Prof.Dr.

SEMRA KARAMAN


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1992 - 1997

1992 - 1997

Tıpta Uzmanlık

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Anesteziyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi

2006 - 2013

2006 - 2013

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Ege Tıp Fakültesi

1997 - 2006

1997 - 2006

Uzman

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

1992 - 1997

1992 - 1997

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Single Incision Trans-Umbilical Total Hysterectomy: Robotic or Laparoscopic?

AKDEMİR A. , Yildirim N. , ZEYBEK B., KARAMAN S. , ŞENDAĞ F.

GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION, cilt.80, ss.93-98, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Anesthetic management of Guillain-Barre syndrome in pregnancy

Kocabas S. , Karaman S. , FIRAT V., Bademkiran F.

JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA, cilt.19, ss.299-302, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2006

2006

The effects of dexmedetomidine on spontaneous contractions of isolated gravid rat myometrium

Karaman S. , Evren V. , FIRAT V., Cankayali I.

ADVANCES IN THERAPY, cilt.23, ss.238-243, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

Preemptive meloxicam for postoperative pain relief after abdominal hysterectomy.

Akarsu T., KARAMAN S. , AKERCAN F. , KAZANDI M. , YÜCEBİLGİN M. S. , Fırat V.

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS, cilt.31, ss.133-136, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2004

2004

Pulmonary edema after ritodrine therapy during pregnancy and subsequent cesarean section with epidural anesthesia.

Karaman S. , OZCAN O., Akercan F. , Terek M. C. , Yucebilgin M. S. , FIRAT V.

Clinical and experimental obstetrics & gynecology, cilt.31, ss.67-9, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Obstetrik anestezide neler oluyor

ASUMAN S., KARAMAN S.

Ege Tıp Dergisi, cilt.54, ss.151-158, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Incidence of Chronic Pain After İngunial Hernia Repair

KARAMAN Y., OZKARAKAS H., KARAMAN S. , TURAN M., GONULLU M., UYAR M. , et al.

Ağrı - The Journal of The Turkish Society of Algology, cilt.27, ss.97-103, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2014

2014

Anesthetic management of a patient with a femur fracture and ventricular assist device

SERTÖZ N. , ŞAHUTOĞLU C., BAŞ E., KARAMAN S. , AŞKAR F. Z.

Anestezi Dergisi, cilt.22, ss.169-172, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

The Effects of Anesthetic Techniques on Mother and Newborn for Cesarean Inparturients with Preeclampsia Retrospective Study

Sever F., Günüşen İ. , Sargın A. , Karaman S. , Fırat V.

Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation, cilt.13, ss.55-61, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

talyum sintigrafisi sonrası hipokalemiye bağlı ventrikül fibrilasyon gelişen bir olgu

Sertöz N. , Baş E., Sargın A. , Karaman S.

Anestezi dergisi, cilt.21, ss.253-256, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Femur fraktürlü sol ventrikül destek cihazlı hastada anestezi yönetimi

SERTÖZ N. , şahutoğlu c., BAŞ e., KARAMAN S. , AŞKAR F. Z.

Anestezi dergisi, cilt.22, ss.169-172, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2013

2013

Management of Anesthesia for Electroconvulsive Therapy in Early Pregnancy Case Report

Sargın A. , Karaman S. , Günüşen İ. , Akdemir A.

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.23, ss.227-231, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Ankilozan spondilitli bir hastada periferik sinir bloğu uygulaması

SERTÖZ N. , KARAMAN S. , GÜNÜŞEN İ. , DERBENT A.

Ege Journal of Medicne, cilt.51, ss.65-67, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Noncardiogenic Pulmonary Edema Hyponatremia and Venous Air Embolus in Operative Hysteroscopy 2 Cases

KARAMAN S. , BİRİCİK E., GÜNÜŞEN İ. , UYAR M. , FIRAT V.

Journal of the Turkish Anaesthesiology and Intensive Care Society, cilt.39, ss.143-148, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2011

2011

Sezaryende spinal anestezi sonrası gelişen subdural hematom: olgu sunumu

KARAMAN S. , DEMİR F., GÜNÜŞEN İ.

Ege Journal of Medicine, cilt.50, ss.281-284, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Jinekolojik laparoskopik cerrahide spinal anestezi

GÜNÜŞEN İ. , AKDEMİR A. , KARAMAN S. , YILMAZ F., YÜCEBİLGİN M. S. , ÇIRPAN T.

Ege Journal of Medicine, cilt.49, ss.213-216, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Spinal Anesthesia in gynecological laparoscopic surgery

GÜNÜŞEN İ. , AKDEMİR A. , KARAMAN S. , YILMAZ F., YÜCEBİLGİN M. S. , ÇIRPAN T.

Ege Tıp Dergisi, cilt.49, ss.213-216, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Elektif sezaryenlerde farklı anestezi yöntemlerinin yenidoğan üzerine etkileri: retrospektif çalışma

GÜNÜŞEN İ. , KARAMAN S. , AKERCAN F. , FIRAT V.

Ege Journal of Medicine, cilt.48, ss.189-194, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Deksmedetomidin ile remifentanilin hemodinami, anestezik ajan tüketimi ve postoperatif analjezik gereksinimi üzerine etkilerinin karşılaştırılması

ÖNER H., KARAMAN S. , GÜNÜŞEN İ. , ASGAR F. Z.

Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation, cilt.7, ss.25-30, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Kardiyak açıdan riskli gebelerde düşük doz levobupivakain ile kombine spinal epidural anestezi uygulaması 2 olgu

GÜNÜŞEN İ. , KARAMAN S. , ASLAN D., FIRAT V.

Turkish journal of anaesthesiology and Reanimation, cilt.36, ss.329-334, 2008 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2007

2007

Laringoskopi ve trakeal entübasyona bağlı hemodinamik yanıtın önlenmesinde magnezyum, lidokain ve remifentanilin karşılaştırılması

GÜNÜŞEN İ. , KARAMAN S. , FIRAT V.

Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation, cilt.5, ss.64-68, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Sezaryen sırasında Ani gelişen Atriyal Fibrilasyon: Wolff-Parkinson-White sendromu

GÜNÜŞEN İ. , KARAMAN S. , TÖZ Z., ALİYEVA A., FIRAT V.

Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation, cilt.5, ss.158-160, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Abdominal histerektomi operasyonlarında ketaminin preemptif analjezik etkisi var mı

KARAMAN S. , KOCABAŞ N. S. , ZİNCİRCİOĞLU Ç., FIRAT V.

Ağrı Dergisi, cilt.18, ss.36-44, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Ambulatuar kısa süreli jinekolojik girişimlerde opioid ajan seçimi

Karaman S. , Akarsu T., Bor C. , Fırat V.

Ege Tıp dergisi , cilt.45, ss.51-55, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

HELLP sendromu ve spinal anestezi

KARAMAN S. , GÜNÜŞEN İ. , FIRAT V.

Journal of Anesthesia, cilt.14, ss.67-70, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

The use of tramadol and morphine for pain relief after abdominal hysterectomy

KOCABAŞ N. S. , KARAMAN S. , UYSALLAR E., FIRAT V.

Clinical and Experimental Obstetrics Gynecology, cilt.32, ss.45-48, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2003

2003

Obstetrik olgularda spinal veya epidural anestezinin olası bir komplikasyonu Baş ağrısı

KOCABAŞ N. S. , KARAMAN S. , KAZANDI M. , FIRAT V., YÜCEBİLGİN M. S.

Klinik Bilimler ve Doktor, cilt.9, ss.655-659, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Jinekolojik endoskopik cerrahide anestezi yaklaşımı

KARAMAN S. , KOCABAŞ N. S. , KAZANDI M. , FIRAT V., YÜCEBİLGİN M. S.

Klinik Bilimler ve Doktor, cilt.9, ss.778-786, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

NOONAN SENDROMLU GEBEDE SEZARYEN YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU

SARGIN A. , YAKUT ÖZDEMİR Ö. , BOYACI S. , GÜNÜŞEN İ. , TOK E. , KARAMAN S. , et al.

RADKON 2019 REJYONAL ANESTEZİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 27 Nisan 2019, ss.54

2018

2018

Sistemik Mastositoz Tanılı Latex Alerjisi Olan Gebede Anestezi Yönetimi

SARGIN A. , KARAMAN S. , suakar e. , dereli ö. , mete gökmen n.

TÜRKİYE ANESTEZİ REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2018, ss.45

2018

2018

İleri derecede skolyozlu gebede spinal anestezi deneyimimiz

SARGIN A. , KARAMAN S. , gençol t.

TÜRKİYE ANESTEZİ REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2018, ss.30

2018

2018

Perioperatif Myokardiyal İnfarktüs; Sessiz Tehlike: Olgu Sunumu.

SARGIN A. , KARAMAN S. , iplikçi s.

