Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Burden of Caregivers of Stroke Patients and the Factors Affecting the Burden

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.50, ss.169-174, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nursing academicians' attitudes towards work life and their personality traits

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, cilt.19, ss.709-714, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of beliefs and attitudes of emergency service staff towards mental illnesses

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.21, ss.380-388, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Caregiver Burden in Chronic Mental Illness: A Systematic Review

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.8, ss.165-171, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Bir üniversite hastanesi acil servis çalışanlarına yönelik şiddetin incelenmesi

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, ss.140-153, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir üniversitesi hastanesi acil servis çalışanlarına yönelik şiddetin incelenmesi

uluslararası hakemli hemşirelik araştırmaları dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the Mental Disorder Beliefs of Students in a Nursing Faculty

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.7, ss.129-134, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A study on the frequency of violence to healthcare professionals in a mental health hospital and related factors

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.28, ss.112-118, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Akademisyen Hemşirelerin Çalışma Yaşamına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, cilt.2, ss.1-8, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademisyen Hemşirelerde İşe ve Kuruma Yönelik Tutum

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.76-80, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatride Etik ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulamasına Yansıması

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği–Hukuku–Tarihi Dergisi, cilt.18, ss.103-108, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerde Iş Doyumu Ve Etkileyen Faktörler

Jounal of Nursing Sciences, cilt.2, ss.64-70, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Hemşirelerinin Bilgi Düzeyine Etkisi

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, cilt.13, ss.44-52, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikososyal açıdan kanser ve psikiyatri hemşiresinin rolü

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.26, ss.87-97, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Psychiatric Nursing Education on Knowledge Level of Nurses

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, cilt.13, ss.44-52, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Job Satisfaction in Nurses and Effective Factors

Jounal of Nursing Sciences, cilt.2, ss.64-70, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Menopoz Sonrası Kadınların Öz Bakım Gücü ve Etki Eden Faktörler”,

ANADOLU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.13, ss.35-43, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Hemşirelerin Yaşam Kalitesi Konusundaki Görüşleri ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi”

EÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,, cilt.24, ss.33-43, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Üniversite Hastanesinin Ameliyathane Ve Yoğun Bakım Hemşirelerinde Ruhsal Durum Değerlendirmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.12, ss.21-30, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müziğin, Kemoterapi Yan Etkilerine ve Kaygı Düzeylerine Etkisi

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Öz-Bakım Gücü ve Etkileyen Faktörler

EÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.23, ss.93-103, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Umutsuzluk Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler”,

EÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,, cilt.23, ss.105-116, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ruhsal Hastalıklarda Damga ve Hemşirelik

Hemşirelik Forumu, ss.20-26, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ve Uyku Kalitesini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 14 - 15 Nisan 2017, ss.458-459

Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

ÖğrenciHemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN RUHSAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 15 Nisan 2017

Toplumsal Krizlerin Etkileri ve Hemşirelik Yaklaşımı

IV. ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Dışavurumu İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

IV. ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

I.Uluslararası, IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

KRONİK RUHSAL HASTALIKLARDA BAKIM VEREN YÜKÜ SİSTEMATİK DERLEME

IV. ULUSLARARASI VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 6 - 09 Kasım 2016

Bir üniversitesi hastanesi acil servis çalışanlarına yönelik şiddetin incelenmesi

. IV.Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinin Gelişim Süreci

Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2014

Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği anabilim dalının gelişim süreci

I. Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlarının İncelenmesi

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014

Öğrenci hemşirelerin ruhsal hastalığa yönelik inançlarının incelenmesi

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 01 Mayıs 2014 - 03 Mayıs 2013

Gebelerde anksiyete düzeyi ile sosyal destek arasındaki ilişki

II. Uluslar arası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012, ss.398

Üniversite öğencilerinin internet kullanımı ile yalnızlık düzeyi arasındaki ilişki

II. Uluslar arası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012, ss.399

Meme kanserli hastaların anksiyete düzeyleri ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

II. Uluslar arası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012, ss.394

Üniversite hastanesinde çalışan sağlık personelinin mobbing algısı ile atılganlık düzeyleri arasındaki ilişki

