Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Adding Maize Silage as a Co-Substrate for Anaerobic Animal Manure Digestion

INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY, cilt.12, ss.453-460, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biyokütle enerjisine sektörel yaklaşım İzmir örneği

Mühendis ve Makina, cilt.54, ss.78-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş enerjisi destekli biyogaz sistemlerinde ekzerji analizi yaklaşımı

Mühendis ve Makina, cilt.51, ss.1-7, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Opuntia ficus indica ve Sığır Atığının Kofermentasyonu ile Biyogaz Üretiminin Araştırılması

Uluslararası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi GAPYENEV-2018, Şanlıurfa, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.136-139

FERMENTABLE SUGAR PRODUCTION FROM NUT SHELL HUSK WITH THREE ECO FRIENDLY CONVERSION METHODS

BIOENG '16IV. INTERNATIONAL BIOENGINEERING CONFERENCE, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, cilt.1, ss.36-41

Biyorafineri yaklaşımıyla üretilen ürünler ve ekonomisi

2. Biyokütle Kış Okulu, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Nisan 2015, cilt.1

Thermophilic Dark Fermentative Biohydrogen Production from Anaerobically Digested Cattle Manure

1st International Biogas and Compost Workshop, Antalya, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2014

Preparing a Hydrogen Producing Microflora From Anaerobic Digested Cattle Manure For Two Phase Combine H2 And CH4 Production Systems

Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment (ICWEE'2013), İzmir, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2013

Improving an anaerobic co digestion performance using rural based agricultural wastes

International IWA-Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops, Vienna, Avusturya, 28 Ağustos - 01 Eylül 2011

Biomass Energy Technologies

Die Rolle und Bedeutung umweltfreundlicher Technologien und regionaler Ressourcen bei Bewaltigung der Energieprobleme in der Turkei und in der Europaischen Union, Humboldt Kolleg İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 Ekim 2010, ss.79-80

Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemlerinde Ekserji Analizi Yaklaşımı

4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2009

Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemlerinde Ekserji Analizi Yaklaşımı

4. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, Mersin, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2009, ss.161-171

Tavuk Atığından Biyogaz Üretimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar