Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1994 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

 • 2012 - 2017Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansTemel Gazetecilik

 • LisansAraştırmacı Gazetecilik ve Uygulamaları

Yönetilen Tezler

 • Toplumsal hareketler bağlamında medyada HES projelerinin sunumu

  AKÇALI S.

  A.ATALAY(Öğrenci), Doktora, 2017

 • "Haberdeki şiddet: Türk yazılı basınında nefret söylemi üzerine bir inceleme"

  AKÇALI S.

  D.ÇABA(Öğrenci), Doktora, 2017

 • Tüketim kültürünün yaygınlaştırılmasında bir araç olarak yazılı basında magazinleşme olgusu

  AKÇALI S.

  M.MADAK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Medya arası gündem belirleme kuramı çerçevesinde Hürriyet ve Twitter üzerine bir çalışma

  AKÇALI S.

  G.MELEK(Öğrenci), Doktora, 2015

 • Gündelik yaşam estetiğinin muhafazakar biçimi: Muhafazakar yazılı basında yeni yaşam tarzları

  AKÇALI S.

  S.YÜCEBAŞ(Öğrenci), Doktora, 2013

 • Görüntünün ontolojisi ve kavramsal fotoğraf

  AKÇALI S.

  Ö.ALANKA(Öğrenci), Doktora, 2012

 • Kent kültürü perspektifinden kültür-sanat gazeteciliği: Kent Dergisi örneği

  AKÇALI S.

  M.BADİOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011

 • Türk basınında yaşanan dönüşümün gazeteci kimliğine yansıması Türkiye'de medya profesyonelinin iş doyumu ve mesleğiyle aidiyet ilişkisi üzerine analiz çalışması

  AKÇALI S.

  G.EROL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010

 • Yazılı ve görsel basındaki reklamlarda bilim imgesi

  AKÇALI S.

  M.YÜCEBAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004

 • İnternet ortamında haber sunumunun gazetecilik bakış açısıyla değerlendirilmesi

  AKÇALI S.

  S.SAVAŞERİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003

 • Değişen iletişim ortamı, yeni medya ve internet gazeteciliği

  AKÇALI S.

  M.KARADUMAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002

 • Türk basınında gazetecinin etik kimliği

  AKÇALI S.

  H.TOKER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001