Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2009 Doktora

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1999 - 2003 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Akademisyen Hemşirelerin İşe ve Kuruma Yönelik Tutumları ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği (Yl) (Tezli)

 • 2003 Yüksek Lisans

  Kanser Hastalarına Dinletilen Müziğin, Kemoterapi Yan Etkilerine ve Durumluk Sürekli Kaygı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği (Yl) (Tezli)