Prof.Dr.

SEMRA KARAMAN


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1992 - 1997

1992 - 1997

Tıpta Uzmanlık

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Anesteziyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi

2006 - 2013

2006 - 2013

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Ege Tıp Fakültesi

1997 - 2006

1997 - 2006

Uzman

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

1992 - 1997

1992 - 1997

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Miyoshi Miyopati tanılı gebede epidural anestezi ile sezaryen.

SARGIN A. , gençol t., KARAMAN S.

TÜRKİYE ANESTEZİ REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2018, ss.28

2014

2014

Combined spinal epidural anaesthesia for elective caesarean section in a patient with liver transplantion

PESTILCI Z., SARGIN A. , KARAMAN S. , TOPRAK S., ERGENOGLU M.

European Anaesthesiology Congress (Euroanaesthesia), Stockholm, İsveç, 31 Mayıs - 03 Haziran 2014, cilt.31, ss.177 identifier

2013

2013

Erken gebelik döneminde elektokonvülsiv tedavide anestezi yönetimi olgu sunumu

SARGİN A. , KARAMAN S. , GÜNÜŞEN İ. , AKDEMİR A.

XXXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

2012

2012

Trombositopenik gebelerde sezaryende uygulanan anestezi yöntemlerinin retrospektif incelenmesi

SARGİN A. , KARAMAN S. , KILIÇ N., GÜNÜŞEN İ. , AKDEMİR A.

XXXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,K.K.T.C (Girne), Türkiye, 24 - 28 Ekim 2012

2012

2012

Operatif histeroskopi sırasında gelişen ve yoğun bakımda izlenen ciddi hiponatremi ve Akciğer ödemi olgusu

SARGİN A. , AKDEMİR A. , GÜNÜŞEN İ. , SERTÖZ N. , KARAMAN S.

XXXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, K.K.T.C. (Girne), Türkiye, 24 - 28 Ekim 2012

2012

2012

Chronic Post-cesarean pain in Turkish women: retrospective study

KARAMAN S. , GÜNÜŞEN İ. , YENİEL A. Ö. , ERGENOĞLU A. M. , SARGİN A. , UYAR M. , et al.

American Society of Anesthesiologists (ASA) congress, Washington D.C, 13 - 17 Ekim 2012

2011

2011

Sezaryende Sugammadeks kullanımı

GÜNÜŞEN İ. , KARAMAN S. , DEMİRÖZ M., FIRAT V.

XXXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011

2008

2008

Polimiyozitli gebede sezaryende anestezi yönetimi

GÜNÜŞEN İ. , KARAMAN S. , NEMLİ S., FIRAT V.

XXXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2008

2008

2008

Postoperatif analjezide parasetamol ile tenoksikam’ın morfin tüketimine etkisi

GÜNÜŞEN İ. , KARAMAN S. , ACAR A. , SARGİN A. , FIRAT V.

XXXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2008

2008

2008

Peripartum ve postpartum kardiyomiyopati gelişen iki gebede anestezi yönetimi ve postoperatif dönem

GÜNÜŞEN İ. , KARAMAN S. , ACAR A. , EVREN ŞAHİN K., FIRAT V.

XXXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2008

2007

2007

The Addition of a Tramadol Infusion to Morphine Patient Controlled Analgesia After Abdominal Hysterectomy

KOCABAŞ N. S. , KARAMAN S. , UYSALLAR E., FIRAT V.

Joint Meeting of the ESA, Lisbon, Portugal, Eur J Anaesth, 2004, Vol 21 (suppl. 32)., 19 - 21 Eylül 2007, cilt.21 identifier

2007

2007

Ketamine Has No Preemptive Analgesic Effect in Patients Undergoing Abdominal Hysterectomy

KARAMAN S. , KOCABAŞ N. S. , ZİNCİRCİOĞLU Ç., FIRAT V.

Lisbon, Portugal, Joint Meeting of the ESA, Vol 21 (suppl. 32), Eur J Anaesth, 2004., 19 - 21 Eylül 2007, cilt.21 identifier identifier

2007

2007

The Efficacy of Intraperitoneal Ropivacaine or Ropivacaine plus Meperidine in Postoperative Analgesia After Gynecologic Laparoscopy

KARAMAN S. , KOCABAŞ N. S. , ERGÜN S., FIRAT V., UYAR M. , ŞENDAĞ F.

XXIII Annual ESRA Congress, Greece, Vol 29 (5) (Suppl. 2), 88, W.B. Saunders, 2004., 19 - 21 Eylül 2007, cilt.29, ss.88 identifier identifier identifier

2007

2007

Intrathecal Morphine Effects On Perioperative Haemodynamics Postoperative Analgesia And Stress Response For Total Abdominal Hysterectomy

KARAMAN S. , KOCABAŞ N. S. , UYAR M. , Zincircioğlu Ç., Fırat V.

XXIII Annual ESRA Congress, Greece, Vol 29 (5) (Suppl 2), 88, W.B. Saunders, 2004., 19 - 21 Eylül 2007, cilt.29, ss.88

2007

2007

The Effects of Sufentanil and Morphine Added to Bupivacaine in Spinal Anaesthesia for Caesarean Section

KARAMAN S. , KOCABAŞ N. S. , UYAR M. , HAYZARAN S., FIRAT V.

XXIII Annual ESRA Congress, Greece, Vol 29 (5) (Suppl. 2), 77, W.B. Saunders, 2004., 19 - 21 Eylül 2007, cilt.29, ss.77 identifier identifier identifier

2005

2005

Propofole bağlı Enjeksiyon Ağrısının Önlenmesinde Tramadol ve Lidokainin Karşılaştırılması

KOCABAŞ N. S. , KARAMAN S. , ALYAKUT M., FIRAT V.

XXXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Türkiye, 23 - 27 Kasım 2005, ss.85

2005

2005

Entübasyon güçlüğü olduğu bilinen bir hastada anestezik yaklaşım

GÜNÜŞEN İ. , KARAMAN S. , FIRAT V.

XXXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2005

2004

2004

Operatif histereskopide nonkardiyojenik pulmoner ödem ve venöz hava embolisi

KARAMAN S. , BİRİCİK E., GÜNÜŞEN İ. , UYAR M. , FIRAT V.

XXXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2004

2003

2003

Jinekolojik Laparoskopide Desfluranın Postoperatif Kognitif Fonksiyonlar ve Bulantı Kusma Üzerine Etkilerinin Propofol ile Karşılaştırılması

ÖZÜNLÜ Ö., KARAMAN S. , KOCABAŞ N. S. , FIRAT V.

XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türk Anest Rean Der Dergisi, Türkiye, 27 Kasım - 01 Aralık 2003, ss.63

2003

2003

Abdominal Histerektomi Operasyonlarında Ketaminin Preemptif Etkisi

KARAMAN S. , KOCABAŞ N. S. , ZİNCİRCİOĞLU Ç., FIRAT V.

XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, 2003., Türkiye, 27 Kasım - 01 Aralık 2003, cilt.31, ss.92

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

PEDİATRİK KARDİYAK CERRAHİDE PERİOPERATİF SIVI ELEKTROLİT YÖNETİMİ

SARGIN A. , KARAMAN S.

PEDİATRİK KALP CERRAHİSİNDE ANESTEZİ, BOZKURT P.S., Editör, O'tıp Kitapevi Yayınları, İzmir, ss.129-142, 2018

2018

2018

for pregnant patient with coagulation disorders

ÇAĞIRAN Z. , KARAMAN S.

Obstetric Anesthesia for Co-morbid Conditions, Günaydın B., ISMAİL S, Editör, Springer Nature Publishing Group, Chennai, ss.155-168, 2018

2018

2018

LAZER CERRAHİSİNDE ANESTEZİ

SARGIN A. , KARAMAN S.

anesteziyoloji ve reanimasyon akademi, OK G, Editör, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, ss.565-576, 2018


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 130

h-indeksi (WOS): 8