Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perception of innovation barriers by successful and unsuccessful innovators in emerging economies

Journal Of Technology Transfer, cilt.24, no.1, ss.1-25, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Insights from the later stage of the new product development process: findings from Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT, cilt.21, ss.456-477, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

From a Non-Innovator to a High-Innovation Performer: Networking as a Driver

REGIONAL STUDIES, cilt.50, ss.1140-1153, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Building Technology Transfer Capacity in Turkish Universities: a critical analysis

EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION, cilt.51, ss.90-106, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE IMPACT OF OPENNESS ON INNOVATION IN SMEs

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT, cilt.23, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New Product Introduction in Turkish Firms: Insights Across Sectors

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, cilt.14, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Measuring the impact of knowledge sourcing andcooperation on innovation success some empiricalevidence from Turkey

Int. Journal of Transitions and Innovation Systems, cilt.5, ss.46-65, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETİM ELEMANLARI CEPHESİNDEN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.191-204, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim elemanları cephesinden üniversite sanayi işbirliği Ege Meslek Yüksekokulu Örneği

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.191-204, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of consumers' innovation perception on internet usage behaviors

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION SCIENCE, cilt.8, ss.100-112, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exploring time lag effects of open innovation practices on performance during economic turmoil

International Journal of Business Innovation and Research, cilt.10, ss.184-208, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Ulusal Ar Ge ve İnovasyon Bulmacamız ve Eksik Parçalar

Elektrik Mühendisliği Dergisi, ss.24-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Direct Government Support for R&D and Patents in Emerging Economies: A Turkish Case Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, cilt.12, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Towards Sustainable Competitiveness: Comparison of the Successful and Unsuccessful Eco-Innovators

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT, cilt.17, ss.1-26, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

University-industry collaboration in turkish SMEs

International Journal of Entrepreneurship and Innovation, cilt.14, ss.103-115, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Examining university-industry collaboration as a source of innovation in the emerging economy of Turkey

International Journal of Innovation Science, cilt.5, ss.81-88, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The impact of cooperation on firms' innovation propensity in emerging economies

Journal of Technology Management and Innovation, cilt.8, ss.54-64, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Ar-Ge ve İnovasyon Açısından İzmir KOBİ'lerinin Durumu

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.48, ss.83-92, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INNOVATION AND BUSINESS PERFORMANCE IN SMALL ENTERPRISES: AN ENTERPRISE-LEVEL ANALYSIS

Read More: https://www.worldscientific.com/doi/abs/, cilt.15, ss.641-665, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Importance of Innovation in Agriculture

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.5, ss.1-8, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Role of Universities on Development of New Technologies

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.3, ss.205-210, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Technology on Industrial Development and the Role of IRCs

Hungarian Agricultural Engineering, cilt.1, no.19, ss.60-62, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye deki Yatırım Teşviklerinin Sanayi Sektörü Üzerine Etkileri

Analiz, cilt.5, ss.87-95, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye Ekonomisinin Yenilikçilik Düzeyi ve Yeniliğin Kaynakları

Yenilikçi Sürdürülebilir Gelişme Stratejileri Bağlamında Türkiye Ekonomisinin Geleceğine Yönelik Çözüm Arayışları, DEU İİİBF III. İktisat Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 14 Mart 2014

Öğretim Elemanları Cephesinden Üniversite Sanayi İşbirliği Ege Meslek Yüksekokulu Örneği

İnovasyon Ekosistemleri Aracılığı İle Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

Exploring the impacts of innovation sources and associated strategies in Turkey

The XXVI ISPIM Conference – Shaping the Frontiers of Innovation Management, Budapest, Macaristan, 14 - 17 Haziran 2015

The Effect of Public Innovation Stimuli on Firm Performance The Mediating Role of Innovation Management Control Systems

HTSF Conference on Technology Based Entrepreneurship, Groningen, Hollanda, 4 - 05 Haziran 2015

Introduction of new products - Insights from Turkish companies

10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD), Bari, İtalya, 10 - 12 Haziran 2015, ss.1861-1870

External knowledge sourcing in Turkey: Some empirical evidence

ISPIM Asia-Pacific Innovation Forum, Singapore, Singapur, 07 Aralık 2014, ss.170-191

Innovation and Cooperation in Emerging Economies: Two Sides of the Same Coin?

ICIE2013-International Conference on Innovation and Entrepreneurship, 9 - 11 Aralık 2013

Assessing time lag effects of Open Innovation practices on Performance

The 6th ISPIM Innovation Symposium – Innovation in the AsianCentury, in Melbourne, Australia on 8-11 December 2013, Melbourne, Avustralya, 8 - 11 Aralık 2013

Impact of Open Innovation on performance: Case study Turkey

International Workshop Multidisciplinary Approaches on Innovation, Porto, Portekiz, 03 Eylül 2013, ss.81-92

The effects of open innovation strategy on performance in Turkey

EURAM-2014 Waves and Winds of Strategic Leadership for Sustainable Competitiveness, Valencia, İspanya, 04 Temmuz 2013, ss.60-85

Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İnovasyon Düzeyinin Belirlenmes

1st International Fashion and Textile Design Symposium, Antalya, Türkiye, 18 Ekim 2012, ss.1-5

Networking as an Accelerator of Innovations in Small Enterprises. Fact of Fiction?

XXI ISPIM Conference, The Dynamics of Innovation, Bilbao, İspanya, 06 Haziran 2010, ss.120-135

Kitap & Kitap Bölümleri

Knowledge Risk Management

Knowledge Risk Management During Implementation of Open Innovation, Susanne Durst,Thomas Henschel, Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.207-227, 2020

Societal Entrepreneurship and Competitiveness

The Role of Public Entrepreneurship Programs in Fostering Technology-based Entrepreneurship: A Turkish Case Study, Leo Paul Dana,Vanessa Ratten, Editör, Emerald Ink Publishing, London, ss.5-28, 2019

Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises

The Interplay between Open Innovation and Knowledge Management in SMEs, Durst, S,., Temel S., Ferenhof, H. A., Editör, World Scientific, London, ss.95-125, 2018

Open innovation and knowledge management in small and medium-sized enterprises

Open innovation and knowledge management in SMEs: what comes next? , Durst, S,., Temel S., Ferenhof, H. A., Editör, World Scientific Publishers, Inc., London, ss.207-2017, 2018

Innovation and the Entrepreneurial University. Science, Technology and Innovation Studies

From a Nascent to a Mature Regional Innovation System: What Drives the Transition?, Meissner D., Erdil E., Chataway J, Editör, Springer, Londrina, ss.213-242, 2018

Handbook of Research on Global Competitive Advantage through Innovation and Entrepreneurship

The Drivers of Entrepreneurial Universities in Emerging Economies: A Turkish Case Study, L. Carmo Farinha, J. Ferreira, H. Smith, & S. Bagchi-Sen, Editör, IGI Global, New-York, ss.569-589, 2015

The Global Innovation Science Handbook

Open Innovation, Praveen Gupta, Brett E. Trusko, Editör, McGraw-Hill Education, New-York, 2014

The Global Innovation Science Handbook

Innovation Measurement, Praveen Gupta, Brett E. Trusko, Editör, McGraw-Hill Education, New-York, 2014

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Yerele Yansıması: İzmir Örneği

Üniversite-Sanayi İşbirliğinin İzmir’deki Durumu ve Firmaların İnovasyon Yeteneği Üzerine Etkisi, Rasim Akpınar, Canan Arıkbay, Editör, Dora Da Yayıncılık, İzmir, ss.35-70, 2013

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar