Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KONUŞMA EDİMİ KURAMINA DİYALOG TEMELLİ YAKLAŞIM: SILA GENÇOĞLU’NUN DEMECİÜZERİNDEN BİR ANALİZ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.1040-1052, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet Pazarında Tüketici Deneyimleri

Researcher: Social Sciences Studies, cilt.6, ss.297-309, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyaloğa Dayalı Dinleme: Diyalojik Dinleme

Researcher: Social Science Studies, cilt.6, ss.57-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1980’LERDEN 2000’LERE ŞARKILARDA DİL VE SÖYLEM

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, cilt.1, ss.807-824

Ways of Using Humor ın Interpersonal Relationships: An Analysis between Turks and Spanish

24th International Academic Conferance, The International Institute of Social and Economic Sciences, Barselona, İspanya, 28 Haziran 2016, ss.268-278

INTERPRETATIONS OF DIFFERENCES AND SIMILARITIES IN INTIMATE PARTNERS ACCORDING TO DIALECTIC APPROACH

28 June 2016, 24th International Academic Conference, Barcelona, 28 Haziran - 01 Temmuz 2016

Self Disclsoure In Virtual Environment Facebook

INTCESS2016 3 rd International Conference on Education and Social Sciences, 8 - 10 Şubat 2016 identifier identifier identifier

SELF-DISCLOSURE IN VIRTUAL ENVIRONMENT: FACEBOOK

3rd International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS), İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Şubat 2016, ss.330-336 identifier

"Benlik'in" İfade Edilmesinde Türk Deyimleri'ne İlişkin Bir Değerlendirme

International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties, Institute of Language and Communication Studies, İzmir, Türkiye, 17 Haziran 2013, ss.547-560

The Effects of Pain on the Process of Communication

4th Global Conference Making Sense of: Pain, Prag, Çek Cumhuriyeti, 09 Mayıs 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Ceremonial Encounters Based on Communication Accommodation Theory: An Analysis on Local Television Series

Current Debates in Gender& Cultural Studies, Taşkıran G., Geçgin E., Editör, Ijopec Limited Publication, Londra, ss.139-152, 2018

İkna ve Etik

İkna Olmak (Kavramlar- Yöntemler-Örnekler), Demet Gürüz, Ayşen Temel Eğinli, Editör, Detay Yayınevi, Ankara, ss.303-325, 2017

Duyguların Yüzsel ve Sözsüz İfadelerinde Sosyal Bileşenler ve Makro Yüz İfadelerinin Duygu Kodları

Kalbin Yolu Bir Sosyal Yaşamdan Kurumsal Yaşama İletişim Kodları ve Duygular, Gaye Özdemir Erel, Ebru B. Güzeloğlu, Editör, Literatürk Akademia Yayıncılık, 2015

Günlük Yaşamda Duygusal Okuryazarlık

Kalbin Yolu Bir Sosyal Yaşamdan Kurumsal Yaşama İletişim Kodları ve Duygular, Gaye Özdemir Erel, Ebru B. Güzeloğlu, Editör, Literatürk Akademia Yayıncılık, 2015