Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sustainability of cement-stabilised clay: sulfate resistance

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-ENGINEERING SUSTAINABILITY, cilt.171, ss.254-274, 2018 Özet
Link

Sustainability of cement stabilised clay: sulfate resistance

Proceedings Of The Institution Of Civil Engineers-Engineering Sustainability, cilt.171, ss.254-274, 2018

EFFECT OF FRACTAL DIMENSION ON THE STRAIN BEHAVIOR OF PARTICULATE MEDIA

FRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY, cilt.24, 2016 Özet

Evaluation and use of clustering algorithms for standard penetration test data classification

AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN ANALYSIS AND MANUFACTURING, cilt.29, ss.55-64, 2015 Özet

Evaluation of Cyclic Stress-Strain and Liquefaction Behavior of Izmir Sand

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.39, ss.7513-7524, 2014 Özet

Geostatistical interpolation for modelling SPT data in northern Izmir

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, cilt.38, ss.1451-1468, 2013 Özet

ADAPTIVE NEURO-FUZZY APPROACH FOR SAND PERMEABILITY ESTIMATION

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, cilt.9, ss.231-238, 2010 Özet

Method for optimal vertical alignment of highways

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT, cilt.162, ss.177-188, 2009 Özet

Fatigue analysis of stabilised cement with image processing

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT, cilt.161, ss.197-206, 2008 Özet

Dependence of dynamic shear modulus of uniform sands on stress level and density

CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS, cilt.23, ss.101-116, 2006 Özet

Soil clustering by fuzzy c-means algorithm

ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, cilt.36, ss.691-698, 2005 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparison of Engineering Properties of a Soil Stabilized with Calcium Carbide and Cement

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1-7

Sulfate attack on cement stabilized clay: microstructural analyses

3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE’18), 24 - 27 Nisan 2018, ss.291

KALSİYUM KARBÜR İLE İYİLEŞTİRİLEN BİR ZEMİNİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

Yedinci Uluslararsı Katılımlı Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2017

CYCLIC BEHAVIOR OF A DENSE NONPLASTIC SILT

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017
Link

Mechanical behavior of clay stabilized using granulated recycled glass, silica fume and cement

4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2017), Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.565

Site Specific Response Analysis of a Soil Deposit With Different Techniques – A Case Study

3rd International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering (PBD-III), 16 - 19 Temmuz 2017

Excess pore water generation of fiber reinforced sand specimens under cyclic loading

3rd International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering (PBD-III) in Vancouver, BC, Canada, 16 - 19 Temmuz 2017

Physical properties of sepiolite clay nanofibers modified bitumen

Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, BCRRA2017, Athens, Greece, 2017, 28 - 30 Haziran 2017

An investigation into relevance between fractal dimension and dynamic behavior of pure granular materials

Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, BCRRA2017, Athens, Greece, 2017, 28 - 30 Haziran 2017

Usage of ion-irradiated recycled polypropylene as modifier in bituminous binder

Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, BCRRA2017, Athens, Greece, 2017, 28 - 30 Haziran 2017

Modification Of Bitumen By Maleic Anhydride Grafted Recycled High Density Polyethylene

3rd İnternational Conference on Engineering and Natural Sciences, ICENS, Budapest, 2017, 3 - 07 Mayıs 2017

Freeze Thaw Effects On Consolidation Properties Of Xanthan Gum Treated Kaolin

3rd İnternational Conference on Engineering and Natural Sciences, ICENS, Budapest, 2017, 3 - 07 Mayıs 2017

Strength Properties of Kaolin Treated by Guar Gum

International Conference on Engineering Technology and Innovation, ICETI, Sarajevo, 2017, 22 - 26 Mart 2017

Evaluation of FT-Parafin Modifier on Physical Properties of Bitumen

International Conference on Engineering Technology and Innovation, ICETI, Sarajevo, 2017, 22 - 26 Mart 2017

Effects of maleic anhydride grafted recycled low density polyethylene on bitumen

International Conference on Engineering Technology and Innovation, ICETI, Sarajevo, 2017, 22 - 26 Mart 2017

