Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The investigation of asymptomatic swallowing disorder through surface electromyography in the geriatric population

AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH, cilt.32, ss.1567-1576, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

IMPROVING THE COUNSELING SYSTEM IN EGE UNIVERSITY MEDICAL FACULTY: IT’S WORTH IT!

Turkish Journal Of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi, cilt.43, ss.20, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Postgraduate Theses Related to Aging in Turkey

International Journal of Caring Sciences, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Celiac and Crohn’s Disease in an Elderly Patient

European Journal Of Geriatrics And Gerontology, cilt.1, ss.36-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Platelet function and insulin resistance in aged and middle-aged obese female patients

Medicine Science International Medical Journal, cilt.7, ss.813, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A novel predictor in acute kidney injury: Neutrophil to lymphocyte count

Ege Tıp Dergisi, cilt.57, ss.8-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sarkopeni ve kırılgan yaşlı

Türkiye Klinikleri J Geriatr-Special Topics, cilt.3, ss.157-162, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı diyabetik hastada beslenme destek tedavisi

Türkiye Klinikleri Geriatri Özel Dergisi, cilt.2, ss.56-61, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plasma 25-hydroxyvitamin D Status and Tooth Loss: A Case Report with Review of Literature

Medicine Science International Medical Journal, cilt.5, ss.21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlının aşırı teşhis ve tedaviden korunması

Ege Tıp Dergisi, cilt.54, ss.57-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Geriatrik Hastalarda Aneminin Değerlendirilmesi

TEPECİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ DERGİSİ, cilt.25, ss.43-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanede yatan geriyatrik hastalarda aneminin değerlendirilmesi

İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, cilt.25, ss.43-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geriatrics in Turkey

Health Management, cilt.15, ss.78-79, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hastanede yatan geriatrik hastalarda aneminin degerlendirilmesi

Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi Degisi, cilt.25, ss.43-48, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metabolik alkaloz tanı ve tedavisi

Türkiye Klinikleri Nefroloji Özel sayı, cilt.7, ss.96-100, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yaşlıda hipertansif acillere yaklaşım

Ege Tıp Dergisi, cilt.53, ss.1-6, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fever induced by isoniazid

Advances in Aging Research, cilt.3, ss.59-61, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Lack of Association of Insulin Receptor Substrate Gene Polymorphisms with Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Medicine Science International Medical Journal, cilt.2, ss.830, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Servise Başvuran 65 Yaş ve Üzeri Hastaların Özellikleri

Akademik Geriatri, cilt.3, ss.41-46, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılarda Nütrisyon Desteği

Turkiye Klinikleri Journal of Nephrology Special Topics, cilt.4, ss.38-44, 2011 (Hakemsiz Dergi)

ENKAPSULE PERİTON SKLEROZU MODELİNDE ALOE VERA NIN PERİTON MORFOLOJİSİ VE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

TÜRKİYE KLİNİKLERİ NEFROLOJİ ÖZEL SAYISI, cilt.3, ss.95-104, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kapsamlı geriatrik değerlendirme

Ege Tıp Dergisi, cilt.49, ss.19-30, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Low Levels of 1.25-Dihydroxy Vitamin D is associated with All-cause Mortality in Prevalent Hemodialysis Patients

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, cilt.19, ss.11-16, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DÜŞÜK SERUM 1,25 DİHİDROKSİ VİTAMİN D SEVİYESİ PREVELAN HEMODİYALİZ HASTALARINDA TÜM NEDENLİ MORTALİTE ÖNGÖRÜCÜSÜDÜR

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, cilt.19, ss.11-16, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The (Re) arrangement of hospital consultation services: A needs assessment study: scientific letter

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.29, ss.724-732, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Re Arrangement of Hospital Consultation Services A Needs Assessment Study

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.29, ss.724-732, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekimler ve ilaç firma temsilcileri bir özel çalısma modülü

Tıp Eğitimi Dünyası, ss.21-30, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EGE TAZELENME ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLANMAYA BAKIŞLARI

2. Uluslararası Keyifli yaş Alma Fuar ve Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2019, ss.76-77

EGE TAZELENME VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME

II.ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUAR VE KONGRESİ, 17 - 19 Ekim 2019, ss.117-127

İÇ HASTALIKLARI SERVİSİNDE YATMAKTA OLAN HASTALARIN BAKIM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

2. ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2019

Human APRIL, FGF-21 and adhesion molecules in older patients with diabetes mellitus in relation with cognitive function

15th International Congress of the European Geriatric Medicine Society, Krakow, Polonya, 25 - 27 Eylül 2019, cilt.10, ss.1-325 Creative Commons License identifier

DIFFERENCES IN GRIP STRENGTHMEASUREMENT METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF SARCOPENIA IN TURKISH STUDIES

2nd International and 12th Academic Geriatric Congress, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, ss.159-160

Is dysphagia associated with sarcopenia with the revised EWGSOP2 diagnostic criteria at the hospital in older adults?

