Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tumoral Calcinosis of the Hand

Orthopedics, cilt.31, ss.1-4, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tibial slope changes following dome-type high tibial osteotomy

KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY, cilt.13, ss.38-43, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of tibial tubercle elevation on patellofemoral compressive force in patellofemoral arthrosis

Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, cilt.5, ss.31-35, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Peroneal nerve dysfunction after high tibial osteotomy An anatomical cadaver study

Acta Orthopaedica Belgica, cilt.62, ss.156-160, 1996 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does patellar ligament length change after dome type high tibial osteotomy

Bull Hosp Jt Dis., cilt.59, ss.140-143, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

How long do the octogenarians benefit from knee arthroplasty

Deutscher Kongress für Orthopadie und Unfallchirurgie, Berlin, Germany, 20 - 23 Ekim 2015

Patellofemoral joint changes in hemophilic Arthropathy

14th WFH International Musculoskeletal Congress, Belfast, Northern Ireland, 7 - 10 Mayıs 2015 identifier

Does the approach technique of total knee arthroplasty influence positioning of components

Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace 34th meeting, 16 - 18 Nisan 2015

Prospective Evaluation of Chromosomal Breakages in Hemophiliac Children after Radioisotope Synovectomy with Yttrium(90) and Rhenium(186).

50th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology/ASH/ASCO Joint Symposium, San-Francisco, Kostarika, 6 - 09 Aralık 2008, cilt.112, ss.444 identifier

Retrospective analysis of 41 rheumatology patients developing osteonecrosis

Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2006, Amsterdam, Hollanda, 21 Haziran 2006, cilt.65, ss.264

Total diz artroplastisi sonrasında fonksiyon ve kas gücü

XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 12 - 17 Mayıs 2001

Erken ve geç evre diz osteoartrozlu olgularda fonksiyon ve izokinetik kas testi

XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 12 - 17 Mayıs 2001

Hemofilide klinik seyir ve tedavi şeklinin eklem fonksiyonlarına etkisi

II. Ulusal Hemofili kongresi (Uluslararası katılımlı), 1 - 02 Mayıs 1999

Clinical severity, therapy models and joint evaluation for hemophilia in a developing country

XXIII. International Congress of the World Federation of Hemophilia, HAGUE, Hollanda, 17 - 22 Mayıs 1998

Romatoid Artritte (RA) Sementsiz Diz Protezi Uygulaması

XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Eylül 1997

Kitap & Kitap Bölümleri

Romatoid artritli hastalarda total diz artroplastisi

Primer Diz Artroplastisi, Tandoğan R, Aşık M, Tuncay İ, Aktekin CN., Editör, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.195-213, 2018

Dome Osteotomisi

Diz Çevresi Osteotomileri, Esenkaya İ, Özenci M, Kocabey Y, Bombacı H, Köse Ö., Editör, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.81-89, 2018

Spor travmatolojisi ve artroskopik cerrahi

1000 Soruda UEGS, Aydogdu S., Editör, Totbid Yayınları, Ankara, ss.147-170, 2016

Menisküsün Yapısı, İşlevi ve İyileşmesi

TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler ve Araştırma Kitabı, Korkusuz F, Editör, Totbid Yayınları, Ankara, ss.377-395, 2016

Çocuklarda Hematolojik Hastalıkların Komplikasyonları

Ortopedi ve Travmatolojide Komplikasyonlar, Kalenderer Ö, Güven M, Editör, Totbid Yayınları, Ankara, ss.229-244, 2016

Akut patella çıkıklarında konservatif tedavi

Patellofemoral Hastalıklar, Özkan İ, Semih Aydoğdu S, Yercan H, Esenkaya İ, Özenci M., Editör, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.81-98, 2016

The Structure, Function, and Healing of the Meniscus

Musculoskeletal Research and Basic Science, Korkusuz F, Editör, Springer, Basel, ss.405-427, 2016

Patellofemoral eklem hastalıkları; sınıflama ve terminoloji

Patellofemoral Hastalıklar, Özkan İ, Semih Aydoğdu S, Yercan H, Esenkaya İ, Özenci M., Editör, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.17-24, 2016

PATELLOFEMORAL KOMPLİKASYONLAR

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DE KOMPLİKASYONLAR, ÖNDER KALENDERER, MELİH GÜVEN, Editör, TOTBİD, ss.743-758, 2016

Türkiye'de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı

1000 Soruda UEGS, Semih AYDOĞDU, Can Doruk BASA, Elcil KAYA BİÇER, S. Ayhan ÇALIŞKAN, Emel GÖNEN, Editör, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, ss.17-29, 2016

Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS)

Ortopedi ve Travmatoloji Asistan Kılavuzu, , Editör, TOTBİD, ss.105-115, 2016

Dizin Rekonstrüksiyonu ve Replasmanı

Orthopaedic Knowledge Update, Bülent Atilla, A.Mümtaz Alpaslan, Editör, TOTBİD, ss.579-605, 2015 identifier identifier identifier

Hemofilide Kas İskelet Sistemi Sorunlarına Ortopedik Yaklaşım.

Hemofili Rehberi 2014, Kavaklı K., Editör, Meta Basım, İzmir, ss.73-114, 2014

Alt ekstremite testi cevapları

TOTEK Yeterlilik Sınavına Hazırlık, Kuru İ., Editör, Totbid Yayınları, Ankara, ss.115-126, 2013

Bilirkişi Raporları

PROXIMAL TIBIAL BIPLANAR RETROTUBERCLE OPENINGWEDGEOSTEOTOMY INVARUS KNEES WITH MEDIAL GONARTHROSIS

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Periprosthetic proximal medial femoral cortical destruction caused by a femoralarterial pseodoaneurysm

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Transverse patellar fracture with avulsion fracture of the tibial posterior cruciateligament attachment A case report

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Midterm FollowupData on the Effects of HighflexionTotal Knee Arthroplasty onthe Japanese Lifestyle

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Extraarticularsynovial chondromatosis of the knee with intraarticularinvolvement a case report

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier