Dr.Öğr.Üyesi

SELİN BİTİRİM OKMEYDAN


İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Halka İlişkiler Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2008 - 2014

2008 - 2014

Doktora

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, Türkiye

2005 - 2007

2005 - 2007

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, Türkiye

2000 - 2005

2000 - 2005

Lisans

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Toplumsal Faydanın Yaratılmasında Sosyal Pazarlama ve İletişim

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2007

2007

Yüksek Lisans

Türkiye Markası Oluşturmada Kamuoyu Dinamiklerine Yönelik Bütünleşik İletişim Faaliyetlerinin Türkiye Açısından Önemi ve Bu Süreçte Halkla İlişkilerin Rolü

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

MAXQDA Nitel Veri Analizi Eğitimi

Veri Analizi

İSTAR Danışmanlık

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2014 - 2019

2014 - 2019

Araştırma Görevlisi Dr.

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2011 - 2014

2011 - 2014

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kentlilik Bilinci ve Halkla İlişkiler

Lisans

Lisans

Uluslararası Halkla İlişkiler

Doktora

Doktora

Sosyal Pazarlama

Lisans

Lisans

Kültürlerarası İletişim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dijital Platformda Çevrim İçi İtibar Yönetimi

Lisans

Lisans

Uluslararası Halkla İlişkiler

Lisans

Lisans

Kültürlerarası İletişim

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

Lisans

Uluslararası Halkla İlişkiler

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2020 - 2020

2020 - 2020

İletişim ve Çalışan İlişkileri

Uygulama Araştırma Merkezi - Eğitim

Bitirim Okmeydan S.

2016 - 2016

2016 - 2016

Ege Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim-III

Akademik Birimler - Eğitim

Bitirim Okmeydan S.

2016 - 2016

2016 - 2016

Ege Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim-II

Akademik Birimler - Eğitim

Bitirim Okmeydan S.

2016 - 2016

2016 - 2016

Ege Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim-I

Akademik Birimler - Eğitim

Bitirim Okmeydan S.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Kurumsal Halkla İlişkiler Aracı Olarak Bloglar: Türkiye’deki Bankaların Bloglarına Yönelik Bir İnceleme

Bitirim Okmeydan S.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.23, ss.443-459, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

TÜRKİYE’DEKİ HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İLİŞKİLER (MPR) UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bitirim Okmeydan S.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.255-279, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

Siyasal Halkla İlişkiler ve Siyasi Partilerin Sosyal Medya Kullanımı: 24 Haziran 2018 Seçimleri Üzerine Bir Araştırma

Bitirim Okmeydan S.

International Journal of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, ss.4222-4240, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Marka Kent Olmaya Giden Yol: İzmir’de Kent Markası Çalışan İletişim Akademisyenlerine Yönelik Bir Araştırma

Bitirim Okmeydan S.

The Journal of International Scientific Researches, cilt.3, ss.111-134, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Pazarlama "Oyun"a Geldi: Pazarlamada Oyunlaştırma Yaklaşımı ve Örnekleri

Bitirim Okmeydan S.

International Journal of Social Humanities & Sciences Research (JSHSR), cilt.5, ss.4750-4768, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Dumansız Hava Sahası Kampanyası Ekseninde Sosyal Pazarlama Kampanya Basamakları

Bitirim Okmeydan S.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.6, ss.502-538, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

Postmodern Kültürde Gözetim Toplumunun Dönüşümü: Panoptikondan Sinoptikon ve Omniptikona

Bitirim Okmeydan S.

AJIT-e Dergisi, cilt.8, ss.45-69, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Yeni İletişim Teknolojilerini Sorgulamak: Etik, Güvenlik ve Mahremiyetin Kesiştiği Nokta

Bitirim Okmeydan S.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (EGİFDER), cilt.5, ss.347-372, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

Bir İletişim ve İlişki Problemi Olarak Psikolojik Yıldırma: Aktörlerin ve Kurbanların İletişim Davranışları

Temel Eginli A. , Bitirim Okmeydan S.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.45-70, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2010

2010

Terörle Mücadelede Sosyal Pazarlama ve İletişim Stratejileri

Saran M. , Bitirim Okmeydan S.

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, cilt.1, ss.87-110, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2008

2008

Kültürlerarası İletişim Açısından Universiade (Dünya Üniversite Oyunları) İzmir 2005

Yıldız E. , Bitirim S.

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, ss.165-186, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2008

2008

Kurumsal Başarının Önündeki Engel: Toksik (Zehirli) İletişim

Temel Eginli A. , Bitirim Okmeydan S.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.5, ss.124-140, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2007

2007

Kurum Kültürü Çalışmalarında Hizmetkar Liderlik Anlayışı ile Değer Yaratmak

Ker Dincer M. , Bitirim Okmeydan S.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.61-72, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2006

2006

Avrupa Birliği Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Stratejik Açıdan Değerlendirilmesi

Gültekin B. , Bitirim S.

Sivil Toplum Düşünce ve Araştırma Dergisi-Çocuk Sayısı, ss.71-90, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

TÜKETİCİLERİN E-TİCARET SİTELERİNDE YORUM YAZMA MOTİVASYONU ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA

Bitirim Okmeydan S.

Tokyo Summit-II II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE STUDIES OF CONTEMPORARY SCIENCES, Tokyo, Japonya, 17 - 19 Ağustos 2020, ss.377-399 Creative Commons License

2020

2020

DİJİTAL YAYIN PLATFORMLARININ SOSYAL MEDYA ANALİZİ: NETFLIX, BLUTV VE PUHUTV YOUTUBE KANALI ÖRNEĞİ

Bitirim Okmeydan S.

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-IV, Baku, Azerbaycan, 26 - 28 Haziran 2020, ss.3-23 Creative Commons License

2020

2020

REKLAMLARDA DİJİTAL HİKÂYE ANLATICILIĞI: 2019 KRİSTAL ELMA ÖDÜLLÜ REKLAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bitirim Okmeydan S.

3.ASIA PACIFIC INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY STUDIES, Seoul, Güney Kore, 1 - 02 Haziran 2020, ss.173-197 Creative Commons License

2019

2019

Kurumsal Halkla İlişkiler Aracı Olarak Bloglar: Türkiye’deki Bankaların Bloglarına Yönelik Bir İnceleme

Bitirim Okmeydan S.

TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2019, ss.358-376

2019

2019

Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı: İzmir’deki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Bitirim Okmeydan S.

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, ss.365-384

2018

2018

Marka Kent Olmaya Giden Yol: İzmir’de Kent Markası Çalışan İletişim Akademisyenlerine Yönelik Bir Araştırma

BİTİRİM OKMEYDAN S.

Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018

2018

2018

Siyasal Halkla İlişkiler ve Siyasi Partilerin Sosyal Medya Kullanımı: 24 Haziran 2018 Seçimleri Üzerine Bir Araştırma

Bitirim Okmeydan S.

Political Communication in Theory and Practice: Non-Western Approaches, Aydın, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2018, ss.139-161

2018

2018

Pazarlama ‘Oyun’a Geldi: Pazarlamada Oyunlaştırma Yaklaşımı ve Örnekleri

Bitirim Okmeydan S.

2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.12-26

2015

2015

Technology Based Sustainable Communication in Stakeholder Voluntarism SeferiKart Project

Güzeloğlu E. B. , Bitirim S. , Maden D.

4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM, Aydın, Türkiye, 30 Nisan - 02 Mayıs 2015, ss.1124-1129

2012

2012

Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Kuramı’na Göre Kültürlerarası Farklılıkların Yönetiminde Halkla İlişkiler ve İletişim

Saran M. , Bitirim Okmeydan S.

2. Uluslararası Yeni İletişim Teknolojileri ve Sosyal Dönüşüm Sempozyumu, Bishkek, Kırgızistan, 02 Mayıs 2012, ss.1084-1097

2007

2007

Uluslararası Kamuoyunda Bir Marka Oluşturma Yolunda Türkiye

YILDIZ E. , BİTİRİM S.

Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 Kasım 2007, cilt.1, ss.529-539

2007

2007

AKP ve CHP’nin Seçim Bildirgelerinin İnternet Ortamında Temsili: Sanal Propaganda

Göksel A. B. , Bitirim S.

Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 Kasım 2007, cilt.1, ss.349-359

2007

2007

Eğitim Kurumlarının İletişim Kalitesini Arttırmada İçsel Motivasyon Araçları

Ker Dincer M. , Bitirim S.

4. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi-Risk Altındaki Çocuklar, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2007, ss.362-372

2006

2006

Managing the Organizational Culture of Tourism Enterprises with a New Value: Servant-Leadership

Ker Dincer M. , Bitirim S.

Turk-Kazakh International Tourism Conference: New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in the Future, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2006, ss.1210-1223

2006

2006

Overcoming the prejudices resulting from the intercultural differences by public relations works

Gültekin B. , Göksel A. B. , Bitirim Okmeydan S.

Communication, Mass Media and Culture: Freedom and Prejuduce International Conference,, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2006, ss.230-243

2006

2006

Using Motivation Management to Overcome Communication Gaps in Educational Institutions

Ker Dincer M. , Bitirim S.

Third Vittachi International Conference - Rethinking Educational Change, Fas, Fas, 1 - 07 Temmuz 2006, ss.103-106

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Covid-19 Sürecinde 'Yeni Normal' ve Sosyal Medyadaki Yansımaları: Twitter Üzerine Netnografik Bir Araştırma

BİTİRİM OKMEYDAN S.

COVID-19 SÜRECİNDE İLETİŞİMİN DEĞİŞEN YÜZÜ, Gülsüm Çalışır, Ersin Diker, Editör, Eğitim Yayınevi, ss.327-372, 2021

2021

2021

Covid-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitimin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Algısına Yönelik Nicel Bir Araştırma

BİTİRİM OKMEYDAN S.

COVID-19 Sürecinde İletişimin Değişen Yüzü, Gülsüm Çalışır, Ersin Diker, Editör, Eğitim Yayınevi, ss.155-197, 2021

2020

2020

Kültür Eksenli Reklamcılık ve Dijitalleşme

Bitirim Okmeydan S.

