kongresi, 26-29 Eylül 2012, Bursa., Türkiye, 26 - 29 Eylül 2012

Endovasküler Girişimlerde Anestezi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Eğitimi Geliştirme Kursu, Kardiyovasküler Sistem (Modül II), Samsun, 4-6 Mayıs 2012., Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012

Aort Cerrahisinde Anestezi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Eğitimi Geliştirme Kursu, Kardiyovasküler Sistem (Modül II), Samsun, 4-6 Mayıs 2012., Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012

Kardiyojenik Şok

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Eğitimi Geliştirme Kursu, Kardiyovasküler Sistem (Modül II), Samsun, 4-6 Mayıs 2012., Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012

Ekstrakorporeal Yaşam Desteğinde Mekanik Ventilasyon

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Günleri 2013, İzmir, 6 Nisan 2013., Türkiye, 6 - 07 Nisan 2012

Toraks Cerrahisi Öncesi Anestezi Hazırlığı Preoperatif Değerlendirme

18.Kış Sempozyumu, 1-4 Mart 2012, Uludağ, Bursa., Türkiye, 1 - 04 Mart 2012

Endovasküler Girişimlerde Anestezi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Eğitimi Geliştirme Kursu, İstanbul, 16-18 Aralık 2011., Türkiye, 16 - 18 Aralık 2011

Aort Cerrahisinde Anestezi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Eğitimi Geliştirme Kursu, Kardiyovasküler Sistem (Modül II), İstanbul, 16-18 Aralık 2011., Türkiye, 16 - 18 Aralık 2011

İntratorasik hipertermik kemoterapi uygulanan iki hastada anestezi yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 2011., Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011

Açık kalp cerrahisi sonrası postoperatif kardiyak komplikasyonları öngören risk skorlama sistemlerinin karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Antalya, 26-30 Ekim 2011., Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011

Williams sendromlu hastada anestezik yönetim

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 2011., Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011

Vasküler Girişimlerde Nöroaksiyel Anestezinin Mortaliteye Etkisi

12.Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul, 29 Eylül-2 Ekim 2011., Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2011

Kalp Cerrahisi Sonrası Akciğer Komplikasyonları Tanı ve Tedavisi

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XVII. Kongresi, Antakya, Mayıs 2011., Türkiye, 08 Mayıs 2011

Atriyal septal defekt nedeniyle opere edilen Limb girdle müsküler distrofili olguda anestezi yönetimi

Göğüs Kalp Damar anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XVII. Kongresi, Antakya,13-17 Nisan 2011, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2011

Weaning Ventilatörden Ayırma

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2010., Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010

Lidokain toksisitesinin lipid solüsyonu ile tedavisi

Türk Anest Rean Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2010., Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010

The comparison of dexmedetomidine and propofol for postoperative sedation in fast track cardiac anaesthesia

25th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, J Cardiothorac Vasc Anesth, Vol. 24(3S),S23, 2010., 9 - 11 Haziran 2010, cilt.24, ss.23

Torakoabdominal aort cerrahisinde anestezik yaklaşım

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XVI. Kongresi, Eskişehir, Mayıs 2010., Türkiye, 05 Mayıs 2010

Sağ ventrikül çıkış yolu darlıklarında pulmoner homogreft kullanımı erken ve orta dönem sonuçları

9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2010, ss.34

Kardiyak hastalarda total intravenöz anestezi

16.Kış Sempozyumu, Uludağ, Mart 2010., Türkiye, 09 Mart 2010

Bilateral akciğer transplantasyonunda anestezi yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2009, ss.368

Bilateral pulmoner tromboendarterektomi operasyonu geçiren olguda anestezi yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2009, ss.370

Preoperatif Kardiyovasküler Değerlendirme

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2009., Türkiye, 08 Ekim 2009

Torakotomi ağrısının tedavisinde parasetamol ve lornoksikamın etkinliğinin karşılaştırılması

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XV. Kongresi, Özet Kitabı, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2009, ss.35

Thoracic paravertebral block with bupivacaine 0 25 versus intrathecal morphine for pain relief after thoracotomy

23rd Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, J Cardiothorac Vasc Anesth, Vol. 24(3S),S23, 2010., 11 - 14 Haziran 2008, cilt.24, ss.23

Infiltration of the sternotomy wound and mediastinal tube sites with levobupivacaine for postoperative pain after cardiac surgery

22nd Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, Vol. 24, 1-49, 11 - 14 Haziran 2008, cilt.24, ss.1-49 identifier identifier identifier

Torakal vertebra fraktürü olan 18 haftalık gebe hastada anestezi yönetimi

XXXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2007, ss.269

The Addition of a Tramadol Infusion to Morphine Patient Controlled Analgesia After Abdominal Hysterectomy

Joint Meeting of the ESA, Lisbon, Portugal, Eur J Anaesth, 2004, Vol 21 (suppl. 32)., 19 - 21 Eylül 2007, cilt.21 identifier

Ketamine Has No Preemptive Analgesic Effect in Patients Undergoing Abdominal Hysterectomy

Lisbon, Portugal, Joint Meeting of the ESA, Vol 21 (suppl. 32), Eur J Anaesth, 2004., 19 - 21 Eylül 2007, cilt.21 identifier identifier

The neuromuscular effects of rocuronium in elderly and young adults with or without renal failure

European Society of Anaesthesiologists (ESA), Munich, 19-21 September 2007.,Eur J Anaesthesiol, Vol. 24, 1-223, 2007., 19 - 21 Eylül 2007, cilt.24, ss.1-223 identifier

The Effects of Sufentanil and Morphine Added to Bupivacaine in Spinal Anaesthesia for Caesarean Section

XXIII Annual ESRA Congress, Greece, Vol 29 (5) (Suppl. 2), 77, W.B. Saunders, 2004., 19 - 21 Eylül 2007, cilt.29, ss.77 identifier identifier identifier

Kardiyovasküler Cerrahi ve Nütrisyon

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIV. Kongresi, Malatya, Haziran 2007., Türkiye, 05 Haziran 2007

Fallot tetralojisi nedeniyle total koreksiyon uygulanan Duchenne müsküler distrofili çocuk hastada anestezi yönetimi

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIV. Kongresi, Malatya, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2007, ss.18

Endovasküler cerrahi uygulanan aort anevrizmalı hastalarda anestezi yönetimi

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIV. Kongresi, Malatya, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2007, ss.26

Hipoplastik sol kalp sendromunda Sano modifikasyonu ile Norwood stage I operasyonu

VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2006., Türkiye, 11 - 14 Ekim 2006, ss.108

Sol endobronşiyal çift lümenli tüplerin kör yerleştirilmesinde iki tekniğin karşılaştırılması

Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği XIII. Kongresi, Özet Kitabı, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2006, ss.101

Propofole bağlı Enjeksiyon Ağrısının Önlenmesinde Tramadol ve Lidokainin Karşılaştırılması

XXXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Türkiye, 23 - 27 Kasım 2005, ss.85

Çift lümenli sol endobronşiyal tüplerin yerleştirilme derinliğinin belirlenmesi

XXXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Türkiye, 23 - 27 Kasım 2005, ss.27

Abdominal Histerektomi Operasyonlarında Ketaminin Preemptif Etkisi

XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 2003., Türkiye, 27 Kasım - 01 Aralık 2003, cilt.31, ss.92

Jinekolojik Laparoskopide Desfluranın Postoperatif Kognitif Fonksiyonlar ve Bulantı Kusma Üzerine Etkilerinin Propofol ile Karşılaştırılması

XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Türkiye, 27 Kasım - 01 Aralık 2003, ss.63

Effect of Standard Amino Acid Solution on Thermogenesis and Energy Expenditure in Conscious and Unconscious Intensive Care Patients

25th Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, Cannes, Vol. 22, S48, Elsevier, Oxford, 2003., 3 - 05 Haziran 2003, cilt.22

Thermogenic and Metabolic Response to Amino Acid Solution in Brain Dead Patients

25th Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, Cannes, Vol. 22, S47, Elsevier, Oxford, 2003., 3 - 05 Haziran 2003, cilt.22

Effect of Parenteral Glutamine Supplementation on Lymphocyte Subpopulations in Critically Ill Patients Receiving Glutamine Enriched Enteral Nutrition

25th Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, Cannes, Vol. 22, S50, Elsevier, Oxford, 2003., 08 Mayıs 2003, cilt.22

Ondansetron does not block tramadol induced analgesia in mice

4th Congress of EFIC- The European Federation Of The International Association For The Study of Pain Chapters, Prague, 2003., 9 - 12 Mayıs 2003, ss.360

Beyin Ölümünde Amino Asitlere Termojenik ve Metabolik Yanıt

IV. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, Bursa, Türkiye, 11 Aralık 2002, ss.33

Sevofluran remifentanil ve propofol remifentanil anestezisinin erken postoperatif kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi

XXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Kongre Ek Sayısı, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2002, ss.11