Dynamic triaxial tests on fiber reinforced clayey sand

3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2016), Antalya, Türkiye, 19 - 24 Ekim 2016

ZEMİNLERİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE DONMA ÇÖZÜLME ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016

Fiber Donatılı Gevşek Ve Orta Sıkı Kumların Sıvılaşma Davranışları

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, ss.249-256

New relationships on the compressibility of remolded clays

4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 2 - 04 Haziran 2016

Use of Cement and Granulated Glass for Stabilization of Clay

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 19 - 20 Mart 2016

Effects of Fibre Reinforcement on Liquefaction Behaviour of Poorly Graded Sands

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 13 - 17 Haziran 2016, cilt.161, ss.538-542 Özet

Strength development and post freeze thaw behavior of kaolin reinforced with fibers

15ARC Asian Regional Conference on Soil Mechanics, Fukuoka, Japan, 9 - 13 Kasım 2015

Modern Approaches In Soil Liquefaction Analysis

6th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Christchurch, New Zealand, 1 - 04 Kasım 2015

Assessment of liquefaction behavior of Izmir sand reinforced with randomly distributed fibers

6th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Christchurch, New Zealand., 1 - 04 Kasım 2015

Comparison of unidimensional expansion levels of kaolinite stabilized with different types of cements

International Symposium Shrink-Swell Processes In Soils - Climate and Constructıon (SEC 2015), Marne-la-Vallée, Paris, France., 18 - 19 Haziran 2015

Deprem yükleri altında kazıklı temellerde meydana gelen kinematik etkilerin analizi

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 11 Mayıs 2015, ss.1507-1518

Polipropilen Fiberlerle Güçlendirilmiş Kum Zeminlerin Sıvılaşma Davranışının İncelenmesi

8. Ulusal Deprem Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2015, ss.967-977

Assessment of Strength Development and Freeze Thaw Behavior of Cement Treated Clays

11th International Congress on Advances in Civil Engineering- ACE 2014, İstanbul, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2014

İzmir Körfezi tarama malzemesinin geoteknik özellikleri ile solidifikasyona uygunluğunun incelenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2014, ss.943-951

Geotekstil donatılı kil zeminlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi

Altıncı Geosentetikler Konferansı – G6, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2014, ss.155-163

Evaluation of stress strain behavior of a sandy soil considering different grain size distributions

International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering: From Case History to Practice, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2013

Evaluation of cyclic behavior of Izmir Turkey sand with experimental studies

The 5th International Geotechnical Symposium-Incheon, Incheon, Güney Kore, 22 - 24 Mayıs 2013, ss.135-142

Monotonic triaxial tests on fiber reinforced sand (Abs. No. 1282)

10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Ankara, Türkiye, 17 Ekim 2012, ss.1

Polipropilen fiber ile iyileştirilen kumların kayma direnci

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ondördüncü Ulusal Kongresi, Isparta, Türkiye, 04 Ekim 2012, ss.621-630

Small strain behavior of Northern Izmir Turkey soils

3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 28 - 30 Haziran 2012, ss.603-608

A Multistage Microzonation Study of the Northern Bay Area of Izmir

5th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Santiago, Şili, 10 - 13 Ocak 2011

Dane şeklinin ve boyutunun temiz kumların içsel sürtünme açısına etkisi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül 2010, ss.695-706

Estimation of the permeability of granular soils using neuro-fuzzy system

Artificial Intelligence Applications in Environmental Protection Workshop collocated with 5th IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, Thessaloniki, Yunanistan, 23 Nisan 2009, ss.86-95

Farklı tipte geotekstil kullanımının iyi derecelenmiş kumun mekanik özelliklerine etkisi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, Konya, Türkiye, 16 Ekim 2008, ss.769-778

İzmir Karşıyaka ilçesi zemin özelliklerinin üzerinde CBS yardımı ile ön değerlendirme