II. Uluslar arası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012, ss.401

Bağımlı bireylerin tedavi motivasyonu ile algılanan aile desteği arasındaki ilişki

I. Uluslar arası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.331

Bağımlı hastalarda yaşam doyumu ve etkileyen faktörler

I. Uluslar arası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.226

Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan hemşirelerin ruhsal durumlarının değerlendirilmesi

I. Uluslar arası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.256

Alkol ve madde bağımlısı bireylerin tedavi motivasyonları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki

I. Uluslar arası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.252

Şiddet psikiyatrinin neresinde

I. Uluslar arası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.231

Bağimli Hastalarda Yaşam Doyumu Ve Etkileyen Faktörler.

I. Uluslararasi V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22 - 24 Eylül 2011

İnfertil bireylerde ruhsal durum değerlendirmesi

46. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2010

Akademisyen hemşirelerin işe ve kuruma yönelik tutumları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010, ss.85

Nutrisyonel terapi ve psikiyatri hemşireliği

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010, ss.139

Otistik bozukluk tanısı almış çocukların ebeveynlerinin stresle başa çıkma stratejileri ve etkileyen faktörler

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010, ss.144

Hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanılama düzeyleri ve etkili faktörler

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Samsun, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010, ss.112

Nursing and job satisfaction

1st International Congress on Nursing Education, Research Practice, 15 - 17 Ekim 2009, ss.296 Creative Commons License identifier identifier identifier

The analysis on the academician nurses attitudes towards work life in Turkey

1st International Congress on Nursing Education Research Practice, 15 - 17 Ekim 2009, ss.298

The analysis on personality traits of nursing academicians in Turkey

1st International Congress on Nursing Education, 15 - 17 Ekim 2009, ss.297

Attitudes of nursing academicians towards job and institution

1st International Congress on Nursing Education, 15 - 17 Ekim 2009, ss.119

The loneliness and affecting factors on alcohol and drug dependent

1st International Congress on Nursing Education, Research Practice, 15 - 17 Ekim 2009, ss.297

The Relationship Between Magnetic Field And Depression

XIV World Congress of Psychiatry, 20 - 25 Eylül 2008, cilt.104, ss.1419 identifier identifier identifier

The Socio demographic Characteristics of Adolescents Who Attempted Suicide

XIV World Congress of Psychiatry, 20 - 25 Eylül 2008, cilt.104, ss.646 identifier identifier identifier

Ameliyathanede ve Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Durumunun Değerlendirilmesi

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi “Uluslar arası Katılımlı”, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2007, ss.254

Koroner By pass Ameliyatı Olacak Hastaların Refakatçilerinde Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeyi

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi “Uluslar arası Katılımlı, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2007, cilt.259

112 Acil Yardım ve Kurtarma İstasyonlarında Çalışanların Ruhsal Durum Değerlendirmesi

6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi “Uluslar arası Katılımlı”, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2007

Relationship Between The Self Care Strength and Hopelessness In Nursing Home Resident

World Psychiatric Association International Congress, 12 - 16 Temmuz 2006, cilt.17, ss.345

Mental Status of Convicted and Arrested People

World Psychiatric Association International Congress, 12 - 16 Temmuz 2006, cilt.17, ss.215

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Konusundaki Görüşleri ve Yaşam Doyumları

3. Uluslar arası- 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2005, ss.133

Hemşirelerin Yaşam Kalitesi Konusundaki Görüşleri ve Yaşam Doyumları

3.Uluslar arası- 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2005, cilt.134

Kitap & Kitap Bölümleri

Kriz

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, , Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, 2017

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde hemşirelik süreci

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları, Özcan CT, Gürhan N, Editör, Akademisyen Tıp Kitapevi, 2016

Fiziksel Hastalıklara Verilen Psikososyal Tepkiler”

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı, , Editör, istanbul tıp kitapevi, 2014

Bilirkişi Raporları

Öğrencilerin Hastalarla İlişkilerinde Karşılaştırkları Güçlükler ve Zo Hasta Tanımları

psikiyatri hemşireliği dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)