Dr.Öğr.Üyesi

SELİN BİTİRİM OKMEYDAN


İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Eğitim Bilgileri

2008 - 2014

2008 - 2014

Doktora

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, Türkiye

2005 - 2007

2005 - 2007

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Toplumsal Faydanın Yaratılmasında Sosyal Pazarlama ve İletişim

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2007

2007

Yüksek Lisans

Türkiye markası oluşturmada kamuoyu dinamiklerine yönelik bütünleşik iletişim faaliyetlerinin Türkiye açısından önemi ve bu süreçte halkla ilişkilerin rolü

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2014 - 2019

2014 - 2019

Araştırma Görevlisi Dr.

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2011 - 2014

2011 - 2014

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Kültürlerarası İletişim

Lisans

Lisans

Uluslararası Halkla İlişkiler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Siyasal Halkla İlişkiler ve Siyasi Partilerin Sosyal Medya Kullanımı: 24 Haziran 2018 Seçimleri Üzerine Bir Araştırma

BİTİRİM OKMEYDAN S.

International Journal of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, ss.4222-4240, 2018
Link

2018

2018

Pazarlama "Oyun"a Geldi: Pazarlamada Oyunlaştırma Yaklaşımı ve Örnekleri

BİTİRİM OKMEYDAN S.

International Journal of Social Humanities & Sciences Research (JSHSR), cilt.5, ss.4750-4768, 2018
Link

2018

2018

Dumansız Hava Sahası Kampanyası Ekseninde Sosyal Pazarlama Kampanya Basamakları

BİTİRİM OKMEYDAN S.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.6, ss.502-538, 2018
Link

2017

2017

Yeni İletişim Teknolojilerini Sorgulamak: Etik, Güvenlik ve Mahremiyetin Kesiştiği Nokta

BİTİRİM OKMEYDAN S.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (EGİFDER), cilt.5, ss.347-372, 2017

2010

2010

Terörle Mücadelede Sosyal Pazarlama ve İletişim Stratejileri

BİTİRİM OKMEYDAN S. , SARAN M.

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, cilt.1, ss.87-110, 2010

2008

2008

Kurumsal Başarının Önündeki Engel: Toksik (Zehirli) İletişim

TEMEL EGİNLİ A. , BİTİRİM OKMEYDAN S.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.5, ss.124-140, 2008

2007

2007

Kurum Kültürü Çalışmalarında Hizmetkar Liderlik Anlayışı ile Değer Yaratmak

KER DİNCER M. , BİTİRİM OKMEYDAN S.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.61-72, 2007

2006

2006

Avrupa Birliği Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Stratejik Açıdan Değerlendirilmesi

GÜLTEKİN B. , BİTİRİM S.

Sivil Toplum Düşünce ve Araştırma Dergisi-Çocuk Sayısı, ss.71-90, 2006

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Marka Kent Olmaya Giden Yol: İzmir’de Kent Markası Çalışan İletişim Akademisyenlerine Yönelik Bir Araştırma

BİTİRİM OKMEYDAN S.

Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 27 Eylül 2018, ss.435-458

2015

2015

Technology Based Sustainable Communication in Stakeholder Voluntarism SeferiKart Project

GÜZELOĞLU E. B. , MADEN D. , BİTİRİM S.

4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM, Aydın, Türkiye, 30 Nisan - 02 Mayıs 2015, ss.1124-1129
Link

2012

2012

Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Kuramı’na Göre Kültürlerarası Farklılıkların Yönetiminde Halkla İlişkiler ve İletişim

SARAN M. , BİTİRİM OKMEYDAN S.

2. Uluslararası Yeni İletişim Teknolojileri ve Sosyal Dönüşüm Sempozyumu, Manas, Kırgızistan, 02 Mayıs 2012, ss.1084-1097

2007

2007

AKP ve CHP’nin Seçim Bildirgelerinin İnternet Ortamında Temsili: Sanal Propaganda

Göksel A. B. , BİTİRİM S.

Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 Kasım 2007, cilt.1, ss.349-359

2007

2007

Uluslararası Kamuoyunda Bir Marka Oluşturma Yolunda Türkiye

YILDIZ E. , BİTİRİM S.

Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 Kasım 2007, cilt.1, ss.529-539

2007

2007

Eğitim Kurumlarının İletişim Kalitesini Arttırmada İçsel Motivasyon Araçları

KER DİNCER M. , BİTİRİM S.

4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi-Risk Altındaki Çocuklar, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2007, ss.362-372

2006

2006

Managing the Organizational Culture of Tourism Enterprises with a New Value: Servant-Leadership

KER DİNCER M. , BİTİRİM S.

Turk-Kazakh International Tourism Conference: New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in the Future, Antalya, Türkiye, 20 Kasım 2006, ss.1210-1223

2006

2006

Using Motivation Management to Overcome Communication Gaps in Educational Institutions

KER DİNCER M. , BİTİRİM S.

Third Vittachi International Conference - Rethinking Educational Change, Ifrane, Fas, 01 Temmuz 2006, ss.103-106

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

International Public Relations Practices and Approaches

BİTİRİM OKMEYDAN S. , SARAN M.

Actors of International Public Relations, M. Umut Tuncer, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.29-52, 2018

2016

2016

Halkla İlişkiler Uygulaması

SARAN M. , BİTİRİM OKMEYDAN S.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Mengü S. Ç., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.330-347, 2016

2011

2011

Küreselleşme Bağlamında Uluslararası İşletmeler İletişim Perspektifinden İncelemeler

BİTİRİM S.

Ülke İmajının Uluslararası İşletmelere Katkıları, Saran M., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.175-200, 2011

2011

2011

Küreselleşme Bağlamında Uluslararası İşletmeler İletişim Perspektifinden İncelemeler

BİTİRİM S.

Uluslararası İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk, Saran M., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.139-174, 2011

2011

2011

Halkla İlişkiler ve Reklamın Anatomisi Eleştirel Bir Kavrayış

BİTİRİM S.

Postmodernizm Perspektifinden Halkla İlişkilerde Etkinlikler İmajlar: Halkla İlişkiler Etiğinin Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Sema Yıldırım BECERİKLİ, Editör, Ütopya Yayınevi, Ankara, ss.119-148, 2011

2009

2009

İletişimde Çocuk Figürü

BİTİRİM S.

Küçük Zannedilen Büyük Yürekler: Gazze'de Çocuk Olmak Üzerine Bir Deneme, Gültekin B., Yıldız E., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.226-228, 2009

2008

2008

Medya Analizleri

Göksel A. B. , BİTİRİM S.

Sanal Dünyanın İzdüşümünde Çocuklara Yönelik Şiddet: Çocuk Pornografisi, Göksel A. B., Gültekin B., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.261-278, 2008

2008

2008

Medya Analizleri

Göksel A. B. , GÜLTEKİN B. , BİTİRİM S.

Kültürlerarası Farklılıklardan Kaynaklanan Önyargılar ve Halkla İlişkiler, Göksel A. B., Gültekin B., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.1-20, 2008

2008

2008

Freedom and Prejudice Approaches to Media and Culture

Göksel A. B. , GÜLTEKİN B. , BİTİRİM S.

Overcoming the Prejudices Resulting From Intercultural Differences Through Public Relations Practices, Schroeder S. K., Hanson L., Editör, Bahçeşehir University Press, İstanbul, ss.230-242, 2008

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Aralık 2015

Aralık 2015

Ege Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim

Kasım 2015

Kasım 2015

Ege Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim

İzmir

Eylül 2015

Eylül 2015

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği-Risk Belirleme Eğitimi

İzmir

Ocak 2015

Ocak 2015

Horizon 2020 Proje Yazım ve Ortaklık Kurma

İzmir

Kasım 2011

Kasım 2011

Sağlık Bakanlığı-Sağlık İletişimi Çalıştayı

Ankara

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2019

Temmuz 2019

İmgelem

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2018 - Kasım 2018

Kasım 2018 - Kasım 2018

5. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Mart 2016 - Mart 2016

Mart 2016 - Mart 2016

H.İ.T. Fikirler

Çalıştay Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Mart 2016 - Mart 2016

Mart 2016 - Mart 2016

HİT Konuklarla HİT Söyleşiler

Sosyal Faaliyet Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Ekim 2015 - Ekim 2015

Ekim 2015 - Ekim 2015

3. İletişim Öğrencileri Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Aralık 2014 - Aralık 2014

Aralık 2014 - Aralık 2014

Diplomatik İletişim: Barış Kumruları İzmir Semalarında

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Aralık 2014 - Aralık 2014

Aralık 2014 - Aralık 2014

Marka Şehir İzmir Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Mart 2013 - Mart 2013

Mart 2013 - Mart 2013

H.İ.T. Fikirler

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Mart 2013 - Mart 2013

Mart 2013 - Mart 2013

Nitelikli İş Gücü Zirvesi (NİZ)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Mayıs 2012 - Mayıs 2012

Mayıs 2012 - Mayıs 2012

Konuşan Kitaplar: Duyuyor musun? Kitaplar Konuşuyor

Sosyal Faaliyet Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Nisan 2012 - Nisan 2012

Nisan 2012 - Nisan 2012

1. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Ödüller

Haziran 2005

Haziran 2005

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Birincisi

Ege Üniversitesi İletişim FakültesiBurslar

2011 - 2012

2011 - 2012

Nihat Saydam Karşılıksız İletişim Bursu

Özel Kurum ve Organizasyonlar