TÜRKİYE ANESTEZİ REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2018, ss.25

2018

2018

Miyoshi Miyopati tanılı gebede epidural anestezi ile sezaryen.

SARGIN A. , gençol t., KARAMAN S.

TÜRKİYE ANESTEZİ REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2018, ss.28

2016

2016

EFFECTS OF SITTING UP FOR THREE MINUTES OR ONE MINUTE VERSUS IMMEDIATELY LYING DOWN AFTER SPINAL ANESTHESIA FOR CESAREAN SECTION

SARGIN A. , KARAMAN S. , TURKSAL E., KARAOSMANOGLU K., YASAR A., AŞKAR F.

16th World Congress of Anaesthesiologists (WCA), Hong Kong, PEOPLES R CHINA, 28 Ağustos - 02 Eylül 2016, cilt.123, ss.258 identifier

2014

2014

Gebelerde preanestezik değerlendirme sırasında anket çalışmasıı

GÜZEL M., SARGİN A. , KARAMAN S. , GÜNÜŞEN İ. , PESTİLCİ Z., FIRAT V.

XXXXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 Ekim 2014 - 29 Ekim 2013

2014

2014

Combined spinal epidural anaesthesia for elective caesarean section in a patient with liver transplantion

PESTILCI Z., SARGIN A. , KARAMAN S. , TOPRAK S., ERGENOGLU M.

European Anaesthesiology Congress (Euroanaesthesia), Stockholm, İsveç, 31 Mayıs - 03 Haziran 2014, cilt.31, ss.177 identifier

2013

2013

Erken gebelik döneminde elektokonvülsiv tedavide anestezi yönetimi olgu sunumu

SARGİN A. , KARAMAN S. , GÜNÜŞEN İ. , AKDEMİR A.

XXXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

2012

2012

Trombositopenik gebelerde sezaryende uygulanan anestezi yöntemlerinin retrospektif incelenmesi

SARGİN A. , KARAMAN S. , KILIÇ N., GÜNÜŞEN İ. , AKDEMİR A.

XXXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,K.K.T.C (Girne), Türkiye, 24 - 28 Ekim 2012

2012

2012

Operatif histeroskopi sırasında gelişen ve yoğun bakımda izlenen ciddi hiponatremi ve Akciğer ödemi olgusu

SARGİN A. , AKDEMİR A. , GÜNÜŞEN İ. , SERTÖZ N. , KARAMAN S.

XXXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, K.K.T.C. (Girne), Türkiye, 24 - 28 Ekim 2012

2012

2012

Chronic Post-cesarean pain in Turkish women: retrospective study

KARAMAN S. , GÜNÜŞEN İ. , YENİEL A. Ö. , ERGENOĞLU A. M. , SARGİN A. , UYAR M. , et al.

American Society of Anesthesiologists (ASA) congress, Washington D.C, 13 - 17 Ekim 2012

2011

2011

Sezaryende Sugammadeks kullanımı

GÜNÜŞEN İ. , KARAMAN S. , DEMİRÖZ M., FIRAT V.

XXXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011

2008

2008

Peripartum ve postpartum kardiyomiyopati gelişen iki gebede anestezi yönetimi ve postoperatif dönem

GÜNÜŞEN İ. , KARAMAN S. , ACAR A. , EVREN ŞAHİN K., FIRAT V.

XXXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2008

2008

2008

Polimiyozitli gebede sezaryende anestezi yönetimi

GÜNÜŞEN İ. , KARAMAN S. , NEMLİ S., FIRAT V.

XXXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2008

2008

2008

Postoperatif analjezide parasetamol ile tenoksikam’ın morfin tüketimine etkisi

GÜNÜŞEN İ. , KARAMAN S. , ACAR A. , SARGİN A. , FIRAT V.

XXXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2008

2007

2007

The Addition of a Tramadol Infusion to Morphine Patient Controlled Analgesia After Abdominal Hysterectomy

KOCABAŞ N. S. , KARAMAN S. , UYSALLAR E., FIRAT V.

Joint Meeting of the ESA, Lisbon, Portugal, Eur J Anaesth, 2004, Vol 21 (suppl. 32)., 19 - 21 Eylül 2007, cilt.21 identifier

2007

2007

The Efficacy of Intraperitoneal Ropivacaine or Ropivacaine plus Meperidine in Postoperative Analgesia After Gynecologic Laparoscopy

KARAMAN S. , KOCABAŞ N. S. , ERGÜN S., FIRAT V., UYAR M. , ŞENDAĞ F.

XXIII Annual ESRA Congress, Greece, Vol 29 (5) (Suppl. 2), 88, W.B. Saunders, 2004., 19 - 21 Eylül 2007, cilt.29, ss.88 identifier identifier identifier

2007

2007

The Effects of Sufentanil and Morphine Added to Bupivacaine in Spinal Anaesthesia for Caesarean Section

KARAMAN S. , KOCABAŞ N. S. , UYAR M. , HAYZARAN S., FIRAT V.

XXIII Annual ESRA Congress, Greece, Vol 29 (5) (Suppl. 2), 77, W.B. Saunders, 2004., 19 - 21 Eylül 2007, cilt.29, ss.77 identifier identifier identifier

2007

2007

Intrathecal Morphine Effects On Perioperative Haemodynamics Postoperative Analgesia And Stress Response For Total Abdominal Hysterectomy

KARAMAN S. , KOCABAŞ N. S. , UYAR M. , Zincircioğlu Ç., Fırat V.

XXIII Annual ESRA Congress, Greece, Vol 29 (5) (Suppl 2), 88, W.B. Saunders, 2004., 19 - 21 Eylül 2007, cilt.29, ss.88

2007

2007

Ketamine Has No Preemptive Analgesic Effect in Patients Undergoing Abdominal Hysterectomy

KARAMAN S. , KOCABAŞ N. S. , ZİNCİRCİOĞLU Ç., FIRAT V.

Lisbon, Portugal, Joint Meeting of the ESA, Vol 21 (suppl. 32), Eur J Anaesth, 2004., 19 - 21 Eylül 2007, cilt.21 identifier identifier

2005

2005

Propofole bağlı Enjeksiyon Ağrısının Önlenmesinde Tramadol ve Lidokainin Karşılaştırılması

KOCABAŞ N. S. , KARAMAN S. , ALYAKUT M., FIRAT V.

XXXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Türkiye, 23 - 27 Kasım 2005, ss.85

2005

2005

Entübasyon güçlüğü olduğu bilinen bir hastada anestezik yaklaşım

GÜNÜŞEN İ. , KARAMAN S. , FIRAT V.

XXXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2005

2004

2004

Operatif histereskopide nonkardiyojenik pulmoner ödem ve venöz hava embolisi

KARAMAN S. , BİRİCİK E., GÜNÜŞEN İ. , UYAR M. , FIRAT V.

XXXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2004

2003

2003

Abdominal Histerektomi Operasyonlarında Ketaminin Preemptif Etkisi

KARAMAN S. , KOCABAŞ N. S. , ZİNCİRCİOĞLU Ç., FIRAT V.

XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 2003., Türkiye, 27 Kasım - 01 Aralık 2003, cilt.31, ss.92

2003

2003

Jinekolojik Laparoskopide Desfluranın Postoperatif Kognitif Fonksiyonlar ve Bulantı Kusma Üzerine Etkilerinin Propofol ile Karşılaştırılması

ÖZÜNLÜ Ö., KARAMAN S. , KOCABAŞ N. S. , FIRAT V.

XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Türkiye, 27 Kasım - 01 Aralık 2003, ss.63

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

CLINICAL APPLICATIONS IN MIDWIFERY WITH PROCESS STEPS

Karaman S. , Sargın A.

İŞLEM ADIMLARIYLA EBELİKTE KLİNİK UYGULAMALAR, doç dr nazan tuna oran,doç dr hafize öztürk can,doç. dr selmin şenol, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.405-416, 2019

2018

2018

PEDİATRİK KARDİYAK CERRAHİDE PERİOPERATİF SIVI ELEKTROLİT YÖNETİMİ

SARGIN A. , KARAMAN S.

PEDİATRİK KALP CERRAHİSİNDE ANESTEZİ, BOZKURT P.S., Editör, O'tıp Kitapevi Yayınları, İzmir, ss.129-142, 2018

2018

2018

for pregnant patient with coagulation disorders

ÇAĞIRAN Z. , KARAMAN S.

Obstetric Anesthesia for Co-morbid Conditions, Günaydın B., ISMAİL S, Editör, Springer Nature Publishing Group, Chennai, ss.155-168, 2018

2018

2018

LAZER CERRAHİSİNDE ANESTEZİ

SARGIN A. , KARAMAN S.

anesteziyoloji ve reanimasyon akademi, OK G, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, ss.565-576, 2018

Desteklenen ProjelerAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 143

h-indeksi (WOS): 8