Arş.Gör.Dr.

SELAHATTİN KARAGÖZ


Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü

Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2013 - 2019

2013 - 2019

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diller Ve Kültürlerarası Çeviribilim (Dr), Türkiye

2009 - 2012

2009 - 2012

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim (Yl), Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Amatörler, Uzmanlar, Kâşifler: Türkiye'de Video Oyun Çevirileri ve Yerelleştirme Süreci

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2011

2011

Yüksek Lisans

Korku Yazını Çevirilerine Dizgesel Bir Yaklaşım: Howard Phillips Lovecraft Örneği

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim (Yl)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Mütercim-Tercümanlık

Akademik Unvanlar / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2007

2007

Upgrading scrap tire derived oils using activated carbon supported metal catalysts

UCAR S. , KARAGOZ S. , Yanik J. , YUKSEL M. , SAGLAM M.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.29, ss.425-437, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

Copyrolysis of scrap tires with waste lubricant oil

UCAR S. , KARAGOZ S. , Yanik J. , SAGLAM M., YUKSEL M.

FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.87, ss.53-58, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

Evaluation of two different scrap tires as hydrocarbon source by pyrolysis

UCAR S. , KARAGOZ S. , OZKAN A. N. , Yanik J.

FUEL, cilt.84, ss.1884-1892, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2002

2002

Conversion of polymers to fuels in a refinery stream

UCAR S. , KARAGOZ S. , Karayildirim T. , Yanik J.

POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, cilt.75, ss.161-171, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Fan Localisation Practices in Turkey: A Comparative Case Study

KARAGÖZ S.

Fun for All V : International Conference on Video Game Translation, Barcelona, İspanya, 7 - 08 Haziran 2018

2018

2018

Paratexts of Digital Games: A Modest Proposal for A NewDefinition

KARAGÖZ S.

12TH INTERNATIONAL IDEA CONFERENCE: STUDIES IN ENGLISH, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018

2016

2016

Unit Analysis Model Revisited: Assessment of Video Game Localization

KARAGÖZ S.

Creativity inTranslation/Interpretation andInterpreter/Translator Training, Napoli, 5 - 06 Mayıs 2016

2016

2016

“Türkiye’de Dijital Oyun Yerelleştirme Süreci ve Süreç Bileşenleri”

KARAGÖZ S.

OKAN ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ ELİF DALDENİZ BAYSAN ÇEVİRİBİLİMDE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KOLOKYUMU VII, İstanbul, Türkiye, 11 Mart 2016

2014

2014

Deconstructing Horror andReassembling Horror Elements through Ideology:The Case of Turkish Horror Fiction

KARAGÖZ S.

Myth-Making Across Boundaries: Literature Cultural Studies Conference, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014

2014

2014

Gulyabani’den Zifir KaranınMavisi’ne Türkiye’de KorkuYazını

KARAGÖZ S.

V. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ KONGRESİYEREL BAĞLAMLAR, KÜRESEL YAKINLIKLAR Edebiyatta, Kültürde ve Sanatta Geçişler, Kopuşlar, Yenileşmeler, Mersin, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

2014

2014

Using In-Game Narrative As Manufacturing Consent Device In Moral Based Video Game Narrative: Through New Mode of Poetics in Videogame

KARAGÖZ S.

8TH International IDEA Conference : Studies in English, Muğla, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2014

2012

2012

Türk Yazın DizgesindeKorku YapıtÇevirilerine Biçemsel BirYaklaşım: Howard PhillipsLovecraft Örneği

KARAGÖZ S.

POST-GRADUATE STUDENT CONFERENCE ON ENGLISH LITERATURE AND TRANSLATION STUDIES, Ankara, Türkiye, 17 Mayıs - 18 Şubat 2012


Burslar

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Video Game Localisation: Actors, Fields and Institutions

Üniversite

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 314

h-indeksi (WOS): 7