Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Protetik diş tedavisinde uzun erimli başarının paydaşlarından biri olarak hasta

15. Karadeniz Geleneksel Bahar Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019

Protetik diş tedavisinde uzun erimli başarının paydaşlarından biri olarak hasta.

Bursa Diş Hekimleri Odası Ulusal Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2019

Total dişsizlik olgularının implant içeren protezlerle tedavisi: İşlev, estetik ve kalıcılığın garantilenmesi.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 Nisan 2018

İmplant içeren protezlerin preoperatif planlaması

T.C. Sağlık Bakanlığı Bornova A.D.S.M., İzmir, Türkiye, 06 Ekim 2017

İmplant içeren protezlerde preoperatif planlama

Sağlık Bakanlığı Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İzmir, Türkiye, 06 Ekim 2017

Dental implantlarda aşırı yüklenme ve önlemler.

Trias İmplant Sistemi Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri, İzmir, Türkiye, 03 Mayıs 2017

Dental implantkarda aşırı yüklenme ve önlemler.

A.C. Dental Eğitim Semineri, İzmir, Türkiye, 03 Mayıs 2017

İmplant içeren protezlerde komplikasyonlar

Trias İmplant Sistemi Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri, İzmir, Türkiye, 05 Mart 2016

Esthetic improvement of peg-shaped lateral incisors by using porcelain laminate veneers. 3-5 September 2015

39. Annual Conference Of The European Prosthodontic Association, Prag, Çek Cumhuriyeti, 03 Eylül 2015, ss.100

Porselen lamina veneer'ler: Komplikasyonlar öngörülebilir mi?

Türk Dişhekimleri Birliği 21. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 Mayıs 2015, ss.100

Multidisciplinary approach to the treatment of a gummy-smiling patient.

Türk Dişhekimleri Birliği 21. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 Mayıs 2015, ss.100

Obstrüktif uyku apnesinin ağız içi araçlar ile tedavisi.

Türk Toraks Derneği Polisomnografi ve Solunumsal Uyku Bozuklukları Kursu, İzmir, Türkiye, 23 Mayıs 2015

Ağız dışı implant uygulamalarında bilgisayarlı tomografi yardımıyla planlama ve üç boyutlu modelleme.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi VI. Fakülte İçi Sempozyum., İzmir, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2007

Diastemalı diş dizisine protetik yaklaşım ve estetik düşünceler. 18-22 Haziran 2002, İstanbul

Türk Dişhekimleri Birliği “TDB” 9. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 22 Haziran 2002

Maksiller rezeksiyon obturatörleri ile konuşma anlaşılabilirliğinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi.

Türk Dişhekimleri Birliği “TDB” 9. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 22 Haziran 2002

“Porselen Laminate Veneer”’lerin kalıcılığı üzerine retrospektif bir çalışma. 23-25 Mayıs 2002, İstanbul

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği “TPİD” Uluslararası 12. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2002

Obstrüktif uyku apnesi (OSA) tedavisinde prostodontik uygulamalar. (Ön çalışma)

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği “TPİD” Uluslararası 12. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2002

Retainer modifications of adhesive fixed partial dentures. 28-30 Mart 2002, Kuşadası

Balkan Stomatoloji Derneği “BaSS” 7. Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 28 - 30 Mart 2002