Dijital Reklamcılık , Prof. Dr. Derya Öcal Öğr. Gör. Hıdır Polat, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.277-320, 2020

2019

2019

Kültürlerarası İletişim ve Uluslararası Halkla İlişkiler

Bitirim Okmeydan S.

Kültürlerarası İletişim: İletişim Odaklı Güncel Yaklaşımlar, Selin BİTİRİM OKMEYDAN,Mine SARAN, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.93-124, 2019

2019

2019

Dünyada Yeni Kentleşme Trendleri

Bitirim Okmeydan S.

Kent Kentleşme Yeni Kentleşme Trendleri ve Dünya Şehir-Sistem’in Ortaya Çıkışı, M. Yavuz Alptekin, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.79-114, 2019

2018

2018

Actors of International Public Relations

Bitirim Okmeydan S. , Saran M.

International Public Relations Practices and Approaches, M. Umut Tuncer, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.29-52, 2018

2016

2016

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

SARAN M. , BİTİRİM OKMEYDAN S.

Halkla İlişkiler Uygulaması, Mengü S. Ç., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.330-347, 2016

2011

2011

Ülke İmajının Uluslararası İşletmelere Katkıları

Bitirim S.

Küreselleşme Bağlamında Uluslararası İşletmeler İletişim Perspektifinden İncelemeler, Saran M., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.175-200, 2011

2011

2011

Uluslararası İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk

Bitirim S.

Küreselleşme Bağlamında Uluslararası İşletmeler İletişim Perspektifinden İncelemeler, Saran M., Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.139-174, 2011

2011

2011

Postmodernizm Perspektifinden Halkla İlişkilerde Etkinlikler İmajlar: Halkla İlişkiler Etiğinin Değerlendirilmesi

Bitirim S.

Halkla İlişkiler ve Reklamın Anatomisi Eleştirel Bir Kavrayış, Doç. Dr. Sema Yıldırım BECERİKLİ, Editör, Ütopya Yayınevi, Ankara, ss.119-148, 2011

2009

2009

Küçük Zannedilen Büyük Yürekler: Gazze'de Çocuk Olmak Üzerine Bir Deneme

BİTİRİM S.

İletişimde Çocuk Figürü, Gültekin B., Yıldız E., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.226-228, 2009

2008

2008

Kültürlerarası Farklılıklardan Kaynaklanan Önyargılar ve Halkla İlişkiler

Göksel A. B. , GÜLTEKİN B. , BİTİRİM S.

Medya Analizleri, Göksel A. B., Gültekin B., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.1-20, 2008

2008

2008

Sanal Dünyanın İzdüşümünde Çocuklara Yönelik Şiddet: Çocuk Pornografisi

Göksel A. B. , BİTİRİM S.

Medya Analizleri, Göksel A. B., Gültekin B., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.261-278, 2008

2008

2008

Overcoming the Prejudices Resulting From Intercultural Differences Through Public Relations Practices

Göksel A. B. , Gültekin B. , Bitirim S.

Freedom and Prejudice Approaches to Media and Culture, Schroeder S. K.,Hanson L., Editör, Bahçeşehir University Press, İstanbul, ss.230-242, 2008

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2020

Aralık 2020

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2020

Temmuz 2020

İmgelem Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

İmgelem Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2018

Kasım 2018

5. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S. , ÖZEL SAĞLAMTİMUR Z.
Türkiye

Mart 2016

Mart 2016

H.İ.T. Fikirler

Çalıştay Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Mart 2016

Mart 2016

HİT Konuklarla HİT Söyleşiler

Sosyal Faaliyet Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Ekim 2015

Ekim 2015

3. İletişim Öğrencileri Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Aralık 2014

Aralık 2014

Diplomatik İletişim: Barış Kumruları İzmir Semalarında

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Aralık 2014

Aralık 2014

Marka Şehir İzmir Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S. , AKINCI VURAL Z. B.
Türkiye

Mart 2013

Mart 2013

H.İ.T. Fikirler

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Mart 2013

Mart 2013

Nitelikli İş Gücü Zirvesi (NİZ)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Konuşan Kitaplar: Duyuyor musun? Kitaplar Konuşuyor

Sosyal Faaliyet Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Nisan 2012

Nisan 2012

1. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bitirim Okmeydan S.
Türkiye

Ödüller

Haziran 2005

Haziran 2005

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Birincisi

Ege Üniversitesi İletişim FakültesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2011

2011

Sağlık Bakanlığı-Sağlık İletişimi Çalıştayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Aralık 2019

Aralık 2019

Dijital Teknolojilerde Gözetim Pratikleri ve Mahremiyet Sorunu

Konferans

İzmir Bakırçay Üniversitesi-Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

Dijital Teknolojilerde Gözetim Pratikleri ve Mahremiyet Sorunu

Konferans

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

Dijital Teknolojilerde Gözetim Pratikleri ve Mahremiyet Sorunu

Konferans

Ege Üniversitesi-Türkiye

Burslar

2011 - 2012

2011 - 2012

Nihat Saydam Karşılıksız İletişim Bursu

Özel Kurum ve Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1