Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

 • 2010 - 2016Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

 • 2003 - 2010Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

 • 1998 - 2003Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

 • 1990 - 1998Araştırma Görevlisi

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Senato Üyesi

  Ege Üniversitesi

 • 2016 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

 • 2010 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

 • 2012 - 2015Dekan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

 • 2003 - 2009Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansSoil Mechanics II

 • Lisanszeminlerin mühendislik özellikleri

Yönetilen Tezler

 • BİYOPOLİMER KATKISI İLE İYİLEŞTİRİLEN ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ, ALTUN S. , H.ÖZENÇ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Silt içeriğinin kumların dinamik zemin özelliklerine etkisi, Altun S. , E.KARAKAN(Öğrenci), Doktora, 2015
 • Mika içeriği ve inceliğinin kumların dayanım ve sıkışma özelliklerine etkisi, ALTUN S. , S.EBRAHİMZADEH(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Çimento ile stabilize edilen kil zeminin sodyum ve magnezyum sülfatlı çözeltiler etkisinde davranışı, ALTUN S. , İ.KALIPCILAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Geoteknik mühendisliğinde performansa dayalı tasarım metotlarının kullanılması, Altun S. , Ş.ÇAĞLAR(Öğrenci), Doktora, 2014
 • Elektrik ark fırını (EAF) cürufu katkısının zeminlerin mühendislik özellikleri üzerine etkisi, ALTUN S. , M.KAZEM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2011
 • Fiberle rastgele donatılandırmanın kum zeminlerin mekanik özelliklerine etkisi, ALTUN S. , N.UĞUR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2009
 • Görüntü işleme teknikleri kullanarak farklı türde zeminlerin mikroyapısal özelliklerinin belirlenmesi, Altun S. , A.SEZER(Öğrenci), Doktora, 2008
 • Geotekstil donatılı kum zeminlerde mekanik davranışın belirlenmesi, ALTUN S. , Ş.ÇAĞLAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Bir boyutlu akım problemlerinin çözümünde taşıma matrisi yöntemi., ALTUN S. , R.DANESHFARAZ(Öğrenci), Doktora, 2008
 • C sınıfı uçucu kül katkılı siltlerin dayanım ve donma-çözülme direncinin deneysel olarak incelenmesi, ALTUN S. , A.EROL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Yol inşaatlarında sıkıştırılmış zeminlerin kontrol parametreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, ALTUN S. , E.GEDÜK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005