Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Paradoks Sultanı: Sanatın Hâmisi Olarak Fatih Mehmed / Yazar: Julian Raby

Sanat Tarihi Dergisi, cilt.29, ss.319-331, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Amerikalı Prima Donna Laura Schirmer II. Abdülhamid’in Hareminde Öldürüldü mü?

Sanat Tarihi Dergisi, cilt.25, ss.59-84, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

İzmirli Ressam Boğos Tatikyan ve ABD Ulusal Kütüphanesi’ne Hediye Olarak Hazırlanan Gravür Albümü

The Journal of Academic Social Sciences Studies, cilt.6, ss.531-568, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1893-1896 İzmir Ticaret Yıllıklarında Adı Geçen Sanatçılar ve Sanatla İlgili Meslekler Üzerine Bir Değerlendirme

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi / Journal of the Human and Social Science Researches, cilt.1, ss.17-52, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir’e Gelen Kadın Gezginler

Sanat Tarihi Dergisi, ss.1-37, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Gravür Ustası Stefano della Bella; Üslubu,Yapıtları ve Doğulu İmgesine Yaklaşımı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human Sciences, cilt.4, ss.1-24, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu'nun Kâşifi Alexandre Gabriel Decamps

Sanat Dergisi: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, ss.142-156, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu ile Batı Arasında Bir Gezgin-Ressam: Charles Doussault (1814-1880

Sanat Tarihi Dergisi, Ege Üniversitesi, ss.45-56, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Romantizm Akımında Çocuk Figürü

Sanat Tarihi Yıllığı / İstanbul Üniversitesi, ss.149-163, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortaçağ Avrupa Resminde Mimarinin Kullanımı

SANAT TARİHİ YILLIĞI, ss.131-148, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Female Orientalist in the Near East: Emelene Abbey Dunn

Kadın/Woman 2000: Kadın Araştırmaları Dergisi /Journal for Woman Studies, cilt.6, ss.83-97, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Delacroix’nın Fırçasından Osmanlılar

Sanat Tarihi Dergisi, ss.61-78, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Realizm Akımında Çocuk Figürü

Türkiye'de Sanat, ss.34-37, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Minyatürlerinde Silahlar

Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Dergisi, ss.12-20, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Resim Sanatında Çocuk Figürü

Sanatsal Mozaik, ss.74-79, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İzmir'e Gelen Rus Sanatçılar ve Kente İlişkin Gözlemleri. Art Sanat – Special Issue of International Virtual Forum 2016

Uluslararası Sanal Forum İstanbul 2016: Jeo-Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2016, ss.687-697

Camille Corot’nun "Smyrne – Bournabat" adlı Tablosu Üzerine Düşünceler

I. Bornova Araştırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 05 Kasım 2014, ss.169-188

Yazar ve Ressam Francis Hopkinson Smith’in (1838-1915) Gözünden Üsküdar

Uluslararası 7. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 02 Kasım 2012, ss.724-743

İzmir Mozayiğinden Bir Renk: Ressam Ovide Curtovich

Uluslararası Osmanlı Dünyası: Esasi Biraradalıklar Konferansı, Karabük Üniversitesi,, Karabük, Türkiye, 24 Eylül 2012

Avrupa Resminde Çocuk Oyunları ve Oyuncakları

Tarihin Tanıkları Oyuncaklar, Müzeler, Oyunlar, Oyuncaklar ve Çocuklar Sempozyumu (İzmir Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi-Polonya Kielce Oyun ve Oyuncak Müzesi, İzmir, Türkiye, 25 Eylül 2012, ss.3-6

Women through Women’s Eyes: The Ottoman Turkish Women in Women’s Travel Writings

II. International Conference on Intercultural Studies, Instituto Superior de Contabilidade e Administração, Porto,, Porto, Portekiz, 25 Mayıs 2011, ss.32

Oryantalist Tuvallerde İzmirli Kadınlar

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 13 Ekim 2009, ss.437-446

Barok Resimde Osmanlı İmgesi

VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, Türkiye, 21 Kasım 2005, ss.1203-1229

Avrupa Resim Tarihinde Klasik Kavramı Üzerine Düşünceler

Klasiği Yeniden Düşünmek, Uluslararası Sempozyum Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Türkiye, 08 Ekim 2004, ss.227-242

Dinsel Konulu Rönesans Resimlerinde Mimarinin Kullanımı

Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu (Gönül Öney’e Armağan), İzmir, Türkiye, 10 Ekim 2001, ss.223-240

19. Yüzyıl Avrupa Resminde Çocuk

Batı Sanatı ve Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı Sempozyumu, Sanat Tarihi Araştırmaları Merkezi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,, İstanbul, Türkiye, 11 Mayıs 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Batılı Sanatçı ve Gezginlerin Gözünden Zeybekler

Batı Anadolu Eşkıyalık Tarihi, Olcay Pullukçuoğlu Yapucu,Cihan Özgün,Ali Özçelik, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.113-136, 2019

Diğer Yayınlar