Ondansetron droperidol ve metoklopramidin laparoskopik kolesistektomi sonrası bulantı kusma tedavisindeki etkinliği

XXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Kongre Ek Sayısı, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2002, ss.12

Perioperative renal function during cadaveric or living donor liver transplantation with no venovenous bypass

10 th European Society of Anaesthesiologists (ESA) Anniversary Meeting and 24 th EAA Annual Meeting, Nice, vol. 19 (suppl.24), 173, Eur J Anaesth, 2002., 6 - 08 Haziran 2002 identifier identifier identifier

Evaluation of the Correlation Between Energy Expenditure and Illness Scoring Systems in Multiple Trauma Patients

24th Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, Glasgow, Vol. 21, 24, Elsevier, Oxford, 2002., 7 - 09 Mayıs 2002, cilt.21, ss.24

The Effects of Standard and Branched Chain Amino Acid Enriched Solutions on Thermogenesis and Energy Expenditure of Unconscious Intensive Care Patients

24th Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, Glasgow, Vol. 21, 23, Elsevier, Oxford, 2002., 7 - 09 Mayıs 2002, cilt.21, ss.23

Incidence of postdural puncture headache after saddle block with bupivacaine or bupivacaine plus fentanyl in patients undergoing perianal surgery

10th European Society of Anaesthesiologists (ESA) Anniversary Meeting and 24th EAA Annual Meeting, Nice, Vol. 19 (suppl.24), 101, Eur J Anaesth, 2002., 6 - 09 Nisan 2002, cilt.19

Kitap & Kitap Bölümleri

Özel Hasta Gruplarında Antikoagülasyon Yönetimi.

Hasta Kan Yönetiminde Ortak Görüş., Türkan Kudsioğlu, Serkan Ertugay., Editör, Sözkesen Matbaacılık, ss.79-87, 2019

Vasküler Cerrahide Postoperatif Ağrı

Postoperatif Ağrı Tedavisi, Yüksel Erkin, Sevda Özkardeşler, Editör, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti, ss.219-241, 2019

Kardiyak Cerrahide Anestezi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi, Gülay Ok, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, ss.277-293, 2018

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım

Açık Kalp Cerrahisinde Anestezi ve Yoğun Bakım, SEDEN KOCABAŞ, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, 2018

Açık Kalp Cerrahisinde Preoperatif Anestezik Yaklaşım

Açık Kalp Cerrahisinde Anestezi ve Yoğun Bakım, SEDEN kOCABAŞ, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, 2018

Pediatrik Kardiak Transplantasyonda Anestezik Yaklaşım

Pediatrik Kalp Cerrahisinde Anestezi, Pervin Sutaş Bozkurt, Editör, O’Tıp Kitabevi ve Yayıncılık, ss.330-343, 2018

Kardiyak Cerrahide Anestezi

Güncel Anestezi Ders Notları ed Gülay Ok 324 343 Derman Tıbbi Yayıncılık ISBN 978 605 5121 28 0 Ankara Şubat 2016, Gülay Ok, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, ss.324-343, 2016

Off-pump Koroner Arter Bypass Greftleme Cerrahisinde Anestezik Yaklaşım

Kalp ve Anestezi, Aslı Dönmez, Editör, İntertıp Yayınevi, 2015

Konjenital Kalp Cerrahisinde Preoperatif Anestezik Yaklaşım

Konjenital Kalp Cerrahisi ve Anestezi, Seden Kocabaş, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, İzmir, ss.85-110, 2014

Konjenital Kalp Cerrahinde İntraoperatif Anestezik Yaklaşım

Konjenital Kalp Cerrahisi ve Anestezi, Kocabaş Seden, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, İzmir, ss.111-148, 2014

Konjenital Kalp Cerrahisinde Yoğun Bakım

Konjenital Kalp Cerrahisi ve Anestezi, Kocabaş Seden, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, İzmir, ss.149-166, 2014

Kardiyovasküler Anatomi ve Fizyoloji

Klinik Anestezi, Editör: Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, Çeviri Editörü: Günaydın, Berrin, Demirkıran Oktay, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, 2011

Yenidoğan Resusitasyonu

Obstetrik Acillere Yaklaşım ve Obstetrik Anestezi Analjezi Ayın kitabı 102 ed V Fırat, Fırat Vicdan, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, 2003

Riskli Gebelerde Anestezik Yaklaşım

Obstetrik Acillere Yaklaşım ve Obstetrik Anestezi Analjezi Ayın kitabı 102 ed V Fırat, Fırat Vicdan, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, 2003