Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor Sustainability

  Özel Sayı Editörü

 • 2018 - Devam Ediyor management revue - Socio-Economic Studies

  Özel Sayı Editörü

 • 2015 - Devam Ediyor Journal of Entrepreneurship, Business and Economics

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2014 - Devam Ediyor Journal of Innovation Science

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi

  Yardımcı Editör

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destek Grubu

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USİMP)

  Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Enterprise Europe Network Mentor for Russia

  Danışman

 • 2017 - 2017Ar-Ge ve İnovasyon

  Üye

 • 2016 - 2016TÜBŞTAK 1003 Ar-Ge ve Yenilik Çağrı Programı Hazırlama Komisyonu

  Üye

 • 2012 - 2014Enterprise Europe Network Mentor for Albania

  Danışman

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2017European Management Review

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2014Technovation

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2014International Journal of Transitions and Innovation Systems

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2013International Journal of Innovation Management

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

 • 2019 - 2019Kurum veya Organizasyonlar İçin İzin Alınarak Yapılan Bilimsel Danışmanlık

  Academic Advisor COMCEC R&D and Innovation Working Group

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2016 - Devam Ediyor Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu

  https://kusi.sanayi.gov.tr/

  Ege Üniversitesi, Turkey