General Information

Institutional Information: Faculty Of Education, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Metrics

Publication

30

Citation (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (WoS)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Biography

İstanbul'da doğan Selda Şan, Şehit Öğretmen Neşe Alten İlköğretim Okulu'nda ilköğretim eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Eyüp Otakçılar Lisesi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'ni kazanmış, 2009 yılında ise aynı üniversitede Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı'nda çift ana dal programına kaydolmuştur. 2012 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı'ndan Yüksek Onur Öğrencisi - Fakülte Birincisi olarak mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitimi alanında Yüksek Lisans eğitimine başlamış ve 2013 yılında ise Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı'ndan Yüksek Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Aralık 2014 tarihinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış, Ocak 2015 tarihinde ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği/Eğitimi alanında doktora hayatına başlamıştır. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca 2015 Yurt İçi Doktora Programı kapsamında TÜBİTAK bursiyeri olan Selda Şan, 2018-2021 yılları arasında Araştırma Görevlisi; 2022 yılı itibariyle Dr. Öğr. Üyesi olarak Ege Üniversitesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalında görev yapmaktadır. AB üyesi ülkelerden biri olan Macaristan'ın vatandaşlık eğitim sistemini araştırmak için Szeged Üniversitesi'nde Misafir Araştırmacı olarak araştırmalar yapmıştır.   

Sosyal Bilgiler Eğitimi, Öğretmen Eğitimi ile ilgili önemli kongre/sempozyum/çalıştaylarda görev almıştır. EPDAD Eğitim Fakülteleri Lisans Programları Akreditasyon Derneği kapsamında değerlendirici üye olarak görev almaktadır. EPDAD'ın kurulmasına zemin hazırlayan çalıştaylarda düzenleme kurulu içerisinde görev almış, EPDAD El Kitabı'nın oluşturulmasında yayın kurulu içerisinde yer almıştır. Sosyal Bilgiler öğretiminde vatandaşlık eğitimi ve öğretmen eğitimi ile ilgili akademik çalışmalar yapan Şan, uluslararası bağlamda ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları ile ilgili araştırmalar da yapmaktadır.  


Selda Şan was born in Istanbul. She completed her primary education in Şehit Öğretmen Neşe Alten Primary School. She graduated from Eyüp Otakçılar Foreign Language Intensive High School in 2008. She enrolled in Social Studies Teacher Education at Marmara University in 2008. Then in 2009, she also enrolled in a double major program in the Department of Turkish Language Teacher Education at the same university. In 2012, she graduated from the Department of Social Studies Teacher Education as a High Honor Student/top of the faculty. In the same year, she started her mater education at Marmara University, Social Studies Teacher Education, and graduated from Turkish Language Teacher Education as a High Honor Student in 2013. In December 2014, she completed her master's degree and in January 2015, she started her Ph.D. at Marmara University, Social Studies Teacher Education. Selda Şan, who is a TUBITAK scholarship within the scope of the 2015 Domestic Doctorate Program by TUBITAK [The Scientific and Technological Research Council of Turkey] Scientist Support Programs Presidency, started to work as a Research Assistant at Ege University in 2018, in the Department of Social Studies Teacher Education. In 2022 she started to work as assistant professor in the same depertmant. In 2019, she researched as a Guest Researcher at Szeged University to investigate Hungary's citizenship education system, one of the EU member states.

She has taken part in important congresses / symposiums / workshops on Social Studies Education and Teacher Education. Within the scope of EPDAD Accreditation Association of Faculty of Education Undergraduate Programs, she has also taken part as an evaluator member. She took part in the organizing committee of the workshops that prepared the foundation of EPDAD and in the publication of the EPDAD Handbook. Şan conducts academic studies on citizenship education and teacher education in social studies education, studies on different countries' social studies education programs in the  international context.

Contact

Email
selda.san@ege.edu.tr
Other Email
seldasanege@gmail.com
Web Page
https://avesis.ege.edu.tr/selda.san
Office Phone
+90 232 311 3371
Office
210
Address
Erzene Mah., Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 210 numaralı ofis. 35040 Bornova/İzmir