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 Ekim 2008, ss.411-420

The correlation between CBR strength and the fractal dimensions of sands

12th International Assocation for Numerical Methods in Geomechanics Conference, Goa, India., 1 - 06 Ekim 2008, ss.1928-1935

Correlation between CBR Strength and fractal dimensions of sands

The 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG), Goa, Hindistan, 1-6 Ekim, 1 - 06 Ekim 2008

Comparison of compaction control parameters obtained by different test methods

The 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG), Goa, Hindistan, 01 Ekim 2008, ss.1671-1678

An investigation on neural network based material modeling

8th International Congress on Advances in Civil Engineering-ACE 2008, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 15 Eylül 2008, ss.67-75

Adaptive neuro-fuzzy modeling of relative density of sands

8th International Congress on Advances in Civil Engineering - ACE 2008, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 15 Eylül 2008, ss.37-44

Microzonation of liquefaction susceptibility in Northern Izmir

International Conference of Development of Urban Areas and Geotechnical Engineering, Saınt Petersburg, Rusya, 16 Haziran 2008, ss.455-460

Kinematik zemin-kazık etkileşiminin Winkler temeline oturan kiriş yöntemi ile analizi

ZMTM Özel Konulu 1. Sempozyumu: Teori ve Uygulamada Zemin-Yapı Etkileşimi, İstanbul, Türkiye, 08 Kasım 2007, ss.91-98

Temel Dayanımının Fraktal Boyut ile İncelenmesi

7. Ulaştırma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 Eylül 2007, ss.374-383

Estimation of Maximum Dry Unit Weight of Soils via Artificial Neural Networks

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications - INISTA 2007, İstanbul, Türkiye, 20 Haziran 2007, ss.225-229

Compaction characteristics of poor and well graded sands

4th FAE International Symposium, Gemikonağı, Kıbrıs (Kktc), 30 Kasım 2006, ss.157-162

Understanding the Effect of Particle Shape on the Extreme Void Ratios of Sands and Gravels Using Digital Image Processing

7th International Congress on Advances in Civil Engineering-ACE 2006, İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2006, ss.1-12

Zemin mekaniği problemleri ve yapay zeka

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 07 Eylül 2006, ss.55

Zemin mekaniğinde dijital görüntüleme tekniklerinin kullanımı

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 07 Eylül 2006, ss.56

Cyclic stress strain behavior of partially saturated soils

Unsaturated Soils Conference 2006, 2 - 06 Nisan 2006, ss.497-507

Lateral spreading analysis of highway slopes with fuzzy rule-based approach

International Conference on Problematic Soils-Geoprob’2005, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 Mayıs 2005, ss.995-1002

Dalgalardan dolayı kıyı şevlerinde oluşan erozyon: genel değerlendirme, alınacak önlemler ve düşünceler

5. Uluslararası Katılımlı Kıyı Mühendisliği Ulusal Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 05 Mayıs 2005, ss.157-172

Cyclic Shear Strength of Silts and Sands Under Cyclic Loading

Geo-Frontiers 2005 Conference held in Austin, Texas, 24 - 26 Ocak 2005

Antalya killerinin mukavemet parametreleri üzerine bir değerlendirme

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 Eylül 2004, ss.151-160

Önyüzü Beton Kaplamalı Kaya Dolgu Barajlar ve Dinamik Etkiler Altındaki Davranışları

I. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Sempozyumu ve Fuarı, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2004, ss.511-519

Kumların drenajsız koşullardaki mukavemet özellikleri

17. Türkiye İnşaat Mühendisliği Teknik Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 15 Mayıs 2005, ss.407-409

Kitap & Kitap Bölümleri

Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology

Determination of the Cyclic Properties of Silty Sands, Ceryan, Nurcihan, Editör, IGI Global publications, 2017
Link

Geoteknik Mühendisliğine Giriş

Zemin Endeks Özellikleri ve Sınıflandırılması - Konsolidasyon Zaman İlişkisi, Erken Ayfer, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, 2015