Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Manisa, Türkiye

 • 2014 I. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Sağlık/Hemşirelik Tarihi Araştırmaları Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Hemşirelik Eğitimi Entegrasyon Çalıştayı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Kişilerarası İlişkiler ve İletişim Becerileri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Sorun Çözme Terapisi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Evlilik Öncesi Eğitim Programı Semineri Eğitici Eğitimi Semineri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi-Bağımlı Hastalarda Nüks Önleme Grubu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Güçlü Kurum Kültürü Oluşturma Çalıştayı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri XXIII. Toplantısı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2010 IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi- Uluslararası Katılımlı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 I. International Congress on Nursing Education, Research and Practice

  Katılımcı

  Thessaloniki, Yunanistan

 • 2008 XIV. World Kongress of Psychiatry

  Katılımcı

  Çek Cumhuriyeti

 • 2008 Eğitimde Ölçme Değerlendirme-Soru Yazma Becerileri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 İlkyardım Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2006 XI. Ege Onkoloji Günleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2006 NLP Etkileri ile Etkili İletişim

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 III. Ulusal Yaşlılık Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2005 Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Şiddet Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2004 Kanserden Korunmada Yeni Yaklaşımlar

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2003 Hemşirelik Süreci Workshop

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2001 XXVI. Bergama Grup Psikoterapileri Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2000 I. Uluslararası 8. Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2000 I. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 128

h-indeksi (WOS): 5