3. Uluslar arası 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Şubat 2019, ss.31-35

Türkiyede bir ilk: Geriatrik Terimler Sözlüğü

3. Uluslar arası 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Şubat 2019

Determination of hand grip strength in healthy adults in Izmir in the context of medical school education

14th International Congress of the European Geriatric Medicine Society, Almanya, 10 - 12 Ekim 2018, cilt.9, ss.1-367 Creative Commons License identifier

İLERİ YAŞTA PSİKOZ OLGUSU AFEKTİF BOZUKLUK VE DEMANS BİRLİKTELİĞİ

2. ULUSLARARASI 11. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018

OSTEOPOROZDA GÜNCEL TEDAVi

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir ileri yaş sempozyumu, 21 - 22 Mart 2018

İlerı· yas¸ta psı·koz olgusu; afektı·f bozukluk ve demans bı·rlı·ktelı·gˆı·

2. ULUSLARARASI 11. ULUSAL I·ZMI·R I·LERI· YAS¸ SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.144

Hand Grip Strength Does Not Differ among Elderly Patients with Diabetes Mellitus According to Different HbA1c Levels

100th The Endocrine Society’s Annual Meeting , ENDO 2018, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Mart 2018 identifier

İMMUNKOMPETEN HASTADA BEYİN LENFOMA OLGUSU

İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda İlaç Tedavisi Sempozyumu, Türkiye, 01 Mart 2018

KRONİK TRAVMAYA SEKONDER REKTOVAJİNAL FİSTÜL (RVF) OLGUSU

İleri Yaşta Kronik Hastalıklarda İlaç Tedavisi Sempozyumu, Türkiye, 01 Mart 2018

ileri yaşta vitamin d ile lipidler arasındaki ilişki

İleri yaşta kronik hastalıklarda nütrisyon sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 Ekim 2017

GİS KANSERLİ GERİATRİK HASTALARDA SARKOPENİ, SARKOPENİK OBEZİTE VE FAZ AÇISI

Ululslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar, 5 - 07 Ekim 2017

Prevalence of sarcopenia and factors related to sarcopenia in the community-dwelling elderly

13th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, 20 - 22 Eylül 2017 identifier

Doctorate in health of elderly in Izmir, Turkey, a new perspective

Uluslararası İzmir Keyifli yaş alma fuarı ve kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.53

Yaşlı Ölümlerinde Adli İnceleme Erzurum Deneyimi

9.Akademik Geriatri Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2017, ss.27

Is Renal Cell Carcinoma (RCC) Beeing Overlooked in the Elderly Patient?

uluslararası akademik geriatri kongresi 2017, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Nisan 2017

Yaşlı Dostu Hastane Projesi

International Congress on Academic Geriatrics 2017,April 12-16,2017,Calista OtelAntalya, 13 Nisan 2017 - 16 Ocak 2018

Weight loss in the elderly

International congress on academic geriatrics, 12 - 16 Nisan 2017 identifier

A BEDSIDE ALARMING : NEUTROPHYL TO LYMPHOCITE RATIO IN ACUTE KIDNEY INJURY

32. ULUSAL NEFROLOJİ,HİPERTANSİYON,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 Ekim 2015, ss.122

Neuropathic pain questionnaire in diabetic elderly patients

11th International Congress of the European Union Geriatric Medicine Society, Oslo, Norveç, 16 - 18 Eylül 2015, cilt.6, ss.64

Functional Dependency Rates of the Inhabitants of Bornova District over the Age of 65 and the Affecting Factors

The International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress, Dublin, İrlanda, 23 - 26 Nisan 2015

Evaluatıon of Anemıa ın Gerıatrıc Inpatıents

10. International Congress of the European Union Geriatric Medicine, 17 Eylül 2014

Deliryum or not delirium

7. Akademik Geriatri kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Mayıs 2014, cilt.1, no.1, ss.231

TÜRKİYEDE BİR HEMODİYALİZ HASTASININ GERÇEK MALİYETİ

27. ULUSAL NEFROLOJİ,HİPERTANSİYON,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 Eylül 2010, ss.25

MATRİKS METALOPROTEINAZ İNHİBİTÖRÜ DOKSİSİKLİNİN PERİTON SKLEROZUNA ETKİSİ

27. ULUSAL NEFROLOJİ,HİPERTANSİYON,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 Eylül 2010, ss.18

YAŞLILARA YAPILAN NATİV BÖBREK BİYOPSİLERİ ARTMAKTADIR: 14 YILLIK EGE ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

