Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 2003 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1991 - 1995 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1985 - 1990 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2003 Doktora

  Burulmalı kesme deney aleti ile zeminlerin dinamik davranış özelliklerinin belirlenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

 • 1995 Yüksek Lisans

  Makina temellerinde deprem etkisi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce