Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of the patients with simultaneous bilateral spontaneous pneumothorax

CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, cilt.12, ss.1207-1211, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geç Dönem İpsilateral Torakotomi Uygulanan Hastaların Klinik Analizi

10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Erişkin Yaşta Ortaya Çıkan 11.Kotta Yerleşim Gösteren Langerhans Hücreli Histiyositozlu Olgu

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22.Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019

Plevral Efüzyon Saptanan maligniteli Hastalarda Prognostik Bir Faktör: Plevral Sıvı Albumin Düzeyi

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22.Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019

Kalp transplantasyonu sonrası gelişen akciğer malignitesi ve cerrahi tedavisi

40. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2018

Spontan Sternum Fraktürü

40. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2018

Step-by-step prolonged air leak

26th European Conference on General Thoracic Surgery, 27 - 30 Mayıs 2018

Kolon adenokarsinomu metastazının ekspektorasyonu: Metastazoptizi

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 14-18 Mart 2018, Antalya, Türkiye, 14 Mart - 18 Nisan 2018

Göğüs travmalı olguda akılda tutulması gereken bir antite: Dekstrokardi

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 14-18 Mart 2018, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018

Erken dönemde nüks eden spontan pnömotorakslı hastaların analizi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi, 14-17 Ekim 2017, Çeşme-İzmir., Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

Akciğer malignitesini taklit eden nadir bir akciğer kist hidatik nedeni: Alveolar ekinokok

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2017

Benign akciğer tümörleri

9. Göğüs Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Akciğerin nadir görülen malign tümörleri

9. Göğüs Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Kokain inhalasyonu sonrası gelişen pnömomediastinum olgusu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 15-19 Mart 2017, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017

İntratorasik nadir bir tümör: hibernoma

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2016

Postoperatif görme kaybı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2016

Künt Toraks Travması Sonrası Sağ Atriyal Rüptür Olgusu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016, Türkiye, 16 - 20 Mart 2016

künt toraks travması sonrası sağ atriyal rüptür

ulusal akciğer sağlığı kongresi, İzmir, Türkiye, 16 - 20 Mart 2016