27. ULUSAL NEFROLOJİ,HİPERTANSİYON,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 Eylül 2010, ss.64

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLUŞTURMA PROTOKOLÜNDE PRATİK BİR MODEL

27. ULUSAL NEFROLOJİ,HİPERTANSİYON,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 Eylül 2010, ss.67

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA PERİTONİTLERDE MİKROBİYOLOJİK TANI :10 YILLIK EGE ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

27. ULUSAL NEFROLOJİ,HİPERTANSİYON,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 Eylül 2010, ss.88

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE ETYOLOJİYE GÖRE PROGRESYON: EGE ÜNİVERSİTESİ 9 YILLIK DENEYİM

27. ULUSAL NEFROLOJİ,HİPERTANSİYON,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 22 Eylül 2010, ss.62

Elevated Plasma 3 Nitrotyrosine Levels in Hemodialysis Patients

International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences, 24-27 Haziran, Çeşme, 24 - 27 Haziran 2010

ANJİOGENEZ İNHİBİTÖRÜ SUNİTİNİB İLE PERİTON FİBROZİSİNİN ÖNLENMESİ

26. ULUSAL NEFROLOJİ,HİPERTANSİYON,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 Kasım 2009, ss.7

Glycosylated Hemoglobin (HbA1c) as a risk factor for coronary artery calcification in nondiabetic hemodialysis patients

ASN (American Society of Nephrology) Renal Week, San Diago, Amerika Birleşik Devletleri, 27 Ekim 2009, ss.1459

Low Level of 1,25-Dihydroxy Vitamin D Is Associated with Mortality in Prevalent Hemodialysis Patients

Renal Week 2008: American Society of Nephrology (ASN) Annual Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 04 Kasım 2008

RENİN-ANJİOTENSİN SİSTEM İNHİBİSYONU SKLEROZAN ENKAPSULE PERİTONİTİ GERİLETEBİLİR

24. ULUSAL NEFROLOJİ,HİPERTANSİYON,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 14 Kasım 2007, ss.47

Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi: İntörn Bakış Açısı

IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 03 Kasım 2004, ss.451

EÜ. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 Haziran 2001, ss.50

Hepatitis G Virus (HGV) does not cause liver disease in renal transplantation (RT).

XXXVI Congress of the European Renal Association and European Dialysis and Transplant Association Abstracts book, p: 387, 5 - 08 Eylül 1999, ss.387 identifier

Laparoscopic management of peritoneal dialysis catheters.

6th World Congress of Endoscopic Surgery, ROMA, İtalya, 01 Ocak 1998 identifier identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşlılık

Yaşlılıkta Enfeksiyonlar, Şükran Köse, Ata nevzat Yalçın, Rıza Hakan Erbay, Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, ss.1-8, 2019

Böbreğin Yaşlanması

Yaşlı Fizyolojisi, Kılavuz Aslı, Savaş Emine Sumru, Akçiçek Selahattin Fehmi, Editör, Us Akademi Yayınevi, İzmir, ss.153-168, 2019

Health and Illness as a State of Being Human

Plant and Human Health, Volume 1, Ozturk, M., Hakeem, K.R., Editör, Springer International Publishers, Cham, ss.53-64, 2018

Yaşlılık ve sarkopeni

Geriatrik sendromlarda yeni ufuklar, Savaş S, Editör, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi Müdürlüğü, İzmir, ss.79-96, 2018

60 Tazelenme Ünivrsitesi: Sorumluluk Meşalesi

Gerontoloji Bakım ve Sağlık II.Cilt, İsmail Tufan, ithat Durak, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.77-85, 2018

Health and illness as a state of being human

Plant and Human Health, Volume 1. Ethobotany and Physiology, Munir Ozturk, Khalid Rehman Hakeem, Editör, Springer International Publishing, Cham, ss.53-64, 2018

Kapsamlı geriatrik değerlendirmede interdisipliner ve multidisipliner ekip kavramları.

Türkiye Klinikleri, Prof.Dr.Burcu Balam Yavuz, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.8-11, 2018

Yaşlılarda düşme ve düşmeyi önleme yolları

İzmir Büyük İzmir Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, İzmir, 2017

Kırılganlık El Kitabı

İzmir İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İzmir, 2017

İleri Yaşta Kas Erimesi El Kitabı

İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, İzmir, 2017

Yaşlıda Beslenme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, İzmir, 2017

Çoklu İlaç Kullanımı

İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, İzmir, 2017

Nütrisyonel bozuklukların altında yatan endokrinolojik değişiklikler

Yaşlıda Malnütrisyon ve Tedavisi, Servet Arıoğul, Editör, Bilimsel Tıp, 2013