Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Two siblings with Gaucher type 3c: different clinical presentations

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.32, ss.533-536, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier identifier

Autoimmune hepatitis and long-term disease course in children in Turkey, a single-center experience

EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, cilt.28, ss.927-930, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Association of Alagille Syndrome and Craniosynostosis

PEDIATRIC NEUROLOGY, cilt.48, ss.146-148, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Homozygous mutation of CRLF syndrome with autosomal dominant hypospadias

Genetic Counseling, cilt.22, ss.347-351, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Infectious complications in pediatric liver transplantation candidates.

Pediatric transplantation, cilt.14, ss.82-6, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Liver transplantation for acute liver failure due to toxic agent ingestion in children

PEDIATRIC TRANSPLANTATION, cilt.13, ss.1034-1040, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Foreign body ingestion in Turkish children

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.51, ss.127-132, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Polymorphisms of the ICAM-1 gene are associated with biliary atresia

DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, cilt.53, ss.2000-2004, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association of mast cells and liver allograft rejection

PEDIATRIC TRANSPLANTATION, cilt.12, ss.347-352, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Live donor liver transplantation for acute liver failure

TRANSPLANTATION, cilt.84, ss.475-479, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Positive association of macrophage migration inhibitory factor gene-173G/C polymorphism with biliary atresia

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, cilt.42, ss.77-82, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biliary atresia in Turkish children

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.46, ss.158-161, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum biotinidase activity in children with chronic liver disease and its clinical significance

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, cilt.34, ss.59-62, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Helicobacter pylori seropositivity in children with diabetes mellitus type 1.

Journal of tropical pediatrics, cilt.47, ss.123-4, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Liver Involvement in Children with Alpha-1 Antitrypsin Deficiency: A Multicenter Study

PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY HEPATOLOGY & NUTRITION, cilt.23, ss.146-153, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Çölyak Hastalarında Vasküler RiskDeğerlendirmesi

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, cilt.54, ss.88, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Familial Mediterranean Fever Mimicking Wilson's Disease: A Case Report

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.5, ss.153-155, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The Place of Cow Milk Allergy in Gastroenterology Practice

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.2, ss.70-73, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Acute first seizures and seizure-like events in the pediatric emergency unit

Ege Journal of Medicine / Ege Tıp Dergisi, cilt.49, ss.193-196, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuklarda Hızlı ve Seri Entübasyon

J Curr Pediatr, cilt.5, ss.11-17, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Holoprozensefali Bir olgu sunumu

Ege Tıp Dergisi, cilt.44, ss.183-186, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3 OH 3 metil glutarik asidüri: farklı klinik gidişli 2 hasta.

Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci, cilt.1, ss.31-34, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Pediatri Biriminde Yatan Hastaların Değerlendirilmesi

TÜRK PEDİATRİ ARŞİVİ, cilt.38, ss.240-243, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çölyak Hastalığının Moleküler Genetik Temelleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.46, ss.75-79, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk çağı kronik hepatit B virus infeksiyonunda alfa- interferon tedavisi.

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.3, ss.83-86, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Expression levels of peroxiredoxins in small intestinal mucosa of children with celiac disease

43th The Federation of European Biochemical Societies Congress, Prag, Çek Cumhuriyeti, 7 - 12 Temmuz 2018

Nadir Bir Gastrointestinal Kanama Nedeni Metakromatik Lökodistrofi Tanılı Olguda Masif Hemobilia

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Portal Ven Trombozunda Klinik ve Tedavi Sonuçları: Çok Merkezli Verilerin Değerlendirilmesi

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Eozinofilik Kolitli Bir Olguda Anti-IgE Monoklonal Antikor Kullanımı

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Türkiyede Çocukların Karın Ağrısı Nedenleri Değişiyor mu?

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Pankreatik Yetmezlikli Kistik Fibrozis Hastalarında Distal İntestinal Emilim

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

patients diagnosed with hepatocellular carcinoma with tyrosinemia type 1

13. international congress of inborn errors of metabolism, 5 - 08 Eylül 2017

Patients diagnosed with hepatocellular carcinoma with tyrosinemia tye I.

ICIEM 2017 13th International Congress of Inborn Errors of Metabolism., Brezilya, 5 - 08 Eylül 2017

HEPATOSELÜLER KARSİNOM SAPTANAN TİROZİNEMİ TİP 1 TANILI OLGULARIMIZ

14. ulusal metabolizma hastalıkları kongresi, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

Eozinofilik Özofajit Olgularımızın Değerlendirilmesi

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Samsun, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Süt Çocukluğu Döneminde Tanısal Sorun Oluşturan Kronik İshal Nedeni

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Samsun, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Challenge of two sublings with methylmslonic aciduria: Liver transplantataion and beyond

Annual Symposium of the Society for the Sudy of Inborn Errors of Metabolism, Lyon, Fransa, 1 - 04 Eylül 2015, cilt.38, ss.156

Essential tremor Wilson s disease

8. CONGRESS of the EUROPEAN PAEDIATRIC SOCIETY, 30 Eylül - 03 Ekim 2009 identifier identifier identifier

Esansiyel tremor mu Wilson hastalığı mı

11. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009

Adult and pediatric living donor liver transplantation for acute liver failure

Joint International Congress of the ILTS, ELITA, AND LICAGE, 3 - 06 Mayıs 2006, cilt.12, ss.93 Creative Commons License identifier identifier identifier

Gastro-esophageal reflux disease with oral and dental manifestations in children.

International Dental Congress. 29 September-01 October, 2005, Abstract Book, p 219, İzmir, Turkey, 2005., 29 Eylül - 01 Ekim 2005 identifier

Portal venous hemodynamic changes after right lobe living donor liver transplantation.

11th Annual Meeting of the International-Liver-Transplant-Society, 20 - 23 Haziran 2005, cilt.11, ss.8 identifier

Ege ÜTF Çocuk Acil Servisine Akut Gastroenterit Nedeniyle Başvuran Olgular

1. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Edirne, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2004

Kronik karaciğer yetmezliği olan çocukların ağız-diş sağlığı durumlarının incelenmesi,

VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2004

Süt Çocuklarında Nonorganik Yeme Bozuklukları İnfantil Anoreksiya ve Picky Eater

14. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2004

Living donor liver transplantation for fulminant liver failure

9th Meeting of the International-Liver-Transplantation-Society/13th Meeting of the Liver-Intensive-Care-Group-of-Europe, 18 - 21 Haziran 2003, cilt.9, ss.26 Creative Commons License identifier identifier identifier

Çocukluk Çağında Total Parenteral Nütrisyon TPN Retrospektif Bir Çalışma

Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi Ankara, Ankara, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Hangi Yaşta Hangi Oyuncak

EÜ Tıp Fakültesi Yayın Bürosu, İzmir, 2016

Glutensiz Yaşam Biçimi

Ege Üniversitesi Yayın Bürosu, 2014