Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

 • 2008 - 2013 Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

 • 2002 - 2008 Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

 • 1999 - 2002 Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - 2019 Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi

Verdiği Dersler

 • Lisans 20. Yüzyıl Avrupa Sanatı

 • Doktora Avrupa Sanatında Oryantalizm II

 • Doktora Seyahatnamelerin Belge Olarak Değerlendirilmesi II

 • Lisans Barok Sanat

 • Lisans Batı Sanatına Giriş

 • Lisans Rönesans Sanatı

 • Yüksek Lisans Batı Sanatı Araştırmaları (Barok-20.yy.) I

 • Lisans 19. Yüzyıl Avrupa Sanatı

 • Doktora Avrupa Sanatında Oryantalizm I

 • Yüksek Lisans Batı Sanatı Araştırmaları (Ortaçağ-Rönesans) I

 • Doktora Seyahatnamelerin Belge Olarak Değerlendirilmesi I