Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kazak Türkçesi Emir Kipinde Kullanılan -GIn ve -GIr Eki Üzerine

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2018, cilt.1, sa.312, ss.191-203

Özbek türkçesi Atasözlerinde -sA Ekinin İşlevi

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu (OTUDES) Bildiri Kitabı, Ordu, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2017, cilt.1, ss.311-317